Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Z pohrebnej rozlúčky s evanjelickou a. v. farárkou sestrou Mgr. Ľudmilou Hudákovou

V Ev. a. v. kostole vo Vavrišove sa smútočné zhromaždenie v sobotu 29. júla 2017 rozlúčilo s evanjelickou a. v. farárkou Ľudmilou Hudákovou, ktorá po ťažkej chorobe zomrela 24. júla vo veku 86 rokov. Bola druhou ženou v našej cirkvi v službe kazateľa Božieho slova.

 

-r-, Evanjelický posol spod Tatier, č. 31, 2017, s. 7 | 17.8.2017

viac

Rázus aj Svetský stále živí v srdciach ľudí

Pravdivosť slov nadpisu potvrdila 9. nedeľa po Sv. Trojici 13. 8. 2017 počas celodenného programu v obciach Moravské Lieskové a Dolné Srnie. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 17.8.2017

viac

Biblický tábor o Martinovi Lutherovi

V CZ ECAV Turany sa konal letný biblický tábor, ktorý bol venovaný osobnosti Martina Luthera. Zúčastnilo sa na ňom 22 detí.

 

Ľubica Gdovinová, CZ ECAV Turany | 16.8.2017

viac

Martin Rázus a jeho lásky...

V nedeľu podvečer 6. 8. 2017 sa v Modre v rámci Letokruhu Martina Rázusa 2017 pri príležitosti 80. výročia úmrtia Martina Rázusa konalo spomienkové popoludnie, venované M. Rázusovi, ktorý tu pôsobil ako kaplán.

 

Eva Oslíková, námestná farárka, CZ ECAV Modra | 16.8.2017

viac

Vzácna návšteva z Wittenbergu v Košeci

Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci navštívil v rámci jubilejného roku 500. výročia reformácie brat farár Johannes Hillger z Wittenbergu so sprievodom.

 

Ľubomír Marcina, správca SED v Košeci | 16.8.2017

viac

Slávnosť k 70. výročiu presídlenia

V nedeľu 30. júla 2017 sa v maďarskej obci Bakonycsernye konali spomienkové slávnosti k 70. výročiu výmeny obyvateľov. Pozvaní boli aj hostia zo Slovenska.

 

Štefan Kiss, CZ ECAV Nové Zámky | 11.8.2017

viac

Kurzy cirkevných hudobníkov 2017

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku v dňoch 13. – 15. júla 2017 pripravil kurz pre kantorov a dirigentov. Témy prednášok a praktických cvičení boli: Liturgická hra na organe a Základy dirigovania, taktovacia technika a práca so zborovým materiálom.

 

Jozef Havrila ml., člen VCHaH na Slovensku | 10.8.2017

viac

Absolventi EBF UK promovali

Promócie absolventov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočnili v Aule UK v Bratislave 7. júla 2017 za účasti rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.

 

Vlastislav Svoboda, EBF UK | 10.8.2017

viac

Detský tábor 2017 v Leviciach

Týždenný pobyt v Evanjelickom zborovom centre v Leviciach od 10. 7. do 14. 7. 2017 sa pre 33 detí vo veku 6 až 12 rokov stal miestom, na ktoré sa každé ráno veľmi tešili, ako nám prezradili ich rodičia.

 

Katarína Riecka, CZ ECAV Levice | 10.8.2017

viac

Harfový recitál v Príbovciach

Dňa 21. júla 2017 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal „Harfový recitál“ s cieľom oslavovať krásu Božieho diela v podobe hudby a umenia. Výťažok z dobrovoľnej zbierky bude použitý na rekonštrukciu chrámového organa.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 10.8.2017

viac

Detský reformačný tábor v Soli

V dňoch 31. 7. –- 3. 8. 2017 sme v CZ Soľ aj tento rok pripravili denný biblický tábor pre asi 30 detí. Keďže si v tomto roku pripomíname jubilejné 500.výročie reformácie, aj téma nášho tábora bola Reformácia a Martin Luther.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 10.8.2017

viac

Slovenské deti spoznávali Slovinsko

v dňoch 23. až 29. júla sa uskutočnil pod vedením policajných duchovných Janky Tabačkovej, Jána Pacigu a Milana Petrulu letný tábor Ekumenickej pastoračnej služby MV SR v Slovinsku, v krásnom prostredí mestečka Moravske Toplice.

 

Milan Petrula, riaditeľ Úradu EPS MV SR | 10.8.2017

viac

Hrad prepevný na cirkevný rok 2017 – 2018

Vo vydavateľstve Tranoscius vyšiel už 5. ročník knihy zamyslení na každý deň nastávajúceho cirkevného roka 2017 – 2018 pod názvom Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2017 – 2018 (384 strán, cena 3,50 €). Môžete si ju objednať na adrese: TRANOSCIUS, a. s., Tranovského 1, 031 80 Liptovský Mikuláš; odbyt@tranoscius.sk; 044/5526343.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 17.8.2017

viac

Zmeny do Tranovského kalendára 2018

Bratia farári a sestry farárky,
prosíme Vás, aby ste najneskôr do 30. 8. 2017 nahlásili zmeny údajov do schematizmu vo Vašich cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk.
Zmeny posielajte na adresu media(at)ecav.sk alebo poštou na adresu GBÚ (Edita Škodová).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.8.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 31- 2017

ECAV na Slovensku sa modernizuje: už čoskoro budú pracovníci cirkevných zborov a zboroví farári riešiť podstatnú časť svojej agendy prostredníctvom Elektronického informačného systému. Ten zjednoduší administratívu a pomôže riešiť mnoho problematických situácií, s ktorými sa kňazi stretávajú v praxi. O tom, ako bude fungovať a čo prinesie, sa dočítate v 31. čísle EPST.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 16.8.2017

viac

Opera Hrad prepevný v Modre 25. 8.

CZ ECAV Modra vás pozýva na operu Hrad prepevný 25. 8. 2017 o 18.00 hod. v nemeckom evanjelickom kostole v Modre. Cena lístka: 10 eur; objednať a kúpiť sa dajú na fare alebo v kultúrnom centre v Modre).

 

Eva Oslíková, Eva Bachletová | 16.8.2017

viac

ITV - spomienka na brata farára Mgr. Tomáša Gálla

Bratia a sestry,
zosnulého brata farára Mgr. Tomáša Gálla si pripomíname aj archívnym materiálom ITV z rubriky Kresťanská kultúra na tému: Výpovede tvorcov evanjelického...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV ECAV | 15.8.2017

viac

Zamyslenia na týždne po 8. a 9. nedeli po Sv. Trojici 2017

Bratia a sestry,
aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.8.2017

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Tomášom Gállom

Bratia a sestry, so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že vo štvrtok 10. 8. 2017 si Pán života a smrti povolal k sebe brata farára Mgr. Tomáša Gálla vo veku 81 rokov. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v utorok 15. 8. 2017 o 10.30 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Bratislave-Dúbravke, Schneidera-Trnavského 2.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 11.8.2017

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády 16. 8.

Bratia a sestry,
pozývame Vás služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) v stredu 16. 8. 2017 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farár Mgr. Štefan Kiss, tajomník GBÚ ECAV pre vzdelávanie a misiu. Ako kantorka poslúži sestra Lýdia Veselá, odborná ekonómka na GBÚ.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova(at)ecav.sk | 11.8.2017

viac

SLOVO na 9. nedeľu po Sv. Trojici 13. 8.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 9. nedeľu po Svätej Trojici 13. 8. 2017 prihovorí Mgr. Monika Beňová,námestná farárka na kaplánskom mieste,...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 11.8.2017

viac

Pracovný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy

Pozývame učiteľov náboženskej výchovy na pracovný seminár v Medzinárodnom mládežníckom centre Ichthys vo Veľkom Slavkove v dňoch 7. - 8. 9. 2017.
Program

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 9.8.2017

viac

Pozvanie na dirigentský kurz 2017

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vás pozýva na kurz dirigovania na tému základy dirigovania, technika dirigovania, základy hlasovej výchovy, technika spevu a práca so speváckym zborom 30. 9. 2017 vo Veľkom Krtíši.
Informácie a prihláška. Vložené 21. 7. 2017 ...

 

Katarína Juríková, predsedníčka VCHaH ECAV na Slovensku | 9.8.2017

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie MYS v Myjave k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Myjavského seniorátu seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 9.8.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart