Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

150. výročie posviacky kostola v Badíne

Každý rok 7. októbra si u nás v Badíne pripomíname výročie posvätenia svojho chrámu. Pri príležitosti 150. výročia jeho posviacky bol slávnostným kazateľom generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ján Petrovič, CZ ECAV Badín | 20.10.2016

viac

Výmena stráží v ŠZS

V nedeľu 16. 10. 2016 na večerných službách Božích v Prešove boli ich účastníci svedkami dôležitej i peknej udalosti. Biskupom VD S. Sabolom bol do funkcie seniorálneho dozorcu ŠZS uvedený PhDr. Marián Damankoš, PhD.

 

Ján Velebír, senior ŠZS, Bardejov | 20.10.2016

viac

Zasadnutie Synody ECAV v Poľsku

V poľskom meste Cieszyn sa 14. – 16. októbra 2016 konalo spoločné zasadnutie synody Evanjelickej a. v. cirkvi v Poľsku a Evanjelickej reformovanej cirkvi v Poľsku. Na pozvanie týchto cirkví sa na zasadnutí zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 19.10.2016

viac

Z rokovania vedeckej rady SLZ

Dňa 17. októbra 2016 sa vo Wittenbergu konalo rokovanie vedeckej rady SLZ, na ktorom sa zúčastnil i generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik ako jej riadny člen.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 19.10.2016

viac

125 rokov Združenia evanjelických duchovných vo Württembersku

Združenie evanjelických duchovných vo Württembersku oslavuje tento rok 125. výročie svojej existencie. Slávnostné zasadnutie členov združenia sa konalo v dňoch 9. – 10. októbra 2016 v Stuttgarte. Pozvaným hosťom bol aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 19.10.2016

viac

Beľania na návšteve v Klenovci

Cirkevníci zo Spišskej Belej pod vedením sestry farárky Evy Germanovej v nedeľu 9. októbra 2016 navštívili bratov a sestry v CZ ECAV Klenovec. Cestou sa zastavili aj v Evanjelickom gymnáziu v Tisovci.

 

Zuzana Andrášová, CZ ECAV Spišská Belá | 19.10.2016

viac

V pokore slúžiť svojmu blížnemu

V priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene sa v pondelok 17. októbra 2016 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení zamestnancom Evanjelickej diakonie ECAV pri príležitosti 25. výročia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 19.10.2016

viac

Štátny pohreb exprezidenta Michala Kováča

Vo štvrtok 12. 10. 2016 sa celé Slovensko rozlúčilo s prvým prezidentom samostatnej Slovenskej republiky Michalom Kováčom, ktorý zomrel 5. októbra 2016 vo veku 86 rokov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.10.2016

viac

Seniorálne stretnutie žien MYS 2016

V 19. nedeľu po Svätej Trojici 2. októbra 2016 sa v Cirkevnom zbore ECAV Kostolné po 11 rokoch konalo seniorálne stretnutie žien Myjavského seniorátu. Kázňou na text Ž 71, 9 − 20 sa prihovorila domáca sestra farárka Ľubica Kopincová.

 

Ľubica Kopincová, zborová farárka, CZ ECAV Kostolné | 19.10.2016

viac

Spomienkové služby Božie v Žehni

Dňa 10. októbra 2016 na 20. nedeľu po Svätej Trojici sa konali v Cirkevnom zbore ECAV Žehňa spomienkové služby Božie pri príležitosti 25. výročia od úmrtia sestry farárky Zlatice Oravcovej.

 

Marta Kapitáňová, CZ ECAV Žehňa | 18.10.2016

viac

SLOVO na 22. nedeľu po Svätej Trojici

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 22. nedeľu po Svätej Trojici 23. októbra 2016 prihovorí Mgr. Juraj Holek, diakon v CZ ECAV Ábelová a...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 21.10.2016

viac

Pozývame vás do Bardejova na prvé seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie

V nedeľu 23. októbra 2016 sa v Bardejove uskutoční významné podujatie − seniorálne stretnutie Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a Predsedníctvo ŠZS | 20.10.2016

viac

Služby Božie z Bardejova v RTVS – SRo

RTVS – Slovenský rozhlas odvysiela v nedeľu 23. októbra 2016 o 9.05 hod. slávnostné služby Božie pri príležitosti začiatku Roka reformácie.
Ide o slávnostné služby Božie na úvod prvého seniorálneho stretnutia v rámci misijného projektu „Oslobodení Božou milosťou“, ktorý je venovaný 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.10.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 42

Úcta k starším je prejavom, ktorý máme vo svojom živote uplatňovať nie iba počas jedného mesiaca v roku, aj keď október na ňu upriamuje pozornosť a stavia aj pred kresťanov otázku, aký je ich pohľad na šediny získané vekom, prinášajúce so sebou životnú skúsenosť i možnosť odovzdať múdru radu, usmerniť, podporiť. Aký je život seniorov? Cítia oni sami dostatok úcty zo strany spoločnosti aj cirkvi? O tom hovorí téma i anketa v najnovšom Posle.

 

Zuzana Zimániová, redaktorka, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 19.10.2016

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Pavlom Kopanicom

Dňa 18. októbra 2016 vo veku 82 rokov povolal Pán života a smrti svojho služobníka Mgr. Pavla Kopanicu, ev. a. v. farára v. v. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v Ev. a. v. chráme Božom v Dolnom Kubíne v sobotu 22. októbra 2016 o 13.00 hod. Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus nech poteší všetky zarmútené srdcia.

 

Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu | 19.10.2016

viac

Seniorátny dirigentský kurz NOS 12. novembra

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva záujemcov na kurz dirigovania (základy dirigovania, technika dirigovania, základy hlasovej výchovy, technika spevu a práca so speváckym zborom) 12. 11. 2016 vo Veľkom Krtíši. Prihláste sa do 7. 11..
Viac

 

Katarína Juríková, predsedníčka VCHaH ECAV na Slovensku | 18.10.2016

viac

Pietna spomienka v Petržalke-Kopčanoch

Petržalský okrášľovaci spolok (POS) vás pozýva v utorok 1. 11. 2017 o 14.00 hod. na Vojenský cintorín z 1. svetovej vojny v Petržalke-Kopčanoch na pietnu spomienku na obete 1. svetovej vojny.

 

Ernest Huska, podpredseda POS | 18.10.2016

viac

Konferencia o J. M. Hurbanovi 10. 11.

Bratia a sestry,
pozývame Vás na vedecko-historickú konferenciu ECAV na Slovensku pod názvom Jozef Miloslav Hurban – prínos pre cirkev a národ, ktorá sa bude konať vo štvrtok 10. novembra 2016 od 9.00 hod. v Zichyho paláci (Hudobná sieň) na Ventúrskej 9 v Bratislave.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 18.10.2016

viac

Teologická konferencia 2016

Pozývame vás na Teologickú konferenciu ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných, ktorá sa bude konať 19. - 21. októbra 2016 v Kúpeľoch Lúčky v liečebnom dome Choč na tému „Reformácia“. Prednášateľmi budú teológovia z Evanjelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Prihlášky: najneskôr do 30. septembra 2016.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 18.10.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart