Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Do služby vstúpili štyria novokňazi

Lucia Fagová, Danica Fojtíková, Eunika Jurková a Samuel Velebír sú štyria novokňazi, ktorí boli 16. septembra 2017 v Ev. a. v. chráme Božom v Skalici ordinovaní do služby v Ev. cirkvi a. v. na Slovensku.

 

EPST č. 37/2017 | 13.10.2017

viac

Spomienka na rozlúčku s bratom seniorom Mgr. Miloslavom Blahom

V utorok 22. augusta 2017 dokonal svoju pozemskú púť evanjelický farár, niekdajší senior Miloslav Blaho. Zomrel necelé dva mesiace pred svojimi 91. narodeninami. Brata seniora, farára, učiteľa, otca, starého otca, a predovšetkým vzácneho človeka Miloslava Blaha na poslednej ceste odprevadili 26. augusta v Ev. kostole v Žiline.

 

EPST č. 39 z 11. 10. 2017  | 13.10.2017

viac

Stretnutie detí POS 2017

V Starej Turej sa v sobotu 23. septembra 2017 konalo už 5. seniorátne stretnutie detí z Považského seniorátu.

 

Zuzana Havrilová, koordinátorka SSD, námestná farárka CZ Podlužany | 13.10.2017

viac

Pietna spomienka na obete hôr a sadenie Stromu reformácie

Na symbolickom cintoríne v Žiarskej doline 8. októbra 2017 členovia dobrovoľnej a profesionálnej Horskej záchrannej služby zorganizovali už 23. spomienku na ľudí, ktorí prišli o život v Západných Tatrách.

 

Ján Paciga, EPS na MV SR | 12.10.2017

viac

Prvé slovenské evanjelické a. v. gymnázium v Revúvej opäť oslavovalo

CZ ECAV Revúca i celé mesto kultúrne i duchovne ožili a naplnili sa slávnostnými návštevníkmi a hosťami. Dôvodom bola Celonárodná spomienka otvorenia Prvého slovenského evanjelického a. v. gymnázia – Prvého slovenského gymnázia pred 155 rokmi, 16.septembra 1862.

 

Danica Hudecová, zborová farárka, CZ ECAV Revúca | 10.10.2017

viac

Predseda ERC na návšteve HZS a PZ v Prešove

V rámci spoznávania práce duchovných EPS v ozbrojených zboroch vykonali 27. 9. 2017 návštevu Horskej záchrannej služby (HZS) a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. a generálny duchovný OS a OZ SR plk. ThDr. Marian Bodolló.

 

Milan Petrula, Ján Šefčík, www.sk | 10.10.2017

viac

Letný tábor pokonfirmačnej mládeže

SEAVC v Srbsku už tretíkrát organizovala letný tábor pre dorast a mládež na Slovensku. Konal sa 10. - 16. júla 2017 v Cirkevnom centre voľného času v Brestovci na Myjave.

 

Ján Vida, CZ SEAVC v Srbsku v Petrovci | 9.10.2017

viac

Záujemcovia o dirigovanie sa vzdelávali

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku zorganizoval ďalší kurz dirigovania, ktorý sa uskutočnil 30. septembra 2017 v Základnej umeleckej škole vo Veľkom Krtíši.

 

Roman Sarvaš, Marek Mišiak, VCHaH | 5.10.2017

viac

Slávnostné uvedenie erbu CZ ECAV Levice

V nedeľu 10. 9. 2017 sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti uvedenia erbu CZ ECAV Levice a otvorenia výstavy k 500. výročiu reformácie. Zároveň bol zasadený Strom reformácie – breza, na pripomienku presídlenia slovenských evanjelikov z Nyiregyházy na Slovensko v r. 1947.

 

Jolana Makovicová, členka CZ ECAV Levice | 4.10.2017

viac

Výročie reformácie si pripomenuli aj na EKG

V novom školskom roku sa jesenné projektové dni v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu začali oproti predchádzajúcim rokom netradične - v septembri. Aktivity, ktoré sú zamerané na predmet Umenie a kultúra, sme obohatili o tému reformácia a sociálny projekt.

 

Ľudmila Kónyová, EKG v Prešove | 4.10.2017

viac

Za evanjelickou vzdelanosťou v Jelšave

Mestské múzeum v Jelšave, Osvetové centrum vyšehradskej kultúry v Jelšave v spolupráci s Mestom Jelšava a CZ ECAV na Slovensku Jelšava zorganizovalo slávnostné podujatie pri príležitosti 500. výročia reformácie „Za evanjelickou vzdelanosťou a kultúrou v Jelšave“.

 

Lenka Szabová, Osvetové centrum vyšehradskej kultúry v Jelšave | 4.10.2017

viac

EKG v očakávaní výročia „500“...

Vo štvrtok 14. septembra 2017 v popoludňajších hodinách sa žiaci Evanjelického kolegiálneho gymnázia (EKG) Prešove stretli na školskom dvore na "pizza párty", vylepšenej verzii doterajšej tradičnej septembrovej grilovačky.

 

Jana Kožlejová, učiteľka, EKG Prešov | 3.10.2017

viac

Hrad prepevný − premiéra opery 31. 10.

Slávnostná premiéra duchovnej opery Hrad prepevný od Víťazoslava Kubičku sa uskutoční v historickej budove SND 31. 10. 2017. Vzhľadom na kapacitu divadla je vstup len pozvánky. Priamy prenos si môžete vypočuť v Rádiu Devín o 19.30 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.10.2017

viac

Zamyslenia na týždeň po 18. nedeli po Sv. Trojici 2017

Bratia a sestry,
aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.10.2017

viac

Z programu STV k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, dávame do Vašej pozornosti programy RTVS – STV v októbri 2017, ktoré sú venované 500. výročiu reformácie.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 13.10.2017

viac

Pozvanie na 14. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie do Modry-Kráľovej

Bratia a sestry,
pozývame Vás do Modry-Kráľovej, kde sa na 18. nedeľu po Svätej Trojici 15. októbra 2017 uskutoční stretnutie evanjelikov Bratislavského seniorátu pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.10.2017

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády SR 15. 10.

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Nám. slobody 1) v stredu 18. 10. 2017 o 16.00 hod., ktoré bude mať generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR plk. ThDr. Marian Bodolló. Ako kantor poslúži brat Ján Benka, EPS OS a OZ v SR.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova(at)ecav.sk | 13.10.2017

viac

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2017

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik pozýva ordinovaných bratov a sestry v službe na Teologickú konferenciu 2017 v dňoch 18. - 20. októbra 2017 v Bardejovských kúpeľoch v hoteli Alexander. Konferencia na tému Reformácia a umenie sa bude konať pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča.

 

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ | 13.10.2017

viac

SLOVO na 18. nedeľu po Sv. Trojici 15. 10.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 18. nedeľu po Svätej Trojici 15. 10. 2017 prihovorí Mgr. Radim Pačmár, seniorálny kaplán...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 13.10.2017

viac

Seniorálne stretnutie Dunajsko-nitrianskeho seniorátu k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Dunajsko-nitrianskeho seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 12.10.2017

viac

Deň ECAV na Slovensku – dôstojné vyvrcholenie misijného podujatia Oslobodení Božou milosťou

Ako už bola evanjelická verejnosť informovaná, misijné podujatie Oslobodení Božou milosťou, s ktorým sme prešli (resp. ešte prejdeme) všetky senioráty našej Evanjelickej cirkvi, vyvrcholí v Bratislave 31. októbra 2017 „Dňom ECAV na Slovensku“.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 12.10.2017

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 3 - 2017

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým súvisia. Časopis venuje i religionistickým témam približujúcim históriu starovekých kultúr a svetových náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 11.10.2017

viac

Koncert na Legionárskej 16. 10.

CZ ECAV Bratislava Legionárska vás pozýva na koncert k 500. výročiu reformácie v Novom kostole na Legionárskej ul. v pondelok 16. 10. 2017 o 19.30 hod. Viac na plagáte.

 

Martin Šeftranko, CZ ECAV Bratislava Llegionárska | 10.10.2017

viac

Zbierka CPP 4 − 2017

Dňa 4. 10. 2017 bola publikovaná Zbierka CPP, čiastka 4/2017. Je zverejnená v rubrike DOKUMENTY A TLAČIVÁ v sekcii B pod poradovým číslom

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 9.10.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart