Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Požehnané popoludnie v Prietrži

SEŽ pri CZ ECAV Senica pripravilo pre svojich cirkevníkov nevšedné popoludnie v Prietrži. Pozvali sme naň aj deti, ktoré sa počas školského roka stretávali na detskej besiedke, takže sa tu stretli tri generácie.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 18.7.2018

viac

Seniorálne stretnutie mužov v Jelšave

Seniorálne stretnutie mužov Gemerského seniorátu v Jelšave sa uskutočnilo v nedeľu 17. júna o 15.00 hod. v Ev. chráme Božom v Jelšave. Prítomných uvítal námestný farár Mgr. Ivan Bojna, následne sa im prihovoril zborový dozorca MVDr. Milan Kolesár.

 

Z prednášky spracoval: Mgr. Ivan Bojna | 13.7.2018

viac

V Príbovciach opäť horela Husova vatra

V tradičnom kolobehu kultúrnych a spomienkových podujatí organizovaných v CZ ECAV Príbovce už tradične patrí spomienkové stretnutie pri zapálenej vatre ako symbole bolestnej a martýrskej smrti majstra Jana Husa v Kostnici (Nemecko).

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 13.7.2018

viac

Prezentácia monografie o Jurajovi Kellovi-Petruškinovi

V čitárni Okresnej knižnice Dávida Gutgesela na Radničnom námestí v Bardejove sa uskutočnila prezentácia monografie Juraj Kello-Petruškin na Šariši od doc. PhDr. Nadeždy Jurčišinovej, PhD., z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

 

Silvia Fecsková, Bardejov | 13.7.2018

viac

Dištriktuálny deň ZD ECAV 2018 na Branči

Dňa 5. júla 2018 sa opäť stretli evanjelici zo širokého okolia, ale aj z iných kútov Slovenka na zrúcaninách hradu Branč, kde sa tradične konal Dištriktuálny deň ZD ECAV na Slovensku.

 

Martina Krivdová, tajomníčka vnútornej misie, vmv(at)zdecav.sk | 9.7.2018

viac

Osmičkový rok v EKG v Prešove

Exkurzia s názvom Osmičkový rok sa začala koncom júna v Prešove, z ktorého sa sexta, 2. ročník a niekoľko tretiačok vybrali s pani profesorkami Ľ. Kónyovou a J. Zakarovskou spoznávať našu históriu, kultúru i súčasnosť.

 

Lenka Vaverková, študentka sexty | 9.7.2018

viac

Z ďalších programov na VI. ECD

Účastníkov VI. evanjelických cirkevných dní na Námestí SNP vo Zvolene v piatok 29. júna 2018 privítali predstavitelia Zvolenského seniorátu senior Ján Čáby a seniorálny dozorca Slavomír Hanuska; biblický text a modlitbu mal konsenior Daniel Duraj.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.7.2018

viac

Zo VI. evanjelických cirkevných dní 2018

Pod mottom "V Tvojej ruke sú naše časy" (podľa Žalmu 31, 16) sa na VI. evanjelických cirkevných dňoch vo Zvolene 29. júna – 1. júla 2018 zišli evanjelici z celého Slovenska i rodáci zo zahraničia: z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Cinkoty, Pivnice a zo Starej Pazovy. Na záverečných službách Božích v cirkevných zboroch Zvolenského seniorátu kázňami poslúžili duchovní zo zahraničia – z Nemecka, Česka, Maďarska, zo Srbska a zo Slovinska. Naše evanjelické cirkevné dni tak prekročili rámec Slovenska a stali sa manifestáciou bratsko-sesterskej lásky a spolupatričnosti.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.7.2018

viac

Filiálny deň v Turčianskych Kľačanoch

Evanjelici v Turčianskych Kľačanoch, filiálke Cirkevného zboru ECAV Sučany, sa v nedeľu 1. júla 2018 zišli na 2. ročníku filiálneho dňa, na ktorý pozvali aj známeho herca a recitátora, zaslúžilého umelca Juraja Sarvaša.

 

Edita Škodová, Turčianske Kľačany | 5.7.2018

viac

Zamyslenia na týždeň po 8. nedeli po Svätej Trojici 2018

Bratia a sestry,
aj na www.ecav.sk si môžete prečítať zamyslenia našich duchovných z knihy „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.7.2018

viac

Výberové konanie na asistentov učiteľa

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá asistentov učiteľa s nástupom od 1. 9....

 

PhDr. Marián Damankoš, PhD., riaditeľ školy | 20.7.2018

viac

Slovo na 8. nedeľu po Svätej Trojici

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 7. nedeľu po Svätej Trojici 22. 7. 2018 prihovorí Mgr. Pavel Sklenár, senior Banátskeho seniorátu, CZ Kovačica I, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 20.7.2018

viac

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2018

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik pozýva ordinovaných bratov a sestry v službe na Teologickú konferenciu 2018 v dňoch 19. - 21. septembra 2018 v Kúpeľoch Nimnica. Konferncia bude na tému Právo v cirkvi a štáte. Pozvánka;
Ponuka;
Prihlasovanie

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 17.7.2018

viac

Dodatočné prijímacie konanie na EBF UK 2018-19

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na štúdium v akademickom roku 2018/2019. Viac

 

Mgr. Milan Jurík, PhD., dekan EBF UK | 14.7.2018

viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018

Bratské predsedníctva cirkevných zborov,
na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa aj v roku 2018 v rámci svojich možností zapojili do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD).

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 9.7.2018

viac

Evanjelické služby Božie na Úrade vlády

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave v stredu 11. júla 2018 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farár Mgr. Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu. Ako kantorka poslúži Mgr. Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie. Ďalšie služby Božie budú v stredu 8. augusta 2018.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, biskup(at)ecav.sk | 9.7.2018

viac

Výberové konanie – EMŠ v Košiciach 2018

CZ ECAV Košice-Terasa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Evanjelickej materskej školy, Muškátová 7, 040 11...

 

Ondrej Kolárovský, zborový farár | 7.7.2018

viac

Dištriktuálny deň ZD 5. 7. 2018

Bratia a sestry,
Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ ECAV Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň ZD ECAV na hrade Branč 5. júla 2018 ( štvrtok) od 10.00 hod.

 

Martina Krivdová, tajomníčka vnútornej misie, vmv@zdecav.sk | 2.7.2018

viac

Rozhlasové služby Božie z Branča

RTVS – SRo v Rádiu Regina 5. júla 2018 o 10.00 hod. odvysiela priamy prenos z evanjelických služieb Božích z Dištriktuálneho dňa Západného dištriktu na hrade Branč. Kázať bude dekan EBF UK Milan Jurík. Piesne: 192, 267, 564, 466, A 66, 263.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 2.7.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart