Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

5. školská konferencia ECAV

Pozývame Vás na 5. školskú konferenciu ECAV, ktorá sa bude konať 23.-24. marca 2017 v priestoroch hotela Satel v Poprade. Témou konferencie je „Vzdelávanie ako misijná stratégia“. Program Prihláška (v príprave) Motivačný list

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 25.2.2017

viac

Zo 6. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Krupine

„Oslobodení Božou milosťou“ – toto misijné podujatie k 500. výročiu reformácie sa v nedeľu 19. februára 2017 konalo v Krupine. Na seniorálne stretnutie sa sem zišli veriaci z takmer všetkých cirkevných zborov Hontianskeho seniorátu. Krupina, centrum Hontu, patrí k najstarším kráľovským mestám na Slovensku; mestské privilégiá dostala už v r. 1238.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.2.2017

viac

Návšteva ministra kultúry na GBÚ

Dňa 16. februára 2017 navštívil generálny biskupský úrad minister kultúry Marek Maďarič, ktorého sprevádzal riaditeľ Cirkevného odboru MK SR Ján Juran. Na prijatí pána ministra sa zúčastnil aj riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 23.2.2017

viac

Stretnutie slovenských a maďarských evanjelických biskupov

V Györi sa 15. februára 2017 stretli slovenskí a maďarskí evanjelickí biskupi, aby na spoločnom zasadnutí zhodnotili vzájomnú spoluprácu, ktorá sa začala intenzívnejšie rozvíjať najmä po podpísaní partnerskej zmluvy medzi ECAV na Slovensku a Evanjelickou cirkvou v Maďarsku (MEE) v marci 2012.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 17.2.2017

viac

500. výročie reformácie v Slovenskej televízii

Riaditeľ sekcie programových služieb RTVS – STV Tibor Búza na stretnutí s Predsedníctvom ECAV na Slovensku 9. februára 2017 v budove Slovenskej televízie v Mlynskej doline informoval o štruktúre programov, ktoré odvysielajú pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.2.2017

viac

Novoročné stretnutie s ministrom zahraničných vecí

V posledný januárový deň sa uskutočnilo tradično-netradičné novoročné stretnutie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom v priestoroch MZV a EZ SR.

 

Katarína Šoltésová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 16.2.2017

viac

Pamätná medaila Mojmírovi Zúrikovi

Brat generálny biskup Miloš Klátik 14. februára 2017 navštívil brata farára Mojmíra Zúrika a osobne mu odovzdal pamätnú medailu ECAV na Slovensku k 500. výročia reformácie.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 16.2.2017

viac

Vzácna medaila k 400. výročiu prekladu Biblie

Brat Ing. Michal Francisci z CZ ECAV Bratislava-Prievoz pri príležitosti 500. výročia reformácie daroval do Ústredného archívu ECAV na Slovensku pamätnú medailu vydanú pri príležitosti 400. výročia prekladu Biblie do maďarčiny v roku 1934.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.2.2017

viac

Medzi evanjelikmi na Dolnej zemi

Pri putovaní po stopách sťahovania Slovákov na Dolnú zem som v srbskej Vojvodine spoznala aj veľmi aktívnu pani farárku, vdovu po evanjelickom farárovi Štefanovi Valášekovi.

 

Alžbeta Remiášová, Bratislava | 16.2.2017

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 1 -2017

Prvýkrát v tomto roku sa Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku stretlo 10. februára 2017 v Bratislave. Pred zasadnutím sa v modlitebni GBÚ konala pobožnosť, v rámci ktorej výkladom slova Božieho poslúžila seniorka Považského seniorátu Eva Juríková.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 14.2.2017

viac

Stretnutie s ústavnými predstaviteľmi 2017

Neformálne stretnutie Predsedníctva ECAV na Slovensku s ústavnými predstaviteľmi SR – poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sa hlásia k ECAV na Slovensku a prijali pozvanie generálneho biskupa na pracovnú večeru, sa uskutočnilo 9. februára 2017.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 14.2.2017

viac

Materiály k pôstu a Veľkej noci 2017

Pripravili sme pre Vás materiály k pôstu a Veľkej noci 2017, ktoré sme posielali hromadnou poštou do cirkevných zborov ECAV na...

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 24.2.2017

viac

Spomienka na brata farára Lacka

Pavel Gabriš pripravil spomienku na zosnulého brata farára Jána Lacka vo forme rozhovoru o jeho vzťahu ku Kralickej biblii. Rozhovor si možno vypočuť na Rádiu Regina v sobotu 25. 2. 2017 po 17. hod. v relácii Viera v živote.
Brata farára si môžete pripomenúť aj na Internetovej televízii ECAV na Slovensku v rubrike

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.2.2017

viac

SLOVO na Predpôstnu nedeľu 26. 2.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na Predpôstnu nedeľu 26. 2. 2017 prihovorí Mgr. Dana Chovanová,, evanjelická a. v. duchovná na...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 24.2.2017

viac

Služby Božie z Mengusoviec 26. 2.

V Predpôstnu nedeľu 26. 2. 2017 o 9.05 hod. si v Rádiu Slovensko môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Mengusoviec. Kázať bude zborový farár Mgr. Tibor Molnár. Spievať sa budú piesne ES č. 377, 458, 229, 550, A 88.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.2.2017

viac

Pozvanie do Prahy 25. a 26. 2.

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe Vás pozýva na oslavy 70. výročia založenia cirkevného zboru, ktoré sa budú konať rámci osláv 500. výročia reformácie v Chráme sv. Michala v Jirchářích 25. a 26. februára 2017.

 

Predsedníctvo SEAVCZ v Prahe | 23.2.2017

viac

Nové na ITV - rozhovor s I. Lukáčom

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Rozhovory prinášame rozhovor s bratom generálnym dozorcom ECAV na Slovensku doc. MUDr. Imrichom Lukáčom,...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 20.2.2017

viac

Zomrel brat farár ThMgr. Ján Lacko

Bratia a sestry,
so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že v nedeľu 19. 2. 2017 v noci si Pán života a smrti povolal k sebe brata farára ThMgr. Jána Lacka vo veku 88 rokov. Pohrebná rozlúčka sa bude konať vo štvrtok 23. 2. 2017 o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke (Strečnianska 15).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.2.2017

viac

Magnetky a plaketky k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry,
ponúkame Vám možnosť zakúpiť si magnetky k 500. výročiu reformácie alebo dať si zhotoviť vlastné magnetky k podujatiam v seniorátoch či cirkevných zboroch pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 19.2.2017

viac

Zamyslenia na týždeň po Nedeli po Deviatniku

Bratia a sestry,
aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová | 19.2.2017

viac

Pozývame vás do Krupiny na 6. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie 19. 2.

Seniorálne stretnutie Hontianskeho seniorátu v rámci misijného podujatia k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“ sa bude konať v nedeľu 19. februára 2017 od 10.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Krupine.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.2.2017

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Lučenci k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Novohradského seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 17.2.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart