Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

V Príbovciach o Kataríne von Bora

V nedeľu 14. 10. 2018 počas služieb Božích poďakovali príbovskí evanjelici Pánu Bohu za všetko, čo im tento rok dal. Ďakovali za dar úrody zeme, za každodenný chlieb a za všetko, čím si udržujú svoj telesný život.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 19.10.2018

viac

Z vedeckej rady vo Wittenbergu

V pondelok 8. októbra 2018 sa vo Wittenbergu konalo zasadnutie Vedeckej rady Svetového luteránskeho zväzu. Zúčastnil sa na ňom generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 19.10.2018

viac

Misijná konferencia v Liebfrauenbergu

V dňoch 24. až 26. septembra 2018 sa za účastí hostí rozličných konfesií z rôznych častí sveta konala v alsaskej časti Francúzska, v Liebfrauenbergu, konferencia pre misiu, ekuménu a rozvoj.

 

Marcela Kmeťová, Erika Valková-Krišťáková | 17.10.2018

viac

Uvedenie publikácie BIBLIA 100

V nedeľu 30. 9. 2018, v 18. nedeľu po Sv. Trojici, na slávnostných službách Božích v Brezovej pod Bradlom predstavila Evanjelická a. v. cirkev v Českej republike mimoriadne vydanie Písma svätého so slovenským evanjelickým a českým ekumenickým prekladom Písma svätého.

 

Jana Bôžiková, CZ Brezová pod Bradlom  | 17.10.2018

viac

Tábor mladšieho dorastu v Častej

V stredisku „Prameň“ v Častej sa 7. – 14. júla 2018 uskutočnil tábor pre teenagerov. Nezabudnuteľný týždeň, plný najrôznejších zážitkov, tam strávilo 33 mladých a 7 vedúcich.

 

Martin Miti Kováč, vedúci tábora | 16.10.2018

viac

180 rokov od posvätenia chrámu v Rakovnici

19. nedeľa po Sv. Trojici 7. 10. 2018 sa vo filiálke Rakovnica, patriacej k CZ Rožňavské Bystré, niesla v slávnostnom duchu pripomínania si okrúhleho výročia posvätenia chrámu, kde už 180 rokov zaznieva zvesť evanjelia a ľudia môžu prijímať Božie dobrodenia.

 

Zuzana Poláková, administrátorka CZ Rožňavské Bystré | 15.10.2018

viac

Jesenný projektový týždeň 2018 v Prešove

Evanjelická základná škola v Prešove v týždni od 8. do 12. októbra 2018 pre žiakov 1. až 4. ročníka pripravila už piaty ročník Jesenného projektového týždňa, ktorý naplnil svoje očakávania.

 

Ľubica Demčáková, učiteľka, EZŠ v Prešove | 15.10.2018

viac

Cena Ústavu pamäti národa Ľ. Marcinovi

V nedeľu 7. októbra 2018 sa v považskobystrickom evanjelickom kostole konali spomienkové večerné služby Božie, na ktorých slovom Božím na základe textu zo Žid 12, 1 − 2 poslúžil brat administrátor Peter Fabok.

 

Anna Kušnírová, predsedníča SR SED Košeca | 15.10.2018

viac

Poďakovanie za úrody v Petržalke

V nedeľu 7. októbra 2018 sa v Ev a. v. kostole konala slávnosť Poďakovania za úrody zeme. Kázňou slova Božieho na nej poslúžil zborový farár z partnerského zboru v Ulme-Böfingene Hans-Jörg Mack.

 

Edita Škodová, presbyterka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 15.10.2018

viac

Z pracovného aktívu BAS 2018

V nedeľu 30. septembra 2018 popoludní sa v Ev. kostole v Šamoríne uskutočnil pracovný aktív na tému „Projektový manažment v cirkevných zboroch“, ktorý organizačne pripravil Seniorálny stavebný výbor BAS. Na stretnutí bolo prítomných 25 účastníkov z 12 cirkevných zborov Bratislavského seniorátu.

 

Dušan Havalda, CZ ECAV Bratislava-Prievoz | 10.10.2018

viac

Zamyslenia na týždeň po 21. nedeli po Svätej Trojici 2018

Bratia a sestry,
aj na www.ecav.sk si môžete prečítať zamyslenia našich duchovných z knihy „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.10.2018

viac

Slovo na 21. nedeľu po Svätej Trojici

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 21. nedeľu po Svätej Trojici 21. 10. 2018 prihovorí Marek Žaškovský, kandidát duchovnej služby, študent 5. ročníka EBF UK v Bratislave....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 18.10.2018

viac

Služby Božie v RTVS 21. 10.

V nedeľu 21. 10. o 10.00 hod. RTVS – STV na DVOJKE odvysiela slávnostné služby Božie zo Sučian k 100. výročiu založenia ČSR a 100. výročiu konca 1. svetovej vojny. Kázať bude generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.10.2018

viac

Spomienka na Martina Rázusa (1888)

Klub Martina Rázusa Maroško vás pozýva na spomienku na M. Rázusa pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia. Uskutoční sa v Horehronskom múzeu v Brezne 18. októbra 2018 (štvrtok) o 15.00 hodine. Aktualizovanú videoprezentáciu „Ja a moji Hugáni“ bude sprevádzať Hana Peterajová.

 

Milan Kováčik, Klub Martina Rázusa Maroško  | 15.10.2018

viac

Synoda ECAV na Slovensku 2018

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 20. 4. 2018 schválilo termín konania synody v dňoch 19. − 20. 10. 2018 a na zasadnutí 11. 9. 2018 schválilo miesto konania synody v priestoroch Biblickej školy v Martine.

 

Predsedníctvo Synody ECAV na Slovensku | 3.10.2018

viac

Sláva šľachetným V – vedecká konferencia a slávnostný koncert 12. 10.

Vedecká konferencia Sláva šľachetným V na tému V službách diplomacie sa uskutoční v piatok 12. októbra 2018 od 9.00 hod. v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2, Bratislava. Nadviaže na ňu slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku ČSR o 18.00 hod. v Slovenskom rozhlase.

 

Ján Juráš, Spolok Martina Rázusa, jan(at)juras.sk,  | 3.10.2018

viac

Televízny posol 30. 9. o krajanoch

V nedeľu 30. 9. 2018 o 12:05 na Dvojke bude odvysielaný Televízny posol venovaný slovenským evanjelikom žijúcim v Srbskej republike. Repríza: 1. 10. 2018 o 13:00 na Dvojke.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS | 28.9.2018

viac

Služby Božie na Úrade vlády 3. 10. 2018

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave v stredu 3. októbra 2018 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farárka Mgr. Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa. Ako kantorka poslúži sestra Lýdia Veselá, odborná ekonómka na GBÚ.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, biskup(at)ecav.sk | 27.9.2018

viac

Pozvanie na pracovný aktív BAS 30. 9.

Aktív na tému „Projektový manažment v cirkevných zboroch“, ktorý sa bude konať v Šamoríne v nedeľu 30. 9. 2018 o 15.00 hod. Prihláste sa do 28. 9.

 

Dušan Havalda, predseda SSV BAS | 24.9.2018

viac

Nedeľná hudba v Limbachu 30. 9.

Prvý z koncertov NEDEĽNEJ HUDBY sa uskutoční v nedeľu 30. septembra 2018 o 16.00 hod. v Evanjelickom kostole v Limbachu. Predstavia sa na ňom slovenský husľový virtuóz Milan Paľa a popredný organista Marek Vrábel.

 

Martina Tolstova, PR, OZ ORGANYzácia | 23.9.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart