Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Gotické evanjelické kostoly na Gemeri ožívajú

Gemerské gotické kostolíky nestrácajú zo zreteľa mladí nadšenci ani odborníci v občianskom združení Gotická cesta. Vďaka grantu z Nadačného fondu Telekom cez nadáciu Pontis sa 13. – 20. augusta 2017 uskutočnil v regióne Gemera dobrovoľnícky projekt Sedem strážcov.

 

Peter Koska, OZ Gotická cesta  | 18.9.2017

viac

Predpremiéra nových televíznych dokumentov

V budove RTVS v Mlynskej doline sa v stredu 13. 9. 2017 konala slávnostná predpremiéru nových televíznych dokumentov Jozef Miloslav Hurban a Evanjelický kostol a kolégium v Prešove z cyklu Genius loci.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.9.2017

viac

Martin Rázus a jeho pôsobenie v Brezne

Odborná konferencia pripravená MO MS v Brezne, Klubom Martina Rázusa-MAROŠKO, Fakultou stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v spolupráci s ECAV v Brezne a Mestom Breznom pri príležitosti 80. výročia úmrtia Martina Rázusa, spojená s premiérou videodokumentu, sa konala v Brezne 12. septembra 2017.

 

Milan Kováčik, predseda Klubu MR – Maroško v Brezne | 17.9.2017

viac

Pripomenuli si posviacku kostola

Na službách Božích v nedeľu 10. septembra 2017 si Cirkevný zbor ECAV Závažná Poruba pripomenul posviacku ich chrámu Božieho, ktorú pred 85 rokmi vykonal biskup Dr. Vladimír Čobrda.

 

Richard Macko, CZ ECAV Závažná Poruba  | 17.9.2017

viac

Spomienka na Samuela Tomášika

V Chyžnom si pri 130. výročí úmrtia spomínali na Samuela Tomášika, evanjelického farára, spisovateľa a národovca (8. február 1813 − 10. september 1887).

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 17.9.2017

viac

CZ Švábovce po stopách reformácie

V dňoch 19. − 24. júla 2017 sa 53 členov cirkevného zboru vo Švábovciach, ako aj z ďalších cirkevných zborov ECAV na Slovensku zúčastnilo na poznávacom zájazde po stopách reformácie v Nemecku.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 17.9.2017

viac

Tábory pre deti a mladých z Vranova 2017

Cirkevný zbor ECAV Vranov nad Topľou aj tento rok pripravil pre svojich mladých dva letné tábory, a to anglický biblický tábor a biblický tábor detí a dorastu.

 

Martin Szabo, člen CZ ECAV Vranov nad Topľou | 14.9.2017

viac

Peter Huba − Z Božej vôle palatín

Pri príležitosti vlaňajšieho 400. výročie úmrtia a tohtoročného 450. výročia narodenia Juraja Turza vydavateľstva Tranoscius vydalo román Z Božej vôle palatín, v ktorom historik a spisovateľ Peter Huba pútavou formou približuje osobnosť Juraja Turza v pravdivom svetle, bez jeho vytrhnutia z diania doby.

 

JANKA GVOŽDIAKOVÁ, Literárny týždenník, 28/2017, 23/08/2017, s. 13 | 11.9.2017

viac

Veľké egyptské dobrodružstvo v Púchove

Za prekrásneho slnečného počasia sa v púchovskom zbore uskutočnil v tretí augustový týždeň denný tábor pre deti z detskej besiedky pod názvom Veľké egyptské dobrodružstvo s Jozefom.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 8.9.2017

viac

Futbalový turnaj o pohár biskupa ZD 2017

V prvý septembrový deň, v sobotu 1. 9. 2017, sa v CZ ECAV Krupina konal už 10. ročník futbalového turnaja o pohár biskupa ZD ECAV na Slovensku. Minuloročné prvenstvo obhájili opäť futbalisti z CZ ECAV Poniky zo Zvolenského seniorátu.

 

Jaroslav Ďuriš, zborový farár, CZ ECAV Stredné Plachtince  | 8.9.2017

viac

KAPLÁNSKE SKÚŠKY 2017 - výsledok

Dňa 30. augusta 2017 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konali kaplánske skúšky, na ktoré sa prihlásili štyria absolventi EBF UK v magisterskom odbore evanjelická teológia.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 7.9.2017

viac

6. medzinárodný slovensko-srbský tábor

Začiatkom letných prázdnin pripravil Cirkevný zbor ECAV Podlužany opäť spoločný medzinárodný letný misijný tábor v Račkovej doline pre deti zo Slovenska a Srbska. Stretlo sa na ňom 95 účastníkov, ktorí prežili krásne a požehnané chvíle v blízkosti Božej i tej vzájomnej.

 

Jozef Havrila ml., zborový farár, CZ ECAV Podlužany  | 7.9.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 36-2017

V najnovšom čísle Evanjelického posla spod Tatier sa dočítate aj o probléme okolo čerpania dotácií zo zahraničnej pomoci na opravu účelového zariadenia na východnom Slovensku. Ako k tomu došlo a čo na kauzu hovoria predstavitelia seniorátu? V čísle vám predstavíme i cirkevný zbor Dobrá Niva.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 18.9.2017

viac

Pozvanie na 13. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie do Nitry

Bratia a sestry,
pozývame Vás do Nitry, kde sa v nedeľu 24. septembra 2017 uskutoční stretnutie evanjelikov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu „Oslobodení Božou milosťou“ pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.9.2017

viac

Medzinárodná konferencia o hluchoslepote v Herľanoch 6. − 7. 10.

Bratia a sestry,
pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUKAČNÉ ASPEKTY SOCIALIZÁCIE OSÔB S HLUCHOSLEPOTOU 6. − 7. októbra 2017 v Učebno-výcvikovom zariadení TU Košice v Herľanoch. Prihláste sa do 25. 9. 2017. Konferencia je prístupná aj pre širšiu verejnosť.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.9.2017

viac

Z ponuky RTVS - STV 18. - 24. 9.

RTVS - STV na DVOJKE v dňoch 18. - 24. septembra 2017 uvádza zaujímavé programy o evanjelických osobnostiach a významných miestach evanjelickej cirkvi:

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 17.9.2017

viac

Výročné správy za rok 2016

V zmysle záverov Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku z 3. 5. 2017 uverejňujeme výročné správy za rok 2016:
Biblickej školy v Martine,
MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove a
Modlitebného spoločenstva.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 17.9.2017

viac

Zamyslenia na týždeň po 14. nedeli po Sv. Trojici 2017

Bratia a sestry,
aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.9.2017

viac

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2017

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik pozýva ordinovaných bratov a sestry v službe na Teologickú konferenciu 2017 v dňoch 18. - 20. októbra 2017 v Bardejovských kúpeľoch v hoteli Alexander. Konferencia na tému Reformácia a umenie sa bude konať pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča.

 

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ | 16.9.2017

viac

Spomienka na Hurbana v Hlbokom 17. 9.

Pozývame vás na spomienkovú slávnosť a odhalenie pamätnej tabule pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana v nedeľu 17. septembra 2017 v Hlbokom. Slávnosť sa začne službami Božími o 10.00 hod., ktoré v priamom prenose odvysiela STV Dvojka. Viac v prílohe.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 14.9.2017

viac

SLOVO na 14. nedeľu po Sv. Trojici 17. 9.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 14. nedeľu po Svätej Trojici 17. 9. 2017 prihovorí Mgr. Marek Tomčik, námestný farár na mieste seniorálneho kaplána Košického...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 14.9.2017

viac

RTVS – STV 16. a 17. 9.

RTVS – STV na Dvojke v priamom prenose odvysiela:
1. SLÁVNOSŤ ORDINÁCIE NOVOKŇAZOV v Ev. a. v. chráme Božom v Skalici 16. 9. 2017 o 10.00 hod.
2. služby Božie v Ev. a. v. chráme Božom v HLBOKOM pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa M. Hurbana 17. 9. 2017 o 10.00 hod.
Tešíme sa i na Vašu účasť!

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 12.9.2017

viac

Vyšla kniha Reformácia po praslici

S radosťou vám oznamujeme, že záverečný výstup projektu Spoločenstva evanjelických žien k 500-ročnici reformácie Reformácia a ženy − kniha „Reformácia po praslici. Výnimočné evanjelické ženy 16. − 18. storočia na Slovensku“ − je na svete. Vďaka Pánu Bohu!

 

Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ | 12.9.2017

viac

JERONÝM zaspieva v Modre

Koncert duchovných piesní speváckeho zboru JERONÝM z Prahy sa uskutoční v rámci modranského vinobrania v sobotu 16. 9. 2017 o 18.00 hod. v nemeckom ev. kostole a v nedeľu 17. 9. 2017 o 9.30 hod. v rámci služieeb Božích v slovenskom ev. kostole.

 

Eva Oslíková, námestná farárka, CZ ECAV Modra | 11.9.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart