O sprevádzaní a podpore smútiacich

Päťdňový seminár s medzinárodnou účasťou v rámci projektu GRUNDTVIG zameraný na podporu smútiacich v podporných skupinkách sa skončil končil nedeľnými službami Božími v Ev. a. v. kostole v Martine.

Hedwiga Tkáčová | 10.4.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart