Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Štyri obnovy kostolov na Gotickej ceste na Gemeri

V uplynulom roku 2018 sa v Gemerskom senioráte podarilo pokročiť v obnove gotických kostolov v Ochtinej, Koceľovciach, Štítniku a Ratkovej.

 

Peter Koska, OZ Gotická cesta | 11.2.2019

viac

Modlitebný týždeň od 7.1-11.1.2019

Téma modlitebného týždňa bola : Jednota v rozmanitosti.

 

V.Haščáková | 4.2.2019

viac

Ekumenická bohoslužba v Kukovej - 27.január 2019

V Kukovej je už niekoľko rokov dobrým zvykom, že v rámci Modlitebného týždňa za jednotu kresťanov slávime spoločne s Rímskokatolíckou farnosťou Želmanovce ekumenickú bohoslužbu. Všetci sa na túto chvíľu veľmi tešíme, pretože prináša so sebou okrem duchovného načerpania aj radosť zo vzájomných bratsko-sesterských vzťahov.

 

Mgr. Anna Činčuráková Tipulová, námestná farárka na kaplánskom mieste CZ ECAV Kuková | 31.1.2019

viac

Viera, krst, nelakomosť, ekuména, radosť

Je za nami Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. U nás v Nitre sú to už tradične dni, keď sa úprimne tešíme zo stretnutí duchovných a veriacich minimálne troch kresťanských cirkví (rímsko-katolíckej, reformovanej kresťanskej a evanjelickej a.v.). Prvý modlitebný večer sa konal v Rímskokatolíckom kostole sv. Gorazda na nitrianskom sídlisku Klokočina. Predsedajúcim liturgom bol tunajší kňaz Jozef Tomica, liturgmi boli Tamás Ficzere – farár Reformovanej kresťanskej cirkvi a Ján Beňuch – presbyter CZ ECAV Nitra. Kázňou Slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV Ivan Eľko.

 

Ján Huba, dozorca CZ ECAV Nitra | 31.1.2019

viac

Slávnosť Inštalácie seniora v Košickom senioráte

Oslavným „Haleluja“ otvoril spevácky zbor Chválospev slávnostné služby Božie v Evanjelickom a.v. cirkevnom zbore Košice. Plný chrám Boží privítal hostí na slávnosti Inštalácie seniora Košického seniorátu ECAV br. Mgr. Samuela Linkescha a Úvodu seniorátneho dozorcu Košického seniorátu ECAV br. Ing. Daniela Kobyľana. Novozvolené predsedníctvo Košického seniorátu ECAV slávnostne do funkcií uviedol br. Mgr. Slavomír Sabol,...

 

Mgr. Samuel Linkesch, senior KOS ECAV, Ing. Daniel Kobyľan, dozorca KOS ECAV | 31.1.2019

viac

Ekumenická bohoslužba prvý krát v Prievidzi

„Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“ (5M 16, 18 – 20).

 

Mgr. Emil Hankovský, zborový kaplán CZ ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany | 25.1.2019

viac

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA na Slovensku 11. – 17. február 2019

HRÁME SPOLU! Vedomé spojenie života muža a ženy znamená veľa úsilia a námahy. Odmena je však istá – zdravý partnerský vzťah je dokázanou zárukou zdravej rodiny, šťastných detí a prosperujúcej spoločnosti. Aké by mohli byť charakteristiky zdravého manželstva a ako sa k nemu dopracovať... ? Rovnakú otázku si kladie aj celosvetová kampaň so známym názvom Národný týždeň manželstva (NTM). Počas tohtoročnej kampane,...

 

Hedviga Tkáčová  | 25.1.2019

viac

Február - Mesiac otvorených dverí – EBF UK ON-line

„Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.“ (J 10,9).

 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. Prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty EBF UK Bratislava | 18.1.2019

viac

Preplnený chrám úprimne ďakujúcich ľudí v Nitre

„Tak teda po ovocí poznáte ich.“ (Mt, 7,20). Áno. Dokonale, do hĺbky, neklamlivo spoznať ovocie odrôd stromov, úrody jednotlivých plodín a parciel či prínos služby človeka – na to treba čas. Takmer 20 rokov v živote človeka je čas postačujúci. A takúto dobu slúžil v Nitre Božím Slovom, krásnym spevom, úprimným ľudským zdieľaním sa, často i pohladením seniorov a vždy motivujúcim povzbudením Ivan Eľko.

 

Ján Huba, dozorca CZ Nitra | 18.1.2019

viac

Do schránok v Príbovciach aj tento rok obecný kalendár, predstavuje významného rodáka obce

Už niekoľko rokov po sebe vydáva obec Príbovce svoj obecný kalendár. Tejto tradícii neostali nič dlžní ani v tomto roku, majú už v poradí svoj desiaty obecný kalendár. Kalendár, okrem štandardného rozdelenia času a užitočných informácii o štátnych sviatkoch a pamätných dňoch, je nositeľom zaujímavosti z obce. Kalendár je určený pre všetkých, ktorí za svoj domov pokladajú Príbovce a z rôznych dôvodov majú k nim blízky vzťah, pre všetkých,...

 

Ľubomír Žila  | 17.1.2019

viac

ROZHODNUTIE O ORGANIZAČNEJ ZMENE

Zamestnávateľ: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v súlade so schválenou novelizáciou Organizačného poriadku Generálneho biskupského úradu č. 1/95 v znení jeho novely, schváleného Generálnym presbyterstvom dňa 08. 02. 2019 s cieľom racionalizovať existujúcu štruktúru organizačných útvarov, z dôvodu zníženia nákladov a zefektívnenia práce a v súlade s ust. § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce v platnom znení, rozhodol o organizačnej...

 

media(at)ecav.sk | 14.2.2019

viac

Televízny posol 17. 2. – nedeľa

13.45 (repríza pondelok 18. 2. 2019, Dvojka 13.00) - Televízny posol: Náboženský magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi.

 

media(at)ecav.sk | 13.2.2019

viac

Pozvánka na SVM

Spoločenstvo evanjelickej mládeže organizuje už v poradí 4. stretnutie pre vedúcich miestnych spoločenstiev (mládeží a dorastov) pri ECAV. Stretnutie vedúcich mládeží (SVM) sa uskutoční 8.-10. marca 2019 vo Veľkom Slavkove v Medzinárodnom mládežníckom centre MEMC Ichthys.

Chceme zažiť spoločenstvo, študovať Božie slovo, načerpať nové nápady do služby, modliť sa za seba navzájom, za svoje mládeže a dorasty...

Témou...

 

SEM | 11.2.2019

viac

Nový cyklus rozhlasových relácií - Nad Slovom

Na Slovensku prebieha ojedinelý projekt - vznikajú knihy komentárov ku Starému zákonu. Pri tejto práci sa vyformoval pozoruhodný vedecký kolektív historikov, biblistov a lingvistov, ktorý vedie Bohdan Hroboň. Vo februári začíname vysielať 10 dielny cyklus diskusií, ktoré sprostredkovávajú spôsob a úroveň uvažovania o Biblií na začiatku 21.storočia. V prvej relácií bude témou dramatická časť Starého zákona - Exodus. Hostia moderátora Bohdana Hroboňa sú...

 

media(at)ecav.sk | 11.2.2019

viac

Stanovisko k aktuálnemu stavu spoločnosti Tranoscius, a.s. a konferencii „Hluchoslepta“ v cirkvi

Milé sestry a milí bratia,

keďže týždeň, čo týždeň nezastaviteľne Evanjelický posol spod Tatier (ďalej len EPST) prináša neobjektívne informácie a snaží sa zdiskreditovať nás vo vašich očiach, sme nútení zareagovať na niektoré aktuálne problémy v našej cirkvi. Dlhšiu dobu uvažujeme nad tým, ako a či vôbec reagovať, aby sme nevyvolali len novú spŕšku neobjektívnej kritiky, modlíme sa, aby sme sa nedali vyprovokovať nenávisťou k...

 

media(at)ecav.sk | 7.2.2019

viac

Seminár k prenosom služieb Božích v médiách

Dňa 30. januára sa na Generálnom biskupskom úrade, podobne ako po minulé roky, uskutočnil seminár k mediálnym prenosom služieb Božích z cirkevných zborov. Tento rok sa pripravuje deväť televíznych prenosov a šestnásť rozhlasových. Účastníci semináru si mali možnosť opäť vypočuť príspevky, ktoré im mali pomôcť po teologickej, liturgickej a praktickej stránke. Seminár sa začal krátkou pobožnosťou a príhovorom generálneho biskupa Ivana Eľka, ktorý si...

 

Martin Miti Kováč, archiv(at)ecav.sk  | 5.2.2019

viac

Zachovať jednotu a pozvať ľudí do služby

V priestoroch Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku sa v utorok 29. januára uskutočnilo novoročné stretnutie novozvolených predstaviteľov ECAV na Slovensku s novinármi. Generálny biskup ECAV Ivan Eľko, generálny dozorca ECAV Ján Brozman a biskup Západného dištriktu ECAV Ján Hroboň informovali zástupcov médií o programových aktivitách evanjelickej cirkvi na rok 2019. Stretnutie s novinármi viedol Martin Miti Kováč, poverený tajomník pre mediálnu...

 

Eva Bachletová | 5.2.2019

viac

RTVS Dvojka - Slovo 3. februára

3. 2. 2019 - nedeľa
Slovo Borisa Mišinu - evanjelického a. v. farára a tajomníka generálneho biskupa...

 

Mgr. Miloslav Gdovin, dramaturg, Náboženská publicistika STV | 31.1.2019

viac

Kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci vo VD

Biskupský úrad VD ECAV pozýva všetkých duchovných vo VD ECAV na kázňové prípravky, ktoré budú venované pôstnym nedeliam a sviatkom Veľkej noci. Pripravujeme ich v nádeji, že sa stanú pomocou aj inšpiráciou pred náročným kazateľským obdobím pôstu a Veľkej noci.

 

Mgr. Peter Mihoč - tajomník biskupa VDECAV | 25.1.2019

viac

Pre Teba 2019 - Prochrist SK - Volanie bez poplatku

5 večerov, 5 tém, 5 rečníkov, 5 známych hostí, 5 svedectiev ako možnosť spomalenia, či priam zastavenia sa a bezplatného pripojenia sa na "inú" frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája s domovom, ktorý je rovnakou realitou ako náš svet.

 

Mgr. Peter Mihoč - tajomník biskupa VDECAV | 25.1.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart