Pozvanie na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500. výročia reformácie

V bratskej láske pozývame spevácke zbory zo Západného dištriktu ECAV na Slovensku na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500. výročia reformácie, ktorý sa bude konať v sobotu 4. novembra 2017 o 9.00 hod. v Ev. kostole Svätej Trojice vo Zvolene, Nám. SNP 11/17. Prihlášku pošlite do 31. 7. 2017 na BÚ ZD ECAV vo Zvolene. Propozície


Vložené 21. 4. 2017

Martina Krivdová, BÚ ZD vo Zvolene, vmv(at)zdecav.sk | 20.7.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart