Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Stretnutie kaplánov v Nemecku

V dňoch 27. – 30. augusta 2018 sa konala medzinárodná konferencia kaplánov v Nedietendorfe pri Erfurte v Nemecku. Zúčastnili sa na nej kapláni zo Švédska, z Nemecka a Jana Ilčisková, Samuel Velebír a Milan Bartko zo Slovenska. Témou bola misia a ekuména.

 

Milan Bartko, zborový kaplán, CZ Banská Štiavnica | 16.9.2018

viac

Vernisáž fotografií a koncert v Zelenom lese

Zelený les – pietne miesto obetiam holokaustu, ktoré v Modre-Kráľovej vybudovali miestni dobrovoľníci – členovia cirkevného zboru, sa večer 8. septembra 2018 stal dejiskom vernisáže fotografií Juraja Mravca a koncertu speváčky Jany Orlickej.

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka, CZ ECAV Modra-Kráľová | 13.9.2018

viac

Nemeckí dobrovoľníci na Slovensku

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku koncom augusta rozlúčila so skupinou dobrovoľníkov z Nemecka a privítala nových dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať v diakonickej práci na Slovensku v nasledujúcom roku.

 

Katarína Šoltésová, Referát zborovej diakonie ÚED | 13.9.2018

viac

Kajúci deň v Jelšave

V stredu 26. 7. 2018 zvonili zvony Evanjelického kostola v Jelšave o 12.00 hod. o niečo dlhšie, a to ako spomienka na ničivý požiar v Jelšave pred 189 rokmi. Na 9. nedeľu po Sv. Trojici 29. 7. 2018 sa v Jelšave uskutočnili kajúce služby Božie.

 

Ivan Bojna, námestný farár, CZ Jelšava | 13.9.2018

viac

Zbierka Kolega kolegovi

Evanjelické diakonia ECAV na Slovensku zorganizovala zbierku Kolega kolegovi na pomoc kolegyni, ktorá sa ocitla v núdzi. Zbierka oslovila aj klientov a ich rodinných príslušníkov či rodinných príslušníkov zamestnancov Diakonie, niektoré cirkevné zbory aj jednotlivcov.

 

Anna-Mária Benková, Referát humanitárnej a rozvojovej pomoci ÚED | 13.9.2018

viac

Ocenenie sa dobrú spoluprácu

Pri príležitosti 50. výročia znovunadobudnutia štatútu mesta Vrbové a 25. výročia samostatnosti Slovenskej republiky zborová farárka Mgr. Dana Murínová prevzala pamätnú medailu za dobrú spoluprácu s mestom Vrbové.

 

Dana Murínová, zborová farárka, CZ ECAV Vrbové | 12.9.2018

viac

Zborový deň v Prašníku-Pustej Vsi

V CZ ECAV Vrbové sa 9. 9. 2018, t. j. na 15. nedeľu po Svätej Trojici, konal zborový deň na tému „Bremeno ustarostenosti". Veriaci sa zišli v Božej prírode v amfiteátri v Prašníku-Pustej Vsi.

 

Dana Murínová, zborová farárka, CZ ECAV Vrbové | 11.9.2018

viac

Zborové dni 2018 v CZ ECAV Soľ

V dňoch 31. augusta až 2. septembra 2018 sa v CZ ECAV Soľ konali zborové dni. Mottom tohtoročných zborových dní bol Ž 42, 2: „Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó, Bože!”

 

Ľuboš Kubačka, zborový farár, konsenior ŠZS | 10.9.2018

viac

Požehnaná slávnosť v Rákoši

V sobotu 25. augusta 2018 si v Rákoši pripomenuli 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci Rákoš a 207. výročie posvätenia Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Rákoši.

 

Martina Jesenáková, zborová dozorkyňa, CZ ECAV Nandraž  | 10.9.2018

viac

Audio Biblia už aj na internete

Slovenská biblická spoločnosť začiatkom septembra sprístupnila audio nahrávky celej Biblie na internete. Audio Bibliu si môžu všetci záujemcovia vypočuť online alebo si môžu stiahnuť mp3 súbory do svojho počítača či mobilu.

 

Katarína Bošková, projektová manažérka, boskova@biblia.sk, 0905 453 731 | 10.9.2018

viac

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2018

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik pozýva ordinovaných bratov a sestry v službe na Teologickú konferenciu 2018 v dňoch 19. - 21. 9. 2018 v Kúpeľoch Nimnica na tému Právo v cirkvi a štáte. Program; Informácie; Ponuka

Voľný program počas teologickej konferencie bude vo štvrtok...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 17.9.2018

viac

Zamyslenia na týždeň po 16. nedeli po Svätej Trojici 2018

Bratia a sestry,
aj na www.ecav.sk si môžete prečítať zamyslenia našich duchovných z knihy „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.9.2018

viac

Slovo na 16. nedeľu po Svätej Trojici

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 16. nedeľu po Svätej Trojici 16. 9. 2018 prihovorí Mgr. Ľudovít Andrej Bobčok, zborový farár v CZ Vuková, senior Slovenského evanjelického seniorátu v...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 14.9.2018

viac

Odvolanie voči uzneseniu konventu VD

Predsedníctvo ECAV na Slovensku poslalo 12. septembra 2018 predsedníctvam cirkevných zborov ECAV list, v ktorom ich informuje o podaní odvolania voči uzneseniu konventu Východného dištriktu ECAV ohľadom volieb. ...

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 13.9.2018

viac

Stanovisko P-ECAV k reportáži v RTVS 4. 9. 2018

V nadväznosti na informácie o 2. kole volieb, ktoré odzneli v hlavných správach RTVS 4. 9. 2018, Predsedníctvo ECAV na Slovensku prijalo nasledujúce

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 7.9.2018

viac

Televízny posol o VI. ECD vo Zvolene

Televízny posol z 2. 9. 2018, ktorý bol venovaný VI. evanjelickým cirkevným dňom vo Zvolene, si môžete pozrieť v archíve RTVS. ...

 

media(at)ecav.sk | 7.9.2018

viac

List P-ECAV k 2. kolu volieb

Predsedníctvo ECAV na Slovensku 5. septembra 2018 poslalo predsedníctvam všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku list k 2. kolu volieb generálneho biskupa....

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 6.9.2018

viac

Súbeh - kňazská stanica Budimír

Zborové presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Budimír vypisuje súbeh na obsadenie kňazskej stanice. Prihlášky: najneskôr do 3. októbra 2018.

 

Ján Hruška, senior Košického seniorátu | 4.9.2018

viac

Informácia Predsedníctva ECAV k voľbám

Voľby generálneho dozorcu, dozorcu Východného dištriktu i generálneho biskupa po prvom kole boli počas apelačnej doby napadnuté žalobami. Výsledky, ktoré vyhlásilo generálne presbyterstvo i presbyterstvo Východného dištriktu po sčítaní hlasov, tak nenadobudli právoplatnosť.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 31.8.2018

viac

Dve podujatia v Modre-Kráľovej 8. 9.

OZ „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej pozýva verejnosť na koncert multižánrovej speváčky Jany Orlickej a na vernisáž fotografií Juraja Mravca v sobotu 8. septembra o 18.00 hod. na pietnom mieste Zelený les na Národnej ul. v Modre-Kráľovej.

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka, predsedníčka OZ „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej | 30.8.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart