Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Vyšla monografia v nemčine

Generálnemu biskupovi doc. PhDr. Milošovi Klátikovi, PhD., nedávno vyšla monografia pod názvom „Evangelisch in der Slowakei. Profile. Positione. Perspektiven“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.12.2017

viac

Ocenenie knihy o Moravskom Lieskovom

Kniha "Púť, hľa, dlhá...", ktorá prispela aj k podrobnejšiemu zmapovaniu bohatých dejín obce, zaznamenala okrem čitateľského záujmu a aj ďalší úspech: v 9. ročníku ankety Kniha Záhoria 2016 sa umiestnila na druhom mieste spomedzi 53 knižných titulov.

 

Viera Barošková, Moravské Lieskové | 14.12.2017

viac

Predvianočná SPK Bratislavského seniorátu

V Evanjelickom dome starostlivosti v Bratislave sa 6. 12. 2017 uskutočnila Seniorálna pastorálna konferencia duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. Osobitne boli na ňu pozvaní sestry farárske vdovy a duchovní na dôchodku.

 

Sidonia Horňanová, seniorka BAS | 13.12.2017

viac

Benefičný koncert "Svet lásku má"

V sobotný večer 2. 12. 2017 sa v Cirkevnom zbore ECAV Turá Lúka konal 2. ročník benefičného koncertu Svet lásku má. Pred vyše tristočlenným zhromaždením sa predstavilo 25 účinkujúcich.

 

Marián Cambel, kantor, Turá Lúka | 12.12.2017

viac

Oprava oltára v Mokrej Lúke pokračuje

Cirkevný zbor ECAV Mokrá Lúka vykonal v roku 2017 ďalšiu etapu reštaurátorských prác na hlavnom oltári v Evanjelickom kostole v Mokrej Lúke.

 

Predsedníctvo CZ Mokrá Lúka | 12.12.2017

viac

Boh u Milana Rúfusa

V adventnom čase si v Evanjelickom kostole v Závažnej Porube pripomenuli 89. výročie narodenia majstra slova Milana Rúfusa a 640. výročie prvej písomnej zmienky o obci.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 12.12.2017

viac

„Príbovské Vianoce“ 2017

V tradičnom kolobehu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Príbovce už tradične patrí literárno-hudobné pásmo Príbovské Vianoce. Uskutočnilo sa 10. decembra 2017, teda na Druhú adventnú nedeľu.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 12.12.2017

viac

Adventné stretnutie spevokolov GES

„Spievaj Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi celá zem!“ Slovami 96. žalmu sa 1. adventnú nedeľu začala seniorálna prehliadka spevokolov gemerského seniorátu ECAV na Slovensku.

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 12.12.2017

viac

Vzácna návšteva z Eurodiaconie

V dňoch 27. − 30. 11. 2017 sme na Slovensku privítali Heather Roy, generálnu tajomníčku Eurodiaconie, sídliacu v Bruseli. Navštívila slovenských partnerov a členov Eurodiaconie, a to Diakoniu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku.

 

Katarína Šoltésová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 11.12.2017

viac

Brat generálny biskup v Trenčianskych Stankovciach

Prvá adventná nedeľa 3. 12. 2017 bola v CZ ECAV na Slovensku Trenčianske Stankovce výnimočná nielen začiatkom nového cirkevného roka, ale aj tým, že pozvanie na služby Božie ako slávnostný kazateľ prijal dôstojný brat generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., s manželkou Oľgou.

 

Jarmila a Milan Petrulovci, CZ ECAV Trenč. Stankovce | 6.12.2017

viac

11. stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností

V sídle Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave sa 27. novembra 2017 uskutočnilo ďalšie, v poradí už jedenáste stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a náboženských spoločností.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 5.12.2017

viac

Stretnutie spevokolov ŠZS

V chráme Božom v Soli sa 26. novembra 2017 stretli spevokoly Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, aby spoločne oslavou Hospodina ukončili cirkevný rok. Na podujatí sa zúčastnilo 12 zborových spevokolov.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 5.12.2017

viac

Adventné zastavenie v Rači 17. 12.

CZ ECAV Bratislava-Rača vás pozýva na tradičné adventné zastavenie pri slove a hudbe v Evanjelickom kostole v Rači, Alstrova 39, na 3. adventnú nedeľu 17. 12. 2017 o 15.00 hod.

 

Rastislav Hargaš, námestný farár, CZ ECAV Bratislava-Rača | 16.12.2017

viac

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností v Bratislave formou výberu víťaza podľa zverejnených súťažných podmienok.
Ide o nehnuteľnosti v Bratislave podľa špecifikácie predmetu obchodnej verejnej súťaže uvedenej v súťažných podmienkach....

 

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku | 15.12.2017

viac

Slovo na 3. adventnú nedeľu 17. 12.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám 17. 12. 2017 na 3. adventnú nedeľu prihovorí Mgr. Marek Hrivňák, zborový farár, CZ ECAV...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 15.12.2017

viac

Svetlo pre Kráľovú 17. 12.

CZ ECAV Modra-Kráľová vás pozýva na adventný koncertu Janka Siromu v Ev. kostole Modre-Kráľovej po zapálební 3. adventnej sviece 17. 12. 2017 o 15.00 hod.

 

PredsedníctvoCZ ECAV Modra-Kráľová | 13.12.2017

viac

Nové na ITV - Opera Hrad prepevný 31. 10.

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame záznam z uvedenia opery V. Kubičku "Hrad prepevný" 31. 10. 2017 v SND pri príležitosti 500. výročia...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 12.12.2017

viac

Nové na ITV - Príhovor predsedu vlády SR 31. 10. 2017

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica na slávnostných službách Božích pri príležitosti 500. výročia reformácie 31. 10. 2017 v Chráme Božom Sv. Trojice v...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 12.12.2017

viac

Adventné koncerty v Myjave 2017

Cirkevný zbor ECAV v Myjave, Centrum tradičnej kultúry v Myjave a OvZP TSK vás pozývajú na cyklus koncertov 3., 10. a 17. decembra 2017 v Evanjelickom chráme Božom, Nám. M. R. Štefánika v Myjave.

 

CZ ECAV Myjava | 12.12.2017

viac

Zamyslenia na týždeň po 2. adventnej nedeli 2017

Bratia a sestry,
vo vydavateľstve Tranoscius vyšiel už 5. ročník knihy zamyslení na každý deň nastávajúceho cirkevného roka pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2017 – 2018“. Aj v tomto roku Vám ich ponúkame na prečítanie aj na našej webovej stránke.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 9.12.2017

viac

Nové na ITV - Medzinárodná konferencia o hluchoslepote v Herľanoch

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame zostrih z medzinárodnej konferencie Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou, ktorá sa konala 6. - 7. 10. 2017 v...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 7.12.2017

viac

CANTUS zaspieva v Modre 17. 12.

Bratia a sestry,
srdečne Vás pozývame na predvianočný koncert miešaného speváckeho zboru CANTUS 17. 12. 2017 o 17.00 hod. v nemeckom evanjelickom kostole v Modre.

 

Eva Oslíková, námestná farárka, CZ ECAV Modra | 6.12.2017

viac

Vianočný koncert ADOREMUS A WARCHALOVCI 26. 12.

Pozývame Vás na vianočný koncert do Veľkého ev. kostola 26. decembra 2017 o 16.00 hod. Umelecké telesá ADOREMUS a WARCHALOVCI svojím tradičným koncertom prinesú do Bratislavy hudobné stvárnenie tajomstva Vianoc.

 

Jozef Vrábel, tajomník ADOREMUS | 6.12.2017

viac

Nové na ITV - Deň ECAV na Slovensku 2

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame ďalší zostrih z Dňa ECAV na Slovensku 31. 10. 2017: vernisáž výstavy Vyšívaná história ECAV na Slovensku a inaugurácia známky 500. výročie reformácie v novej budove...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 5.12.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart