Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Predstavenie publikácie o Mor. Lieskovom

V nedeľu 27. 11. 2016 evanjelici v Moravskom Lieskovom 1. adventnou nedeľou otvorili nový cirkevný rok, a zároveň s vďačnosťou k Pánu Bohu predstavili publikáciu Púť, hľa, dlhá... o cirkevných dejinách obcí Moravské Lieskové a Dolné Srnie z pera ThDr. Petra Macu.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 8.12.2016

viac

Spomienkové stretnutie na Dobšinského fare

Prvý adventný týždeň sa v Cirkevnom zbore ECAV Rožňavské Bystré niesol v duchu spomienky na evanjelického farára a spisovateľa Pavla Emanuela Dobšinského, ktorý v rokoch 1855 − 1858 pôsobil v tomto cirkevnom zbore.

 

Zuzana Poláková, zborová kaplánka, CZ ECAV Rožňavské Bystré  | 8.12.2016

viac

20. výročie posvätenia chrámu v Dudinciach

V 25. nedeľu po Svätej Trojici 13. novembra 2016 si v CZ Dudince pripomenuli 20. výročie posvätenia chrámu Božieho. Pri tejto príležitosti pred chrámom zasadili strom reformácie − platan javorolistý.

 

Dušan Hučka, administrátor zboru  | 8.12.2016

viac

III. ročník MEMORIÁLU ZLATICE ORAVCOVEJ

Už tretí rok sa na Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote venujeme osobnostiam, ktoré pôsobili v Gemersko-malohontskom regióne. V tomto školskom roku sme vzdali hold spisovateľke, redaktorke, zberateľke a predstaviteľke ženského hnutia Terézii Vansovej.

 

Radomír Leicher, Milica Bojnová, CZŠ Z. Oravcovej, Rim. Sobota | 8.12.2016

viac

Reštaurovanie oltára v Mokrej Lúke

V roku 2016 bola na oltári Ev. a. v. kostola v Mokrej Lúke vykonaná tretia etapa reštaurátorských prác, hradená z finančných prostriedkov Ministerstva kultúry SR v programe Obnovme svoj dom a za 5 % spoluúčasti cirkevného zboru.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Mokrá Lúka | 8.12.2016

viac

Charitatívna burza v Púchove

Dňa 12. 11. 2016 sa v zborovom dome Cirkevného zboru ECAV Púchov uskutočnila charitatívna burza. Cieľom bolo pomôcť rodinám v núdzi v Púchove a okolí.

 

Lenka Andrews a dobrovoľníci z projektu Pomoc ľudom v núdzi z Púchova a okolia | 8.12.2016

viac

Vedenie Martin-Luther-Bund kompletné

Na výročnom stretnutí spolkov Martina Luthera (MLB) v Erlangene 18. a 19. novembra 2016 bol zvolený nový prezident. Stal sa ním Dr. Carsten Rentzing, biskup Evanjelickej krajinskej cirkvi v Sasku so sídlom v Drážďanoch.

 

Ondrej Peťkovský, predseda SML | 8.12.2016

viac

„Rozhovor s Bohom“ v Brezovej

V poslednú novembrovú sobotu sa v Brezovskej fare stretlo okolo 90 mladých ľudí. Na Klub iSKejp412 prišli prevažne mládežníci zo zborov Myjavsekého seniorátu. Výklad na tému „Rozhovor s Bohom“ mal brat farár Marek Hrivňák zo Žiliny.

 

Júlia Marušicová, CZ ECAV Krajné | 8.12.2016

viac

Stretnutie KOS k 500. výročiu reformácie

Na 1. adventnú nedeľu 27. 11. 2016 sa veriaci z Košického seniorátu ECAV na Slovensku zišli v Košiciach na seniorálnom stretnutí, aby si pripomenuli 500. výročie reformácie. Podujatie sa začalo slávnostnými službami Božími a pokračovalo popoludňajším programom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 29.11.2016

viac

Poďakovanie za dirigentský kurz 2016

Naše poďakovanie patrí v prvom rade generálnemu biskupskému úradu za Pánom Bohom požehnanú myšlienku usporiadať dirigentský kurz. Chceme sa poďakovať za spoluprácu s Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku.

 

Za absolventov kurzu dirigovania Milica Bojnová  | 29.11.2016

viac

V Turanoch privítali spevokoly TUS

V Evanjelickom a. v. chráme Božom v Turanoch otvorili nový cirkevný rok veľmi pekným a príjemným stretnutím spevokolov Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku.

 

Viera Jarošová, zborová dozorkyňa, CZ ECAV Turany | 28.11.2016

viac

Reformačné slávnosti v Nadlaku

Slovenskí evanjelici v Nadlaku si tohtoročnú Pamiatku reformácie pripomenuli nielen na slávnostných službách Božích, ale aj koncertom, posviackou novej diakonickej kuchyne a zasadením troch stromov reformácie.

 

Juraj Bálint, zborový farár, senior, predseda Evanjelickej diakonie v Nadlaku  | 28.11.2016

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády 14. 12.

Bratia a sestry,
pozývame Vás služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) v stredu 14. 12. 2016 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farár plk. ThDr. Marian Bodolló, generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Ako kantor poslúži Ján Benka, samostatný referent ústredia EPS v OS a OZ SR.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova(at)ecav.sk | 16.12.2016

viac

SLOVO na 3. adventnú nedeľu 11. 12.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 2. adventnú nedeľu 11. 12. 2016 prihovorí Mgr. Mária Juhásová, zborová farárka v CZ ECAV...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 9.12.2016

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Bardejove

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo a publicistika prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Šarišsko-zemplínskeho seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 8.12.2016

viac

Nové na ITV - Balíčky zo Slovenska

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo a publicistika uverejňujeme príspevok srbskej televízie RTV OK o vianočných balíčkoch zo...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 8.12.2016

viac

Adventné zastavenie v Rači 11. 12.

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Rača vás pozýva na tradičné adventné zastavenie pri slove a hudbe v nedeľu 11. 12. 2016 o 15.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole na Alstrovej ul. v Bratislave-Rači.

 

Alena Kováčiková, námestná farárka, CZ ECAV Bratislava-Rača | 7.12.2016

viac

Pozvanie na adventné koncerty v Petržalke

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Petržalka vás pozýva do Ev. a. v. kostola Svätej Trojice na Strečnianskej 15 na ADVENTNÉ KONCERTY v dňoch 4., 14., 17. a 21. decembra 2016.
Vložené 29. 11....

 

Eva Kolesárová, zborová farárka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 4.12.2016

viac

Cyklus adventných koncertov v Myjave

CZ ECAV Myjava a Centrum tradičnej kultúry v Myjave vás pozývajú na adventné koncerty v Ev. a. v. chráme Božom v Myjave vždy v nedeľu o 17.00 hod., a to 27. 11. , 4. 12., 11. 12. a 18. 12. 2016.

 

CZ ECAV Myjava | 4.12.2016

viac

Zamyslenia na týždeň po 2. adventnej nedeli 27. 11. 2016

Bratia a sestry,
aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová | 3.12.2016

viac

Štúdium v USA v šk. roku 2017 − 2018

V rámci spolupráce opäť v šk. roku 2017/2018 ponúkame štúdium s čiastočným štipendiom v cirkevnej škole Saint Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri v USA. Prihlášky posielajte do 15. 1. 2017....

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 30.11.2016

viac

Z obsahu decembrovej Dúhy

Maľované čítanie - Podobenstvá
Príbeh s domaľovankou – Štedrá zima
Vynálezy, ktoré zmenili svet – Scrabble a elektrická gitar
Evanjelické osobnosti – Milan Rúfus
Na detskej besiedke – Ovečka z Betlehema

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 29.11.2016

viac

Pozvánka na Kirchentag 2017

Už 36. Kirchentag sa bude konať v dňoch 24. – 28. mája 2017 v Berlíne a vo Wittenbergu. Okrem toho sa v tom istom termíne uskutoční aj tzv. Kirchentag na ceste v mestách Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Jena/Weimar, Dessau/Roβlau a Halle/Eisleben.

 

Samuel Miško,člen medzinárodného organizačného tímu, ausland(at)ecav.sk | 28.11.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 48

Ovocie Ducha nie je iba jesennou paralelou, ale motívom, ktorý má v kresťanovi rezonovať nepretržite. Veď i Pán hovorí: Po ovocí poznáte ich. A tak je práve deväť „ovocí“ témou najnovšieho Posla. Dočítate sa, čo ktoré znamená a akú aplikáciu nachádza v živote veriaceho človeka.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 28.11.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart