Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 3 - 2017

Tretíkrát v tomto roku sa Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku stretlo 3. mája 2017 v Bratislave. Pred zasadnutím sa v modlitebni GBÚ konala pobožnosť, v rámci ktorej výkladom slova Božieho poslúžil farár Jozef Vereščak.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 24.5.2017

viac

Reportáž z 12. VZ SLZ – ukončenie

Posledný, siedmy deň VZ SLZ, ktoré sa konalo vo Windhoeku v Namíbii, 16. 5. 2017, sa začal biblickou hodinou na tému „Povolaný stať sa úrodným“ na základe textu z Evanjelia podľa Jána 15, 1 – 5.

 

Delegáti ECAV na Slovensku na12.VZ SLZ, Windhoek, Namíbia | 24.5.2017

viac

36. Kirchentag v Nemecku je venovaný 500. výročiu reformácie

V dňoch 24. – 28. mája 2017 sa vo viacerých nemeckých mestách bude konať 36. Kirchentag (Evanjelické cirkevné dni). Toto podujatie je tento rok významné najmä tým, že jeho základnou témou je 500. výročie reformácie. ECAV na Slovensku bude mať na ňom bohaté zastúpenie.

 

Samuel Miško, člen medzinárodného organizačného tímu, ausland(at)ecav.sk | 23.5.2017

viac

Dve konferencie venované J. M. Hurbanovi

Hymna Slovenskej republiky otvorila slávnostnú akadémiu pod názvom „Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888), prvý predseda Slovenskej národnej rady“, ktorá sa 15. mája 2017 uskutočnila v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.5.2017

viac

Spomienkové stretnutie v Králi

„Bytia nášho korene v tvrdú zem sú vrastené. Víchrica ich nevyvráti, nevypáli leta úpek − bytia nášho korene.“ Tieto slová Š. Krčméryho boli mottom spomienkového stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 6. mája 2017 v obci Kráľ.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev ECAV Kráľ-Abovce | 23.5.2017

viac

Spomienka na vystúpenie Slovákov v Kovačici

Na Veľvyslanectve Srbskej republiky na Slovensku sa 18. mája 2017 uskutočnila spomienková akadémia „110. rokov kovačického procesu 1907 − 2017“, venovaná aj 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.5.2017

viac

Certifikácia pre CZ ECAV Senica − Čáčov

Výbor na ochranu Božieho stvorenstva (VOBS) na svojom zasadnutí schválil žiadosť o certifikáciu 1. stupňa pre Cirkevný zbor ECAV Senica − Čáčov s platnosťou od 1. mája 2017.

 

Peter Maca, predseda Výboru na ochranu Božieho stvorenstva, zelena.cirkev(at)ecav.sk | 21.5.2017

viac

Oslavy 500. výročia reformácie v Nadlaku

V dňoch 5. a 6. mája 2017 aj Evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Nadlaku v Rumunsku zasvätil 500. výročie reformácie. Na slávnosti sa zúčastnili všetci traja bratia biskupi ECAV na Slovensku.

 

Juraj Dušan Vanko a Ľudovít Bobčok, Slovenský evanjelický luteránsky seniorát v Rumunsku | 19.5.2017

viac

Pomôžte Iločanom

V Evanjelickom a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku v Chorvátsku už viac ako desať rokov požehnane pôsobí náš brat farár Dušan Saják a jeho manželka sestra farárka Božena Sajáková.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 19.5.2017

viac

70. výročie vzniku CZ ECAV Michalovce

V nedeľu 23. apríla 2017 v Evanjelickom chráme v Michalovciach sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 70. výročia vzniku samostatného cirkevného zboru, ktoré sa niesli v duchu biblického citátu: ,,Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie.“

 

Július Peržeľ, zborový dozorca, CZ ECAV Michalovce | 19.5.2017

viac

Slovensko pomáha Bosne a Hercegovine

Vďaka slovenským vojakom, ktorí pôsobia v LOT Višegrad v operácii EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine, sa v dňoch 11. a 12. mája 2017 podarilo uskutočniť humanitárnu pomoc Slovenskej republiky pre obyvateľov v hmotnej núdzi v regiónoch miest Višegrad a Han Pijesak.

 

Milan Petrula, LOT Višegrad | 18.5.2017

viac

Reportáž z valného zhromaždenia SLZ v Namíbii

Vo Windhoeku v africkej Namíbii sa v týchto dňoch koná 12. valné zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu. V rámci rokovania bol zvolený nový prezident SLZ Pati Filibus Musa, arcibiskup z Luteránskej cirkvi Ježiša Krista v Nigérii.

 

Delegáti ECAV na Slovensku na 12. VZ SLZ | 16.5.2017

viac

Televízny posol 28. 5. o M. Lutherovi

RTVS - STV na Dvojke v nedeľu 28. 5. 2017 o 11.30 hod. v relácii Televízny posol uvedie dokument Obrazy zo života Martina Luthera. Repríza: v pondelok 29. 5. o 12.55 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.5.2017

viac

Služby Božie z Partizánskej Ľupče 28. 5.

V nedeľu 28. 5. 2017 o 9.05 hod. v Rádiu Slovensko a Rádiu Regina si môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Partizánskej Ľupče. Kázať bude zborový farár Ján Molčan; spievať sa budú piesne z ES č. 157, 162, 158, 354, A 39.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.5.2017

viac

ŠTÚDIUM na EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že prijímacie konanie pre akademický rok 2017/2018 sa uskutoční do nasledujúcich študijných programov:

 

Ľubomír Batka, dekan EBF UK v Bratislave | 26.5.2017

viac

SLOVO na Nedeľu po Vstúpení 28. 5.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na Nedeľu po Vstúpení 28. 5. 2017 prihovorí ThMgr. Anna Adamovičová, ev. a. v. farárka na dôchodku.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 26.5.2017

viac

Predsedníctvo ECAV k útoku v Manchestri

Predsedníctvo ECAV na Slovensku poslalo britskému veľvyslancovi na Slovensku sústrastný list v súvislosti s teroristickým činom po koncerte v Manchestri, ktorý si vyžiadal 22 mŕtvych a vyše 100 zranených; medzi nimi sú najmä mladí ľudia a deti.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.5.2017

viac

Pozývame vás na misijné podujatie pri príležitosti 500. výročia reformácie do Lubiny 4. 6.

Milí bratia a milé sestry,
Považský seniorát ECAV na Slovensku so sídlom v Lubine Vás pozýva na seniorálne misijné podujatie Považského seniorátu ECAV na Slovensku „Oslobodení Božou milosťou“ pri príležitosti 500. výročia reformácie, ktoré sa bude konať v Lubine 4. júna 2017 od 10.00 hod.

 

Eva Juríková, seniorka Považského seniorátu ECAV na Slovensku | 24.5.2017

viac

Sviatočné slovo na Vstúpenie Krista Pána na nebo 25. 5.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na sviatok Vstúpenie Krista Pána na nebo 25. 5. 2017 prihovorí doc. Mgr. František Ábel, PhD., z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 24.5.2017

viac

VZ Spolku Martina Luthera 11. 6.

Spolok Martina Luthera na Slovensku a CZ ECAV Partizánska Ľupča Vás pozývajú na valné zhromaždenie Spolku Martina Luthera, ktoré sa uskutoční v jubilejnom roku 500. výročia na Sviatok Svätej Trojice v nedeľu 11. 6. 2017 o 15.00 hod. Ev. kostole v Partizánskej Ľupči.

 

Za Výbor SML Ondrej Peťkovský | 23.5.2017

viac

Zamyslenia na týždeň po 5. nedeli po Veľkej noci 2017

Bratia a sestry,
aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.5.2017

viac

Oznámenie predsedu Správnej rady Podporného cirkevného fondu

Do 30. 6. 2017 môžu tí prispievatelia do Podporného cirkevného fondu,
- ktorí majú deti, ktoré v šk. roku 2016/2017 chodia do školy, požiadať o finančný príspevok z Podporného cirkevného fondu ECAV na Slovensku (PCF)
- ak tak neurobili v termíne do 31. 12. 2016

 

Dušan Vagaský, predseda SR PCF | 19.5.2017

viac

Dobrovoľná zbierka pre Ilok

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením č. 46-2/2017 vyhlasuje dobrovoľnú zbierku pre Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku v Chorvátsku na ukončenie rekonštrukcie chrámu Božieho.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 19.5.2017

viac

Pozvanie na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500. výročia reformácie

V bratskej láske pozývame spevácke zbory zo Západného dištriktu ECAV na Slovensku na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500. výročia reformácie, ktorý sa bude konať v sobotu 4. novembra 2017 o 9.00 hod. v Ev. kostole Svätej Trojice vo Zvolene, Nám. SNP 11/17. Prihlášku pošlite do 31. 7. 2017 na BÚ ZD ECAV vo Zvolene. Propozície

 

Martina Krivdová, BÚ ZD vo Zvolene, vmv(at)zdecav.sk | 19.5.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart