Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Veľký piatok v Cirkevnom zbore ECAV v Kokave nad Rimavicou

Požehnané pašiové Služby Božie na Veľký piatok prežili veriaci z Cirkevného zboru ECAV v Kokave nad Rimavicou spolu so vzácnymi hosťami - potomkami farárskej rodiny Samuela Bancíka.

 

Katarína Mišanková | 23.4.2019

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, prvá slávnosť veľkonočná 2019

Milí bratia a sestry! Slávime Veľkonočné sviatky. Oslavovať nejakú udalosť znamená nanovo si sprítomniť skutočnosť, ktorá sa stala, vyzdvihnúť jej dôležitosť, aktualizovať jej posolstvo vo svojom živote. Čítanie pašií nás prenáša cez horizont času, aby sme sa stali účastníkmi Ježišovho pašiového príbehu.

 

Predsedníctvo ECAV | 17.4.2019

viac

Vízia 2020 plus 5

Návrh na diskusiu: Pravda, Radosť, Budúcnosť. Do 10. mája 2019 zbierame podnety a pripomienky k tomuto programovému dokumentu.

 

Predsedníctvo ECAV | 17.4.2019

viac

Duchovné cvičenia zamerané na pôst

Duchovní a zamestnanci ekumenickej pastoračnej služby sa raz ročne stretávajú na tzv. duchovných cvičeniach, aby sa spolu zdieľali, povzbudzovali i „napomenuli“, ak by bolo treba, ale hlavne aby sa utvrdili vo viere a spoločnom zápase o záchranu duší príslušníkov ozbrojených zložiek štátu.

 

Ján Ondrejčin | 17.4.2019

viac

Evanjelické noviny - už aj online

Milé sestry, milí bratia v oltárnej službe, milí evanjelici, s radosťou vám oznamujeme, že v týchto dňoch bude na adresy našich cirkevných zborov doručená mimoriadna predveľkonočná zásielka, a to v podobe prvého čísla občasníka– Evanjelické Noviny.

 

media@ecav.sk | 17.4.2019

viac

Pokračovanie projektu Tváre – Hranice – Bratia a sestry

V dňoch 5. až 7. apríla 2019 pokračoval v Banáte medzinárodný projekt Evanjelickej cirkvi a. v. v Rumunsku „Tváre – Hranice – Bratia a sestry“.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 16.4.2019

viac

Seniorátny konvent Liptovsko-oravského seniorátu

Konal sa v sobotu 13. 4. 2019 pred Kvetnou nedeľou, v cirkevnom zbore Žaškov. Rokovaniu predchádzali úvodné služby Božie v chráme Božom. Zvesťou Božieho slova poslúžil brat generálny biskup Ivan Eľko na základe biblického textu J 12,1-8. Poukázal na význam a vzácnosť obete Ježiša Krista ako Baránka. Na konvente bol ako hosť prítomný taktiež brat dištriktuálny biskup Slavomír Sabol, pani riaditeľka Evanjelickej materskej školy Magdalénka, ktorej zriaďovateľom je seniorát i pán starosta obce a člen cirkevného zboru Žaškov Milan Pavlovčík, ktorí pozdravili rokovanie konventu.

 

Vladimír Ferenčík, zborový farár Liptovský Mikuláš | 16.4.2019

viac

6. školská konferencia ECAV

Školský výbor ECAV na Slovensku pripravil v dňoch 4.-5. apríla 2019 v priestoroch hotela Satel v Poprade 6. školskú konferenciu. Program konferencie pod názvom „Kresťanské vzdelávanie v sekulárnom svete“, začal vo štvrtok 4. apríla ráno prezentáciou účastníkov a hostí vo veľkej rokovacej sále hotela.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 15.4.2019

viac

Rozhlasové služby Božie 19.4.2019 o 15:00 z Nitrianskej Stredy na Rádiu Regina

Cirkevný zbor Nitrianska Streda, ležiaci približne 10 km južne od okresného mesta Topoľčany, patrí do Považského seniorátu. Bol založený na rozhraní 16. a 17. storočia (1602).

 

Martin Bobák, námestný farár | 14.4.2019

viac

Seniorátny konvent Turčianskeho seniorátu

V nedeľu 31.3.2019 od 14:30 hod. sa konal v aule Biblickej školy v Martine seniorátny konvent TUS za účasti zástupcov všetkých 22 cirkevných zborov.

 

Marián Kaňuch, senior TUS | 10.4.2019

viac

Veľká noc v RTVS

 

media@ecav.sk | 17.4.2019

viac

Rozpis služieb Božích Veľká noc 2019, Rača, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji

 

Rastislav Hargaš, námestný farár Bratislava- Rača | 16.4.2019

viac

Zomrel Ján Kachnič

Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. F 1,21

 

media@ecav.sk | 13.4.2019

viac

Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov v CZ Bratislava Dúbravka

 

Libor Bednár, zborový farár ECAV Dúbravka | 13.4.2019

viac

Kondolencia

Vážený brat reverend Dušan Tóth, prijmite prosím našu úprimnú sústrasť. Je nám veľmi ľúto, že Vaša vzácna manželka Valika, Vás opustila 5. apríla 2019.

 

Predsedníctvo ECAV | 12.4.2019

viac

Služby Božie počas veľkonočných sviatkov v CZ Bratislava Staré Mesto

 

Peter Koska, kostolník CZ Bratislava Staré Mesto | 10.4.2019

viac

Výber z programov RTVS

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS | 9.4.2019

viac

Blahoželanie novej prezidentke SR

Vážená pani Zuzana Čaputová. V mene Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku si Vám dovoľujeme zablahoželať k víťazstvu vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky.

 

Predsedníctvo ECAV | 2.4.2019

viac

Pozvanie na letný jazykový kurz nemčiny

Martin-Luther-Bund (MLB) organizuje jazykový kurz nemčiny v dňoch 16. júla do 10. augusta 2019. Miesto konania kurzu je vo Wittenbergu.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 29.3.2019

viac

Vo vysielaní RTVS aj SLOVO

Príhovor duchovného

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS | 27.3.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart