Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Reformácia a umenie – zborník z TK 2017

V máji 2018 bol do cirkevných zborov distribuovaný zborník z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku 2017, ktorá sa konala v Bardejovských Kúpeľoch na tému Reformácia a umenie (editor: Miloš Klátik. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2018. 240 strán. ISBN 978-80-7140.547-4).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.6.2018

viac

História seniorátov ECAV na Slovensku. 500. výročie reformácie

Nedávno vyšiel zborník História seniorátov ECAV na Slovensku. 500. výročie reformácie (editor: Miloš Klátik. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2018. 264 strán. ISBN 978-80-7140-537-5). Zborník bol prostredníctvom seniorov distribuovaný do všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.6.2018

viac

Z konferencie KEK v Novom Sade

V dňoch 31. 5. − 6. 6. 2018 sa v srbskom meste Nový Sad konalo valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví (KEK), na ktorom sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 21.6.2018

viac

Levičania na návšteve v Sliezsku

Evanjelici z CZ ECAV Levice v dňoch 2. – 3. júna 2018 navštívili niekoľko cirkevných zborov Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v Českej republike.

 

Alžbeta Solmošiová, CZ ECAV Levice | 20.6.2018

viac

Generálny biskup na Dni cirkvi v Chorvátsku

Evanjelická cirkev v Chorvátskej republike každoročne organizuje Deň cirkvi. Tohto roku sa konal na pôde cirkevného zboru v Soľanoch. Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik s manželkou Oľgou a tajomník pre zahraničie Andrej Kuruc.

 

Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 15.6.2018

viac

Podpora z Württemberska a Durínska

Zástupcovia farárskych spolkov z ECAV na Slovensku, z Württemberska a zo Stredného Nemecka sa stretli 10. − 14. júna 2018 na Slovensku, aby navštívili cirkevné zbory, ktoré dostali podporu na opravu fary alebo sa o túto podporu uchádzajú tento rok.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 15.6.2018

viac

Jubilejná konfirmácia v Kšinnej

Na jubilejnej konfirmácii po 60-tich rokoch sa v 1. nedeľu po Svätej Trojici 3. 6. 2018 v chráme Božom v Kšinnej zišlo 16 z 32 konfirmandov, ktorí 11. 5. 1958 v tomto chráme potvrdili svoju krstnú zmluvu.

 

Jozef Adame, Jozefína Bašková a Štefánia Botková | 15.6.2018

viac

Zlatá a diamantová konfirmácia v Rakovnici

V 2. nedeľu po Svätej Trojici 10. júna 2018 sme sa na slávnostných službách Božích vo filiálke Rakovnica stretli za prítomnosti 14 konfirmandov z konfirmačných ročníkov 1958 a 1968 z Rožňavského Bystrého a Rakovnice.

 

Zuzana Poláková, administrátorka CZ Rožňavské Bystré | 15.6.2018

viac

Rozlúčka s predškolákmi v Petržalke

Počas slávnostných služieb Božích v Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke sa v 2. nedeľu po Svätej Trojici 13 predškolákov z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona rozlúčilo s materskou školou.

 

Anna Bašnárová, Lenka Lukáčová | 15.6.2018

viac

Päť storočí reformácie medzi Lužickými Srbmi

Pod názvom „Fünf Jahrhunderte. Die Sorben und die Reformation – Pjeć lětstotkow. Serbja a reformacija“ („Päť storočí. (Lužickí) Srbi a reformácia“) vyšla v v roku veľkého jubilea Lutherovej reformácie kniha v nemeckom a lužickosrbskom jazyku. Zásluhou evanjelického superintendenta Jana Malinka ju vydalo Ľudové nakladateľstvo Domowina v Budyšíne. Ide o ilustrovaný zborník, reprezentatívnu publikáciu na 188 stranách veľkého formátu. V...

 

Ondrej Peťkovský, ev. a. v. farár v. v. | 15.6.2018

viac

V Báčskom Petrovci posvätili farskú budovu

V Nedeľu po Vstúpení 13. mája 2018 sa v Ev. chráme Božom v Báčskom Petrovci konali služby Božie spojené s posviackou fary po jej generálnej oprave. Kázňou slova Božieho poslúžil biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda.

 

Ján Vida, zborový farár, Báčsky Petrovec | 11.6.2018

viac

Príprava Stretnutia kresťanov Graz 2020

V dňoch 11. a 12. apríla 2018 sa rakúskom Grazi stretli zástupcovia evanjelických cirkví Rakúska, Slovenska, Maďarska, Poľska a Nemecka, aby pripravili program Stretnutia kresťanov 2020, ktoré sa tam bude konať v roku 2020.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 4.6.2018

viac

15 rokov služby SED Hontianske Moravce

V Ev a. v. chráme v Hontianskych Moravciach sa 8. mája 2018 uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti 15. výročia založenia Strediska evanjelickej diakonie Hontianske Moravce. Kázňou slova Božirho poslúžil brat biskup ZD ECAV Milan Krivda.

 

Jana Brunauerová, riaditeľka SED Hontianske Moravce | 4.6.2018

viac

Pokyny pre účastníkov VI. ECD

Pripájame bližšie informácie pre účastníkov VI. evanjelických cirkevných dní vo Zvolene 29. 6. – 1. 7. 2017. LOGO na stiahnutie.
Prosíme všetkých bratov farárov a sestry farárky, aby si na služby Božie v piatok aj v sobotu priniesli luteráky....

 

Ústredný organizačný výbor VI. ECD | 21.6.2018

viac

Evanjelické služby Božie z CZ Blatnica

RTVS – SRo v Rádiu Slovensko 24. júna 2018 o 9.05 hod. odvysiela služby Božie z Ev. a. v. kostola v Blatnici. Kázať bude zborový farár Mgr. Tomáš German. Spievať sa budú piesne z ES č. 192, 373, 203, 316 a A 88.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.6.2018

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 20. 6. 2018

Bratia a sestry,
srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) v stredu 20. júna 2018 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farárka Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD., duchovná správkyňa na Teologickom domove ECAV pri EBF UK. Ako kantorka poslúži Lýdia Veselá, odborná ekonómka GBÚ ECAV na Slovensku.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, biskup(at)ecav.sk | 18.6.2018

viac

List biskupov ECAV na Slovensku k voľbám v ECAV na Slovensku v r. 2018

Vážení bratia a vážené sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Pastiersky list nepovažujeme za vhodnú formu príspevku do diskusie k voľbám, ktoré v našej cirkvi prebiehajú. Tento list píšeme ako reakciu na pastiersky list brata dištriktuálneho biskupa Východného dištriktu (VD).

 

Miloš Klátik, generálny biskup; Milan Krivda, dištriktuálny biskup ZD | 15.6.2018

viac

Slovo na 3. nedeľu po Svätej Trojici

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 3. nedeľu po Svätej Trojici 17. 6. 2018 prihovorí Mgr. Jana Kerčmar Džuban, zborová farárka,CZ Apače - Selo, Evanjelická cirkev a. v. v Republike Slovinsko.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 15.6.2018

viac

Zamyslenia na týždeň po 3. nedeli po Svätej Trojici 2018

Bratia a sestry,
aj na www.ecav.sk si môžete prečítať zamyslenia našich duchovných z knihy „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.6.2018

viac

Diskusia kandidátov na funkciu generálneho biskupa ECAV na Slovensku

Milí bratia a milé sestry,
pozývame Vás na diskusiu všetkých kandidátok a kandidátov v piatok 15. 6. 2018 o 18.00 hod. v Novom kostole na Legionárskej 4 v Bratislave.

 

Organizačný tím, CZ ECAV Legionárska | 14.6.2018

viac

Voľby ECAV na Slovensku 2018 - termíny

1. Voľby členov Predsedníctva ECAV na Slovensku
Voľby generálneho biskupa a generálneho dozorcu sa uskutočnia na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku 17. júna 2018, 24. júna 2018 alebo 1. júla 2018.
2. Voľby dištriktuálneho dozorcu VD sa uskutočnia na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov Východného dištriktu 17. júna 2018, 24. júna 2018 alebo 1. júla 2018.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 13.6.2018

viac

Prečítajte si EPST č. 24 - 2018

Evanjelický posol č. 24 predstavuje kandidátov na generálneho biskupa, generálneho dozorcu a dištriktuálneho dozorcu VD. Môžete si ho prečítať aj na adrese:
www.floowie.com/sk/zobrazenie/ep-24-2018 ...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.6.2018

viac

Predsedníctvo ECAV na Slovensku k voľbám v ECAV na Slovensku 2018

Vážené predsedníctva cirkevných zborov,
vážení členovia cirkevných zborov,
bratia a sestry!
Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa na Vás obracia listom ohľadom voľby nového generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.
Výstup z RKC - vzor dokladu Zverejnené 7. 6....

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 13.6.2018

viac

PROGRAM VI. evanjelických cirkevných dní

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na VI. evanjelické cirkevné dni, ktoré sa budú konať 29. júna – 1. júla 2018 vo Zvolene. PROGRAM VI. ECD
Lístky na divadelné predstavenia si objednajte na skoly(at)ecav.sk. Vložené 7. 6. 2018. ...

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 13.6.2018

viac

Dištriktuálny deň ZD 5. 7. 2018

Bratia a sestry,
Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ ECAV Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň ZD ECAV na hrade Branč 5. júla 2018 ( štvrtok) od 10.00 hod.

 

Martina Krivdová, tajomníčka vnútornej misie, vmv@zdecav.sk | 13.6.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart