Zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017


Týždeň po 1. adventnej nedeli
na nedeľu 27. novembra 2016 – 1. adventná nedeľa - Mgr. Ján Bakalár
na pondelok 28. novembra 2016 – Mgr. Stanislav Baloc
na utorok 29. novembra 2016 − Mgr. Miroslav Kerekréty
na stredu 30. novembra 2016 – Mgr. David Bázlik
na štvrtok 1. decembra 2016 – Mgr. Ilona Bázliková
na piatok 2. decembra 2016 - Mgr. Libor Bednár, PhD
na sobotu 3. decembra 2016 − Mgr. Anna Belanji


Týždeň po 2. adventnej nedeli
na nedeľu 4. decembra 2016 – 2. adventná nedeľa - Mgr. Anna Debnárová
na pondelok 5. decembra 2016 – Mgr. Jozef Benka, PhD.
na utorok 6. decembra 2016 − Mgr. Helena Benková
na stredu 7. decembra 2016 – Mgr. Ľuboslav Beňo
na štvrtok 8. decembra 2016 – Mgr. Monika Beňová
na piatok 9. decembra 2016 - Mgr. Daniel Beňuch
na sobotu 10. decembra 2016 − Mgr. Tatiana Beňuchová


Týždeň po 3. adventnej nedeli
na nedeľu 11. decembra 2016 – 3. adventná nedeľa - Mgr. Oľga Klátiková
na pondelok 12. decembra 2016 – Mgr. Anna Debnárová
na utorok 13. decembra 2016 − Mgr. Ivan Bojna
na stredu 14. decembra 2016 – Mgr. Miroslav Kerekréty
na štvrtok 15. decembra 2016 – Mgr. Dušan Brehuv
na piatok 16. decembra 2016 - Mgr. Andrea Cabadová
na sobotu 17. decembra 2016 − Mgr. Marek Cingeľ


Týždeň po 4. adventnej nedeli
na nedeľu 18. decembra 2016 – 4. adventná nedeľa - Mgr. Ján Čatloš
na pondelok 19. decembra 2016 – Mgr. Ľuboš Činčurák
na utorok 20. decembra 2016 − Mgr. Anna Debnárová
na stredu 21. decembra 2016 – Mgr. Anna Činčuráková Tipulová
na štvrtok 22. decembra 2016 – Mgr. Slávka Danielová
na piatok 23. decembra 2016 - Mgr. Margita Dieová
na sobotu 24. decembra 2016 - Štedrý večer − Mgr. Svetlana Dočkalová


Týždeň po 1. slávnosti vianočnej
na nedeľu 25. decembra 2016 – 1. slávnosť vianočná - Martin Dudáš
na pondelok 26. decembra 2016 – 2. slávnosť vianočná – Mgr. Štefan Kiss
na utorok 27. decembra 2016 − Mgr. Miroslav Eštok
na stredu 28. decembra 2016 – Mgr. Peter Fabok
na štvrtok 29. decembra 2016 – Mgr. Anna Debnárová
na piatok 30. decembra 2016 - Mgr. Vladimír Ferenčík
na sobotu 31. decembra 2016 – Závierka občianskeho roka − PhDr. Marta Ferjová


Týždeň po Novom roku
na nedeľu 1. januára 2017 – Nový rok - Ing. Mgr. Michal Findra
na pondelok 2. januára 2017 – Mgr. Ján Gallo
na utorok 3. januára 2017 − Mgr. Slavomír Gallo
na stredu 4. januára 2017 – Mgr. Ján Gdovin
na štvrtok 5. januára 2017 – Mgr. Daniel Gdovin
na piatok 6. januára 2017 – Zjavenie Krista Pána mudrcom - Mgr. Radovan Gdovin
na sobotu 7. januára 2017 − Mgr. Martina Gdovinová


Týždeň po 1. nedeli po Zjavení
na nedeľu 8. januára 2017 – 1. nedeľa po Zjavení - Mgr. Tomáš German
na pondelok 9. januára 2017 – Mgr. Eva Germanová, PhD.
na utorok 10. januára 2017 − Mgr. Radoslav Grega
na stredu 11. januára 2017 – Mgr. Anna Debnárová
na štvrtok 12. januára 2017 – Mgr. Marián Grega
na piatok 13. januára 2017 - Mgr. Stanislav Haluška
na sobotu 14. januára 2017 − Mgr. Daniel Hanko


Týždeň po 2. nedeli po Zjavení
na nedeľu 15. januára 2017 – 2. nedeľa po Zjavení - PaedDr. Dušan Havrila, PhD.
na pondelok 16. januára 2017 – Mgr. Jozef Havrila st.
na utorok 17. januára 2017 − ThDr. Peter Švehla
na stredu 18. januára 2017 – Mgr. Marek Hrivňák
na štvrtok 19. januára 2017 – Mgr. Dušan Pavel Hrivnak
na piatok 20. januára 2017 - Mgr. Adriana Hrivnaková
na sobotu 21. januára 2017 − ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD.


Týždeň po 3. nedeli po Zjavení
na nedeľu 22. januára 2017 – 3. nedeľa po Zjavení - Mgr. Michal Hudák
na pondelok 23. januára 2017 – Mgr. Emília Talábová
na utorok 24. januára 2017 − ThMgr. Ján Lacko
na stredu 25. januára 2017 – Obrátenie apoštola Pavla – Mgr. Oľga Klátiková
na štvrtok 26. januára 2017 – Mgr. Marek Ivan
na piatok 27. januára 2017 - Mgr. Mária Juhásová
na sobotu 28. januára 2017 − Mgr. Štefan Jahelka


Týždeň po 4. nedeli po Zjavení
na nedeľu 29. januára 2017 – 4. nedeľa po Zjavení - Mgr. Oľga Kaňuchová
na pondelok 30. januára 2017 – Milan Kapitáň
na utorok 31. januára 2017 − Mgr. Anna Debnárová
na stredu 1. februára 2017 – Mgr. Miroslav Kerekréty
na štvrtok 2. februára 2017 – Predstavenie Pána Ježiša – Mgr. Daniela Kissová
na piatok 3. februára 2017 - Mgr. Marta Klátiková
na sobotu 4. februára 2017 − Mgr. Stanislav Kocka


Týždeň po 5. nedeli po Zjavení
na nedeľu 5. februára 2017 – 5. nedeľa po Zjavení - Mgr. Ondrej Koč
na pondelok 6. februára 2017 – doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.
na utorok 7. februára 2017 − Mgr. Miroslav Kerekréty
na stredu 8. februára 2017 – Mgr. Lýdia Kordošová
na štvrtok 9. februára 2017 – Mgr. Anna Debnárová
na piatok 10. februára 2017 - Mgr. Ľuboš Kubačka
na sobotu 11. februára 2017 − Mgr. Zuzana Kubačková


Týždeň po nedeli Deviatnik
na nedeľu 12. februára 2017 – nedeľa Deviatnik - Mgr. Radomír Vařák
na pondelok 13. februára 2017 – Mgr. Pavel Kušnír
na utorok 14. februára 2017 − Mgr. Samuel Linkesch
na stredu 15. februára 2017 – Mgr. František Lompart
na štvrtok 16. februára 2017 – doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol
na piatok 17. februára 2017 - Ľubomír Marcina
na sobotu 18. februára 2017 − Mgr. Štefan Marinko


Týždeň po Nedeli po Deviatniku
na nedeľu 19. februára 2017 – Nedeľa po Deviatniku (Sexagesima) - Mgr. Danuša Marinková
na pondelok 20. februára 2017 – Mgr. Miroslav Maťo
na utorok 21. februára 2017 − Mgr. Janka Maťov
na stredu 22. februára 2017 – Mgr. Jaroslav Matys
na štvrtok 23. februára 2017 – Mgr. Marián Čop
na piatok 24. februára 2017 - Mgr. Ľubomíra Mervartová
na sobotu 25. februára 2017 − Mgr. Denisa Vargová


Týždeň po Predpôstnej nedeli
na nedeľu 26. februára 2017 – Predpôstna nedeľa (Quinquagesima) - Mgr. Miroslav Kerekréty
na pondelok 27. februára 2017 – Mgr. Ján Molčan
na utorok 28. februára 2017 − Mgr. Tibor Molnár
na stredu 1. marca 2017 – Popolcová streda – Mgr. Viera Mosná
na štvrtok 2. marca 2017 – ThDr. Jerguš Olejár, PhD.
na piatok 3. marca 2017 - Mgr. Ľubica Olejárová, PhD.
na sobotu 4. marca 2017 − Mgr. Soňa Pichnarčíková


Týždeň po 1. pôstnej nedeli
na nedeľu 5. marca 2017 – 1. pôstna nedeľa - Mgr. Jana Pabáková
na pondelok 6. marca 2017 – Mgr. Vladimír Pavlík
na utorok 7. marca 2017 − Mgr. Ján Pavlovič
na stredu 8. marca 2017 – Mgr. Jakub Pavlús
na štvrtok 9. marca 2017 – Mgr. Jaroslav Petro
na piatok 10. marca 2017 - Mgr. Pavel Plachtinský
na sobotu 11. marca 2017 − Mgr. Zuzana Poláková


Týždeň po 2. pôstnej nedeli
na nedeľu 12. marca 2017 – 2. pôstna nedeľa - Mgr. Ján Sabanoš
na pondelok 13. marca 2017 – Mgr. Marcela Sabová
na utorok 14. marca 2017 − Mgr. Marek Semko
na stredu 15. marca 2017 – Mgr. Vladimír Schvarc
na štvrtok 16. marca 2017 – Mgr. Ľubica Sobanská
na piatok 17. marca 2017 - Mgr. Viliam Solárik
na sobotu 18. marca 2017 − Mgr. Anna Debnárová


Týždeň po 3. pôstnej nedeli
na nedeľu 19. marca 2017 – 3. pôstna nedeľa (Okuli) - Mgr. Milan Krivda
na pondelok 20. marca 2017 – Mgr. Rastislav Stanček
na utorok 21. marca 2017 − Mgr. Erika Stančeková
na stredu 22. marca 2017 – Mgr. Zuzana Szabóová
na štvrtok 23. marca 2017 – Mgr. Peter Székely
na piatok 24. marca 2017 - Mgr. Ing. Danica Hudecová
na sobotu 25. marca 2017 - Zvestovanie narodenia Krista Pána − Mgr. Martin Škarupa


Týždeň po 4. pôstnej nedeli
na nedeľu 26. marca 2017 – 4. pôstna nedeľa (Okuli) - Mgr. Eva Škarupová Lašáková
na pondelok 27. marca 2017 – Mgr. Slavomír Sabol
na utorok 28. marca 2017 − Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš
na stredu 29. marca 2017 – Mgr. Michal Tekely
na štvrtok 30. marca 2017 – Mgr. Marek Tomčik
na piatok 31. marca 2017 - Mgr. Katarína Tomčiková
na sobotu 1. apríla 2017 − Mgr. Pavel Tomka


Týždeň po 5. pôstnej nedeli
na nedeľu 2. apríla 2017 – 5. pôstna nedeľa (Iudica) - Mgr. Marcela Uhláriková
na pondelok 3. apríla 2017 – Mgr. Daniel Midriak
na utorok 4. apríla 2017 − Mgr. Martin Vargovčák
na stredu 5. apríla 2017 – Mgr. Ján Velebír st.
na štvrtok 6. apríla 2017 – Mgr. Ján Velebír
na piatok 7. apríla 2017 - Mgr. Anna Velebírová
na sobotu 8. apríla 2017 − Mgr. Jana Velebírová-Hudáková


Týždeň po 6. pôstnej nedeli
na nedeľu 9. apríla 2017 – 6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa - Mgr. Jozef Vereščak
na pondelok 10. apríla 2017 – ThDr. Peter Maca
na utorok 11. apríla 2017 − ThDr. Janka Miháliková
na stredu 12. apríla 2017 – PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková
na štvrtok 13. apríla 2017 – Zelený štvrtok – Mgr. Martin Zaťko
na piatok 14. apríla 2017 – Veľký piatok - Mgr. Viera Zaťková Pališinová
na sobotu 15. apríla 2017 – Biela sobota − Mgr. Karmen Želinská


Týždeň po 1. slávnosti veľkonočnej
na nedeľu 16. apríla 2017 – Prvá slávnosť veľkonočná - doc. Mgr. František Ábel, PhD.
na pondelok 17. apríla 2017 – 2. slávnosť veľkonočná – ThDr. Dávid Benka, PhD.
na utorok 18. apríla 2017 − Mgr. Ján Ďurov
na stredu 19. apríla 2017 – prof. ThDr. Juraj Bándy
na štvrtok 20. apríla 2017 – Mgr. Michal Zajden, PhD.
na piatok 21. apríla 2017 - Mgr. Jaroslav Majer
na sobotu 22. apríla 2017 − ThDr. Martin Riecky


Týždeň po 1. nedeli po Veľkej noci
na nedeľu 23. apríla 2017 - 1. nedeľa po Veľkej noci - Mgr. Anna Debnárová
na pondelok 24. apríla 2017 – Mgr. Juraj Šefčík
na utorok 25. apríla 2017 − Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.
na stredu 26. apríla 2017 – Mgr. Anna Debnárová
na štvrtok 27. apríla 2017 – Mgr. Lenka Sedláčková
na piatok 28. apríla 2017 - Mgr. Oľga Klátiková
na sobotu 29. apríla 2017 − Mgr. Dušan Saják


Týždeň po 2. nedeli po Veľkej noci
na nedeľu 30. apríla 2017 - 2. nedeľa po Veľkej noci - Mgr. Božena Sajáková
na pondelok 1. mája 2017 – Mgr. Svetlana Vojnićová Feldyová
na utorok 2. mája 2017 − Mgr. Ľubomír Turčan
na stredu 3. mája 2017 – Mgr. Štefan Kiss
na štvrtok 4. mája 2017 – plk. ThDr. Marian Bodolló
na piatok 5. mája 2017 - kpt. Mgr. Ľubomír Kordoš
na sobotu 6. mája 2017 − Mgr. Ján Ondrejčin


Týždeň po 3. nedeli po Veľkej noci
na nedeľu 7. mája 2017 - 3. nedeľa po Veľkej noci - pplk. Mgr. Milan Petrula
na pondelok 8. mája 2017 – kpt. Mgr. Viktor Sabo
na utorok 9. mája 2017 − mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD.
na stredu 10. mája 2017 – mjr. Mgr. Matúš Vongrej
na štvrtok 11. mája 2017 – por. Mgr. Ondrej Rišiaň, PhD.
na piatok 12. mája 2017 - Mgr. Anna Debnárová
na sobotu 13. mája 2017 − Mgr. Vladimír Valent


Týždeň po 4. nedeli po Veľkej noci
na nedeľu 14. mája 2017 - 4. nedeľa po Veľkej noci - Mgr. Pavel Sklenár
na pondelok 15. mája 2017 – Mgr. Ján Vinkovič
na utorok 16. mája 2017 − Mgr. Miroslav Kerekréty
na stredu 17. mája 2017 – Mgr. Jaroslav Javorník, PhD.
na štvrtok 18. mája 2017 – Mgr. Ondrej Marčok
na piatok 19. mája 2017 - Mgr. Anna Debnárová
na sobotu 20. mája 2017 − Mgr. Ján Cicka


Týždeň po 5. nedeli po Veľkej noci
na nedeľu 21. mája 2017 - 5. nedeľa po Veľkej noci - Mgr. Branislav Kulík
na pondelok 22. mája 2017 – Mgr. Anna Debnárová
na utorok 23. mája 2017 − Mgr. Anna Debnárová
na stredu 24. mája 2017 – Mgr. Ján Meňky
na štvrtok 25. mája 2017 – Vstúpenie Krista Pána na nebo – Mgr. Hilda Gulácsiová-Fabuľová
na piatok 26. mája 2017 - Mgr. Juraj Bálint
na sobotu 27. mája 2017 − Mgr. Viera Šoltés Tipulová


Týždeň po Nedeli po Vstúpení
na nedeľu 28. mája 2017 - Nedeľa po Vstúpení - ThDr. Matej Oráč, PhD.
na pondelok 29. mája 2017 – Mgr. Peter Soták
na utorok 30. mája 2017 − Mgr. Martina Krivdová
na stredu 31. mája 2017 – Mgr. Zlatica Adameová
na štvrtok 1. júna 2017 – Mgr. Dušan German
na piatok 2. júna 2017 - Mgr. Matej Alcnauer
na sobotu 3. júna 2017 − Mgr. Zuzana Alcnauerová


Týždeň po 1. slávnosti svätodušnej
na nedeľu 4. júna 2017 - 1. slávnosť svätodušná - Mgr. Milan Bartko
na pondelok 5. júna 2017 - 2. slávnosť svätodušná – Mgr. Božidara Bašková
na utorok 6. júna 2017 − Mgr. Ľubomír Batka st.
na stredu 7. júna 2017 – Mgr. Martin Bobák
na štvrtok 8. júna 2017 – Mgr. Renáta Bobáková
na piatok 9. júna 2017 - Mgr. Ivan Boženík
na sobotu 10. júna 2017 − Mgr. Ján Bunčák


Týždeň po Svätej Trojici
na nedeľu 11. júna 2017 - Svätá Trojica - Mgr. Juraj Buzalka
na pondelok 12. júna 2017 – Mgr. Ján Čáby
na utorok 13. júna 2017 − Mgr. Pavel Čerfeľ
na stredu 14. júna 2017 – Mgr. Pavel Černaj
na štvrtok 15. júna 2017 – Mgr. Monika Černeková
na piatok 16. júna 2017 - Mgr. Ján Dobák
na sobotu 17. júna 2017 − PhDr. Branislav Dolinský


Týždeň po 1. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 18. júna 2017 - 1. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Roman Dovala
na pondelok 19. júna 2017 – Mgr. Jana Drottnerová
na utorok 20. júna 2017 − Mgr. Miroslav Dubek
na stredu 21. júna 2017 – Mgr. Mária Dubeková
na štvrtok 22. júna 2017 – Mgr. Ľubomír Ďuračka
na piatok 23. júna 2017 - ThDr. Ivan Tóth
na sobotu 24. júna 2017 − Mgr. Miroslav Kerekréty


Týždeň po 2. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 25. júna 2017 - 2. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Jaroslav Ďuriš
na pondelok 26. júna 2017 – doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.
na utorok 27. júna 2017 − Mgr. Elena Fajnorová
na stredu 28. júna 2017 – Mgr. Beata Fraňová
na štvrtok 29. júna 2017 – Mgr. Elena Fujeríková
na piatok 30. júna 2017 - Mgr. Samuel Mišiak, PhD.
na sobotu 1. júla 2017 − Mgr. Anna Debnárová


Týždeň po 3. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 2. júla 2017 - 3. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Júlia Gabčová
na pondelok 3. júla 2017 – Mgr. Tomáš Gáll
na utorok 4. júla 2017 − Mgr. Miroslav Kerekréty
na stredu 5. júla 2017 – Sviatok Cyrila a Metoda – Mgr. Štefan Kiss
na štvrtok 6. júla 2017 – Sviatok Majstra Jana Husa – ThMgr. Anna Adamovičová
na piatok 7. júla 2017 - Mgr. Jozef Grexa
na sobotu 8. júla 2017 − Mgr. Michal Gubo


Týždeň po 4. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 9. júla 2017 - 4. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Norbert Hajský, PhD.
na pondelok 10. júla 2017 – Mgr. Anna Debnárová
na utorok 11. júla 2017 − Mgr. Rastislav Hargaš
na stredu 12. júla 2017 – Mgr. Jozef Havrila ml.
na štvrtok 13. júla 2017 – Mgr. Miroslav Kerekréty
na piatok 14. júla 2017 - Mgr. Anna Debnárová
na sobotu 15. júla 2017 − Juraj Holek


Týždeň po 5. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 16. júla 2017 - 5. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Zorica Horáková
na pondelok 17. júla 2017 – Mgr. Jozef Horňák
na utorok 18. júla 2017 − Mgr. Ondrej Koč st.
na stredu 19. júla 2017 – Mgr. Ján Hroboň
na štvrtok 20. júla 2017 – Mgr. Ľudovít Hroboň
na piatok 21. júla 2017 - Mgr. Mária Hroboňová
na sobotu 22. júla 2017 − Mgr. Dušan Hučka


Týždeň po 6. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 23. júla 2017 - 6. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Rastislav Hvožďara
na pondelok 24. júla 2017 – Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD.
na utorok 25. júla 2017 − Mgr. Miroslav Hvožďara st.
na stredu 26. júla 2017 – Mgr. Dušan Chovanec
na štvrtok 27. júla 2017 – Mgr. Dana Chovanová
na piatok 28. júla 2017 - Mgr. Anna Debnárová
na sobotu 29. júla 2017 − Mgr. Anna Debnárová


Týždeň po 7. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 30. júla 2017 - 7. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Ján Jakuš
na pondelok 31. júla 2017 – Mgr. Anna Jakušová
na utorok 1. augusta 2017 − Mgr. Jana Fördös
na stredu 2. augusta 2017 – Mgr. Tibor Jančík
na štvrtok 3. augusta 2017 – Mgr. Lívia Lichancová
na piatok 4. augusta 2017 - Mgr. Miroslav Jäger
na sobotu 5. augusta 2017 − Mgr. Anna Debnárová


Týždeň po 8. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 6. augusta 2017 - 8. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Jaroslav Jurko
na pondelok 7. augusta 2017 – Mgr. Jana Juššíková
na utorok 8. augusta 2017 − Mgr. Jana Horňanová Kačicová
na stredu 9. augusta 2017 – Mgr. Eva Kahanová Bašková
na štvrtok 10. augusta 2017 – Mgr. Milan Kubík
na piatok 11. augusta 2017 - ThMgr. Zora Kachničová
na sobotu 12. augusta 2017 − Mgr. Ján Kecer


Týždeň po 9. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 13. augusta 2017 - 9. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Peter Kevický
na pondelok 14. augusta 2017 – Mgr. Anna Debnárová
na utorok 15. augusta 2017 − Mgr. Peter Taját
na stredu 16. augusta 2017 – Mgr. Vladimír Mako
na štvrtok 17. augusta 2017 – Mgr. Vladimír Kmošena
na piatok 18. augusta 2017 - Mgr. Gabriela Kmošenová
na sobotu 19. augusta 2017 − Mgr. Branislav Kolény


Týždeň po 10. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 20. augusta 2017 - 10. nedeľa po Svätej Trojici (Nedeľa pokánia) - Mgr. Eva Kolesárová
na pondelok 21. augusta 2017 – Mgr. Pavel Kollár
na utorok 22. augusta 2017 − Mgr. Ján Kollár
na stredu 23. augusta 2017 – Mgr. Ľubica Kopincová
na štvrtok 24. augusta 2017 – Mgr. Iveta Korenková
na piatok 25. augusta 2017 - Mgr. Iveta Kosečková
na sobotu 26. augusta 2017 − Mgr. Kristián Kostecký


Týždeň po 11. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 27. augusta 2017 - 11. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Daniel Koštial
na pondelok 28. augusta 2017 – Mgr. Slávka Koštialová
na utorok 29. augusta 2017 − Mgr. Anna Debnárová
na stredu 30. augusta 2017 – Mgr. Dušan Kováčik
na štvrtok 31. augusta 2017 – Mgr. Alena Kováčiková
na piatok 1. septembra 2017 - Mgr. Marián Kaňuch
na sobotu 2. septembra 2017 − Mgr. Anna Debnárová


Týždeň po 12. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 3. septembra 2017 - 12. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Jana Lauková
na pondelok 4. septembra 2017 – Mgr. Anna Debnárová
na utorok 5. septembra 2017 − Mgr. Ján Jančo
na stredu 6. septembra 2017 – Mgr. Ján Lichanec
na štvrtok 7. septembra 2017 – Mgr. Tomáš Lipovský
na piatok 8. septembra 2017 - Mgr. Viktória Lisáková
na sobotu 9. septembra 2017 − ThDr. Andrea Lukačovská


Týždeň po 13. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 10. septembra 2017 - 13. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Emília Völgyiová
na pondelok 11. septembra 2017 – Mgr. Vladimír Macalák
na utorok 12. septembra 2017 − Mgr. Juraj Macko
na stredu 13. septembra 2017 – Mgr. Ivo Madzin
na štvrtok 14. septembra 2017 – Mgr. Renáta Madzinová
na piatok 15. septembra 2017 - Mgr. et Mgr. Radoslav Naď
na sobotu 16. septembra 2017 − Mgr. Ján Klátik


Týždeň po 14. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 17. septembra 2017 - 14. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Michal Masár
na pondelok 18. septembra 2017 – Mgr. Pavel Melicherčík
na utorok 19. septembra 2017 − Mgr. Michal Meliško
na stredu 20. septembra 2017 – Mgr. Ľuboš Vontorčík
na štvrtok 21. septembra 2017 – Mgr. Štefan Gabčan
na piatok 22. septembra 2017 - Mgr. Jaroslava Mišiaková
na sobotu 23. septembra 2017 − Mgr. Róbert Mišových


Týždeň po 15. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 24. septembra 2017 - 15. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Ján Mojzsis
na pondelok 25. septembra 2017 – Mgr. Lívia Mojzsisová
na utorok 26. septembra 2017 − Mgr. Zuzana Moncoľová
na stredu 27. septembra 2017 – ┼Mgr. Kornélia Moncoľová
na štvrtok 28. septembra 2017 – Mgr. Anna Debnárová
na piatok 29. septembra 2017 - Mgr. Ivan Mucha
na sobotu 30. septembra 2017 − Mgr. Ľudovít Muntág


Zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2015 – 2016Týždeň po 1. adventnej nedeli
na nedeľu 27. novembra 2015 – 1. adventná nedeľa - Mgr. Tomáš Gáll
na pondelok 28. novembra 2015 – Mgr. Peter Ján Soták
na utorok 29. novembra 2015 − Mgr. Ján Sadloň
na stredu 30. novembra 2015 – Mgr. Ľudovít Muntág
na štvrtok 1. decembra 2015 – ThMgr. Ľudmila Veselá
na piatok 2. decembra 2015 - Mgr. Silvia Gdovinová
na sobotu 3. decembra 2015 − Mgr. Eva Kolesárová

Týždeň po 2. adventnej nedeli
na nedeľu 4. decembra 2015 – 2. adventná nedeľa - Mgr. Norbert Hajský, PhD.
na pondelok 5. decembra 2015 – Mgr. Dušan Kováčik
na utorok 6. decembra 2015 − Mgr. Alena Kováčiková
na stredu 7. decembra 2015 – Mgr. Ján Hroboň
na štvrtok 8. decembra 2015 – Mgr. Ján Vinkovič
na piatok 9. decembra 2015 - Mgr. Erika Hlačoková
na sobotu 10. decembra 2015 − Mgr. Pavel Sklenár

Týždeň po 3. adventnej nedeli
na nedeľu 13. decembra 2015 – 3. adventná nedeľa - Mgr. Peter Mozola
na pondelok 14. decembra 2015 – Mgr. Martin Balko
na utorok 15. decembra 2015 − Mgr. Martin Balko
na stredu 16. decembra 2015 – Mgr. Olivér Nagy
na štvrtok 17. decembra 2015 – Mgr. Elena Ružeková
na piatok 18. decembra 2015 - Mgr. Jozef Horňák
na sobotu 19. decembra 2015 − Mgr. Jana Kováčiková

Týždeň po 4. adventnej nedeli
na nedeľu 20. decembra 2015 – 4. adventná nedeľa - Mgr. Ján Vida
na pondelok 21. decembra 2015 – Martin Dudáš
na utorok 22. decembra 2015 − Mgr. Branislav Kulík
na stredu 23. decembra 2015 – Mgr. Dana Chovanová
na štvrtok 24. decembra 2015 – Štedrý večer – Mgr. Zuzana Slížiková
na piatok 25. decembra 2015 – 1. slávnosť vianočná - Mgr. Lenka Sedláčková
na sobotu 26. decembra 2015 – 2. slávnosť vianočná − ThMgr. Anna Adamovičová

Týždeň po Nedeli po Vianociach
na nedeľu 27. decembra 2015 – Nedeľa po Vianociach - doc. ThDr. Sidonia Horňanová
na pondelok 28. decembra 2015 – Mgr. Gabriela Kmošenová
na utorok 29. decembra 2015 − Mgr. Vladimír Kmošena
na stredu 30. decembra 2015 – Mgr. Róbert Mišových
na štvrtok 31. decembra 2015 – Závierka občianskeho roka – Mgr. Branislav Dolinský
na piatok 1. januára 2016 - Nový rok - Mgr. Tibor Jančík
na sobotu 2. januára 2016 − ThDr. Andrea Lukačovská

Týždeň po Nedeli po Novom roku
na nedeľu 3. januára 2016 – Nedeľa po Novom roku - Mgr. Viera Báthoriová
na pondelok 4. januára 2016 – Mgr. Jana Fördös
na utorok 5. januára 2016 − Mgr. Anna Debnárová
na stredu 6. januára 2016 – Zjavenie Krista Pána mudrcom – Mgr. Kristián Kostecký
na štvrtok 7. januára 2016 – Mgr. Štefan Jahelka
na piatok 8. januára 2016 - Mgr. Pavel Kollár
na sobotu 9. januára 2016 − Mgr. Zuzana Peťkovská

Týždeň po 1. nedeli po Zjavení
na nedeľu 10. januára 2016 – 1. nedeľa po Zjavení - Mgr. Mojmír Zúrik
na pondelok 11. januára 2016 – Mgr. Miroslav Jäger
na utorok 12. januára 2016 − doc. ThDr. Peter Gažík
na stredu 13. januára 2016 – Mgr. Elena Fajnorová
na štvrtok 14. januára 2016 – Mgr. Anna Debnárová
na piatok 15. januára 2016 - Mgr. Anna Debnárová
na sobotu 16. januára 2016 − Mgr. Anna Debnárová

Týždeň po 1. nedeli po Zjavení
na nedeľu 17. januára 2016 – 2. nedeľa po Zjavení - Mgr. Zuzana Moncoľová
na pondelok 18. januára 2016 – Mgr. Ľubomír Trnavský
na utorok 19. januára 2016 − Mgr. Ján Jančo
na stredu 20. januára 2016 – † Mgr. Ján Jágerský
na štvrtok 21. januára 2016 – Mgr. Anna Debnárová
na piatok 22. januára 2016 - Mgr. Silvia Gdovinová
na sobotu 23. januára 2016 − Mgr. Peter Krajcer


Týždeň po nedeli Deviatnik
na nedeľu 24. januára 2016 – nedeľa Deviatnik - ThDr. Martin Riecky
na pondelok 25. januára 2016 – Mgr. Vladimír Macalák
na utorok 26. januára 2016 − Mgr. Mária Popičová
na stredu 27. januára 2016 – prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD
na štvrtok 28. januára 2016 – Mgr. Jana Juššíková
na piatok 29. januára 2016 - Mgr. Pavel Melicherčík
na sobotu 30. januára 2016 − Mgr. Anna Debnárová


Týždeň po nedeli po Deviatniku
na nedeľu 31. januára 2016 – nedeľa po Deviatniku - Mgr. Jaroslava Zaťková
na pondelok 1. februára 2016 – Mgr. Peter Paluga
na utorok 2. februára 2016 – Predstavenie Krista Pána − Mgr. Miloš Zaťko
na stredu 3. februára 2016 – Mgr. Anna Debnárová
na štvrtok 4. februára 2016 – Mgr. Ľudovít Muntág
na piatok 5. februára 2016 - Mgr. Gabriela Lauríková
na sobotu 6. februára 2016 − Mgr. Roman Sarvaš

Týždeň po Predpôstnej nedeli
na nedeľu 7. februára 2016 – Predpôstna nedeľa - prof. ThDr. Igor Kišš, Dr. h. c.
na pondelok 8. februára 2016 – Mgr. Tomáš Valašík
na utorok 9. februára 2016 − Mgr. Vladimír Valent
na stredu 10. februára 2016 − Popolcová streda – ThMgr. Zora Kachničová
na štvrtok 11. februára 2016 – Mgr. Juraj Macko
na piatok 12. februára 2016 - Mgr. Branislav Kováč
na sobotu 13. februára 2016 − Mgr. Denisa Vargová

Týždeň po 1. pôstnej nedeli
na nedeľu 14. februára 2016 – 1. pôstna nedeľa - Mgr. Miroslav Dubek
na pondelok 15. februára 2016 – Mgr. Mária Dubeková
na utorok 16. februára 2016 − Anna Gabčanová
na stredu 17. februára 2016 – Mgr. Katarína Zaťková
na štvrtok 18. februára 2016 – 470 rokov od smrti Dr. Martina Luthera – doc. Ľubomír Batka, Dr. theol.
na piatok 19. februára 2016 - Mgr. Anna Debnárová
na sobotu 20. februára 2016 − Mgr. Dušan Hučka

Týždeň po 2. pôstnej nedeli
na nedeľu 21. februára 2016 – 2. pôstna nedeľa - Mgr. Lívia Lichancová
na pondelok 22. februára 2016 – Mgr. Ján Lichanec
na utorok 23. februára 2016 - 60 rokov od smrti prof. ThDr. Jána Oberuča − ThMgr. Ján Lacko
na stredu 24. februára 2016 – Mgr. Pavol Štefek
na štvrtok 25. februára 2016 – Mgr. Anna Ďurcová
na piatok 26. februára 2016 - Mgr. Emília Talábová
na sobotu 27. februára 2016 − Mgr. Ľubica Kopincová

Týždeň po 3. pôstnej nedeli
na nedeľu 28. februára 2016 – 3. pôstna nedeľa - Mgr. Anna Debnárová
na pondelok 29. februára 2016 – Mgr. Hilda Gulácsiová-Fabulyová
na utorok 1. marca 2016 − Mgr. Monika Černeková
na stredu 2. marca 2016 – Mgr. Samuel Mišiak, PhD.,
na štvrtok 3. marca 2016 – Mgr. Jaroslava Mišiaková
na piatok 4. marca 2016 - Mgr. Pavel Čerfeľ
na sobotu 5. marca 2016 − Mgr. Juraj Šefčík

Týždeň po 4. pôstnej nedeli
na nedeľu 6. marca 2016 – 4. pôstna nedeľa - Mgr. Miroslav Hvožďara st.
na pondelok 7. marca 2016 – ThDr. Peter Švehla
na utorok 8. marca 2016 − Mgr. Rastislav Hvožďara
na stredu 9. marca 2016 – Mgr. Iveta Vachulová
na štvrtok 10. marca 2016 – Mgr. Miroslav Hvožďara ml.
na piatok 11. marca 2016 - Juraj Holek
na sobotu 12. marca 2016 − Mgr. Katarína Trtolová

Týždeň po 5. pôstnej nedeli
na nedeľu 13. marca 2016 – 5. pôstna nedeľa – Smrtná nedeľa - Mgr. Júlia Gabčová
na pondelok 14. marca 2016 – Mgr. Ivan Boženík
na utorok 15. marca 2016 − Mgr. Dana Pavlovkinová
na stredu 16. marca 2016 – Mgr. Ján Ďurov
na štvrtok 17. marca 2016 – Mgr. Ondrej Šoltés
na piatok 18. marca 2016 - Mgr. Dana Murínová
na sobotu 19. marca 2016 − Mgr. Ľudovít Hroboň

Týždeň po 6. pôstnej nedeli
na nedeľu 20. marca 2016 – 6. pôstna nedeľa – Kvetná nedeľa - Mgr. Mária Hroboňová
na pondelok 21. marca 2016 – Mgr. Matej Alcnauer
na utorok 22. marca 2016 − Mgr. Ivan Mucha
na stredu 23. marca 2016 – Mgr. Dušan Chovanec
na štvrtok 24. marca 2016 – Zelený štvrtok – Mgr. Jana Lauková
na piatok 25. marca 2016 – Veľký piatok - Mgr. Iana Maria Stiasni
na sobotu 26. marca 2016 – Biela sobota − Mgr. Zuzana Alcnauerová

Týždeň po 1. slávnosti veľkonočnej
na nedeľu 27. marca 2016 – 1. slávnosť veľkonočná - Mgr. Tomáš Lipovský
na pondelok 28. marca 2016 - 2. slávnosť veľkonočná – Mgr. Zuzana Lipovská
na utorok 29. marca 2016 − Mgr. Jaroslav Ďuriš
na stredu 30. marca 2016 – Mgr. Michal Gubo
na štvrtok 31. marca 2016 – Mgr. Kornélia Moncoľová
na piatok 1. apríla 2016 - Mgr. Martina Rumanová
na sobotu 2. apríla 2016 − Mgr. Ján Ruman

Týždeň po 1. nedeli po Veľkej noci
na nedeľu 3. apríla 2016 – 1. nedeľa po Veľkej noci - Mgr. Ján Ochodnický
na pondelok 4. apríla 2016 – Mgr. Ivo Madzin
na utorok 5. apríla 2016 − Mgr. Renáta Madzinová
na stredu 6. apríla 2016 – Mgr. Iveta Kosečková
na štvrtok 7. apríla 2016 – Mgr. Pavel Černaj
na piatok 8. apríla 2016 - Mgr. Božidara Bašková
na sobotu 9. apríla 2016 − ThDr. Eva Juríková

Týždeň po 2. nedeli po Veľkej noci
na nedeľu 10. apríla 2016 – 2. nedeľa po Veľkej noci - Mgr. Michal Meliško
na pondelok 11. apríla 2016 – Mgr. Peter Maca
na utorok 12. apríla 2016 − Mgr. Renáta Bobáková
na stredu 13. apríla 2016 – 110 rokov od narodenia D. Bacháta – Mgr. Miroslav Kerekréty
na štvrtok 14. apríla 2016 – Mgr. Ľubomír Ďuračka
na piatok 15. apríla 2016 - Mgr. Soňa Pichnarčíková
na sobotu 16. apríla 2016 − Mgr. Jaromír Šuma

Týždeň po 3. nedeli po Veľkej noci
na nedeľu 17. apríla 2016 – 3. nedeľa po Veľkej noci - Mgr. Jozef Havrila ml.
na pondelok 18. apríla 2016 – Mgr. Anna Debnárová
na utorok 19. apríla 2016 − Mgr. Anna Debnárová
na stredu 20. apríla 2016 – Mgr. Radomír Vařák
na štvrtok 21. apríla 2016 – Mgr. Eva Kahanová Bašková
na piatok 22. apríla 2016 - Mgr. Jarmila Petrulová
na sobotu 23. apríla 2016 − Mgr. Ján Bunčák

Týždeň po 4. nedeli po Veľkej noci
na nedeľu 24. apríla 2016 – 4. nedeľa po Veľkej noci - Mgr. Dušan Vaňko
na pondelok 25. apríla 2016 – Mgr. Martin Šipka
na utorok 26. apríla 2016 − Mgr. Jana Drottnerová
na stredu 27. apríla 2016 – Mgr. Silvia Gdovinová
na štvrtok 28. apríla 2016 – Mgr. Silvia Gdovinová
na piatok 29. apríla 2016 - Mgr. Dezider Rusňák
na sobotu 30. apríla 2016 − Mgr. Iveta Korenková

Týždeň po 5. nedeli po Veľkej noci
na nedeľu 1. mája 2016 – 5. nedeľa po Veľkej noci - Mgr. Ondrej Majling
na pondelok 2. mája 2016 – Mgr. Dušan German
na utorok 3. mája 2016 − Mgr. Roman Roskoš
na stredu 4. mája 2016 – Mgr. Vladimír Ticháň
na štvrtok 5. mája 2016 – Vstúpenie Krista Pána na nebo – Mgr. Viktória Lisáková
na piatok 6. mája 2016 - ThDr. Janka Miháliková
na sobotu 7. mája 2016 − Mgr. et Mgr. Radoslav Naď

Týždeň po Nedeli po Vstúpení
na nedeľu 8. mája 2016 – Nedeľa po Vstúpení - Mgr. Lýdia Naďová
na pondelok 9. mája 2016 – Mgr. Marcel Ištván
na utorok 10. mája 2016 − Mgr. Roman Dovala
na stredu 11. mája 2016 – Mgr. Daniel Koštial
na štvrtok 12. mája 2016 – Mgr. Andrea Kurčík
na piatok 13. mája 2016 - Mgr. Slávka Koštialová
na sobotu 14. mája 2016 − Mgr. Michal Zajden, PhD.

Týždeň po 1. slávnosti svätodušnej
na nedeľu 15. mája 2016 – 1. slávnosť svätodušná – 360 rokov od Prešovskej synody piatich slobodných miest - Mgr. Ondrej Koč ml.
na pondelok 16. mája 2016 – 2. slávnosť svätodušná – Mgr. Anna Debnárová
na utorok 17. mája 2016 − Mgr. Daniel Duraj
na stredu 18. mája 2016 – Mgr. Beáta Fraňová
na štvrtok 19. mája 2016 – Mgr. Anna Jakušová
na piatok 20. mája 2016 - Mgr. Jozef Pacek
na sobotu 21. mája 2016 − Mgr. Renáta Rényeiová

Týždeň po sviatku Svätej Trojice
na nedeľu 22. mája 2016 – Sviatok Svätej Trojice - Mgr. Jozef Grexa
na pondelok 23. mája 2016 – Mgr. Irena Paľovová
na utorok 24. mája 2016 − Mgr. Marta Dolinská
na stredu 25. mája 2016 – Mgr. Peter Kevický
na štvrtok 26. mája 2016 – Mgr. Ján Jakuš
na piatok 27. mája 2016 - Mgr. Ján Mojzsis
na sobotu 28. mája 2016 − Mgr. Lívia Mojzsisová

Týždeň po 1. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 29. mája 2016 − 1. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Ján Kecer
na pondelok 30. mája 2016 – Mgr. Juraj Kevický
na utorok 31. mája 2016 − doc. Mgr. František Ábel, PhD
na stredu 1. júna 2016 − 130 rokov od narodenia Fedora Fridricha Ruppeldta – Mgr. Marián Kaňuch
na štvrtok 2. júna 2016 – doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.
na piatok 3. júna 2016 - prof. ThDr. Juraj Bándy
na sobotu 4. júna 2016 − Mgr. Zorica Horáková

Týždeň po 2. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 5. júna 2016 − 2. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Elena Fujeríková
na pondelok 6. júna 2016 – Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo
na utorok 7. júna 2016 − Mgr. Milan Jurík, PhD.
na stredu 8. júna 2016 – Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.
na štvrtok 9. júna 2016 – Mgr. Anna Debnárová
na piatok 10. júna 2016 - doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.
na sobotu 11. júna 2016 − Mgr. Oľga Klátiková

Týždeň po 3. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 12. júna 2016 − 3. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Silvia Gdovinová
na pondelok 13. júna 2016 – Mgr. Ľuboš Vontorčík
na utorok 14. júna 2016 − Mgr. Božena Sajáková
na stredu 15. júna 2016 – Mgr. Ľubomír Turčan
na štvrtok 16. júna 2016 – Mgr. Štefan Kiss
na piatok 17. júna 2016 - npor. Mgr. Júlia Štofanová
na sobotu 18. júna 2016 − plk. Mgr. Marian Bodolló

Týždeň po 4. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 19. júna 2016 − 4. nedeľa po Svätej Trojici - npor. Mgr. Ľubomír Kordoš
na pondelok 20. júna 2016 – Mgr. Ján Ondrejčin
na utorok 21. júna 2016 − pplk. Mgr. Milan Petrula
na stredu 22. júna 2016 – kpt. Mgr. Viktor Sabo
na štvrtok 23. júna 2016 – mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD.
na piatok 24. júna 2016 - mjr. Mgr. Matúš Vongrej
na sobotu 25. júna 2016 − por. Mgr. Ondrej Rišiaň, PhD.

Týždeň po 5. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 26. júna 2016 − 5. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Slavomír Sabol
na pondelok 27. júna 2016 – ThDr. Matej Oráč, PhD.
na utorok 28. júna 2016 − Mgr. Anna Debnárová
na stredu 29. júna 2016 – Sviatok apoštolov Petra a Pavla – Mgr. Andrea Valentová
na štvrtok 30. júna 2016 – Mgr. Eva Guldanová, ThM.
na piatok 1. júla 2016 - Mgr. Milan Krivda
na sobotu 2. júla 2016 − Mgr. Martina Krivdová

Týždeň po 6. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 3. júla 2016 − 6. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Zuzana Žilinčíková
na pondelok 4. júla 2016 – Mgr. Radovan Gdovin
na utorok 5. júla 2016 - Sviatok Cyrila a Metoda − Mgr. Janka Maťová
na stredu 6. júla 2016 - Sviatok Majstra Jana Husa – Mgr. Emília Völgyiová
na štvrtok 7. júla 2016 – Mgr. Ivan Bojna
na piatok 8. júla 2016 - Mgr. František Lompart
na sobotu 9. júla 2016 − Mgr. Marta Klátiková

Týždeň po 7. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 10. júla 2016 − 7. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Dušan Pavel Hrivnak
na pondelok 11. júla 2016 – Mgr. Miroslav Maťo
na utorok 12. júla 2016 − Mgr. Ján Klátik
na stredu 13. júla 2016 – Mgr. Martin Bobák
na štvrtok 14. júla 2016 – Mgr. Danica Hudecová
na piatok 15. júla 2016 - Mgr. Ľubica Gdovinová
na sobotu 16. júla 2016 − Mgr. Ľubica Olejárová, PhD.

Týždeň po 8. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 17. júla 2016 − 8. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Viliam Solárik
na pondelok 18. júla 2016 – ThDr. Jerguš Olejár, PhD.
na utorok 19. júla 2016 − Mgr. Ľubica Gdovinová
na stredu 20. júla 2016 – Mgr. Peter Székely
na štvrtok 21. júla 2016 – Mgr. Adriana Hrivnaková
na piatok 22. júla 2016 - Mgr. Daniel Gdovin
na sobotu 23. júla 2016 − Mgr. Martina Gdovinová

Týždeň po 9. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 24. júla 2016 − 9. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Karmen Želinská
na pondelok 25. júla 2016 – Mgr. Jaroslav Kopčok
na utorok 26. júla 2016 − Mgr. Samuel Linkesch
na stredu 27. júla 2016 – Mgr. Stanislav Kocka
na štvrtok 28. júla 2016 – PaedDr. Dušan Havrila, PhD.
na piatok 29. júla 2016 - Mgr. Anna Debnárová
na sobotu 30. júla 2016 − Mgr. Katarína Tomčiková

Týždeň po 10. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 31. júla 2016 − 10. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa pokánia - Mgr. Ján Sabanoš
na pondelok 1. augusta 2016 – Mgr. Jaroslav Petro
na utorok 2. augusta 2016 − Mgr. Radoslav Grega
na stredu 3. augusta 2016 – Mgr. Monika Beňová
na štvrtok 4. augusta 2016 – Mgr. Ľuboslav Beňo
na piatok 5. augusta 2016 - Mgr. Vladimír Schvarc
na sobotu 6. augusta 2016 − Mgr. Marek Tomčik

Týždeň po 11. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 7. augusta 2016 − 11. nedeľa po Svätej Trojici - ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD.
na pondelok 8. augusta 2016 – Mgr. Jozef Havrila st.
na utorok 9. augusta 2016 − Mgr. Erika Stančeková
na stredu 10. augusta 2016 – Mgr. Stanislav Grega
na štvrtok 11. augusta 2016 – Mgr. Jaroslav Javorník, PhD.
na piatok 12. augusta 2016 - Mgr. Ján Gallo
na sobotu 13. augusta 2016 − Mgr. Viera Mosná

Týždeň po 12. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 14. augusta 2016 − 12. nedeľa po Svätej Trojici – 150. výročie smrti Dr. Karola Kuzmányho - Mgr. Vladimír Mako
na pondelok 15. augusta 2016 – Mgr. Jana Velebírová-Hudáková
na utorok 16. augusta 2016 − Mgr. Daniel Hanko
na stredu 17. augusta 2016 – Mgr. Anna Belanji
na štvrtok 18. augusta 2016 – Mgr. Michal Belanji
na piatok 19. augusta 2016 - Mgr. Dušan Brehuv
na sobotu 20. augusta 2016 − Mgr. Peter Taját


Týždeň po 13. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 21. augusta 2016 − 13. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Vladimír Ferenčík
na pondelok 22. augusta 2016 – Mgr. Lýdia Kordošová
na utorok 23. augusta 2016 − Mgr. Marián Bochnička
na stredu 24. augusta 2016 – Mgr. Katarína Hudáková
na štvrtok 25. augusta 2016 – Mgr. Svetlana Bodnárová
na piatok 26. augusta 2016 - Mgr. Ondrej Peťkovský
na sobotu 27. augusta 2016 − Mgr. Marián Grega


Týždeň po 14. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 28. augusta 2016 − 14. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Ján Molčan
na pondelok 29. augusta 2016 – Mgr. Ilona Bázliková
na utorok 30. augusta 2016 − Mgr. David Bázlik
na stredu 31. augusta 2016 – Mgr. Ján Šípka
na štvrtok 1.septembra 2016 – Mgr. Jana Pabáková
na piatok 2. septembra 2016 - Mgr. Michal Hudák
na sobotu 3. septembra 2016 − Mgr. Jaroslav Otepka


Týždeň po 15. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 4. septembra 2016 − 15. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Marcela Sabová
na pondelok 5. septembra 2016 – Mgr. Vladimír Pavlík
na utorok 6. septembra 2016 − Mgr. Ján Solivajs
na stredu 7. septembra 2016 – Mgr. Anna Debnárová
na štvrtok 8.septembra 2016 – Mgr. Anna Velebírová
na piatok 9. septembra 2016 - Mgr. Ján Velebír ml.
na sobotu 10. septembra 2016 − Mgr. Marek Ivan


Týždeň po 16. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 11. septembra 2016 − 16. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Martin Fečko
na pondelok 12. septembra 2016 – Mgr. Martin Škarupa
na utorok 13. septembra 2016 − Mgr. Eva Škarupová Lašáková
na stredu 14. septembra 2016 – Mgr. Jana Ďuranová
na štvrtok 15.septembra 2016 – Mgr. Marcela Uhláriková
na piatok 16. septembra 2016 - Mgr. Iveta Hazdová
na sobotu 17. septembra 2016 − Mgr. Mária Juhásová


Týždeň po 17. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 18. septembra 2016 − 17. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Ľuboš Činčurák
na pondelok 19. septembra 2016 – Mgr. Anna Činčuráková Tipulová
na utorok 20. septembra 2016 − Mgr. Anna Debnárová
na stredu 21. septembra 2016 – Mgr. Anna Debnárová
na štvrtok 22.septembra 2016 – Mgr. Andrea Cabadová
na piatok 23. septembra 2016 - Mgr. Ján Meňky
na sobotu 24. septembra 2016 − Mgr. Ján Gdovin


Týždeň po 18. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 25. septembra 2016 − 18. nedeľa po Svätej Trojici - † Mgr. Ján Jágerský
na pondelok 26. septembra 2016 – Mgr. Marta Chlpíková
na utorok 27. septembra 2016 − Mgr. Ján Bakalár
na stredu 28. septembra 2016 – Mgr. Anna Debnárová
na štvrtok 29.septembra 2016 – Mgr. Ondrej Koč st.
na piatok 30. septembra 2016 - Mgr. Ján Velebír st.
na sobotu 1. októbra 2016 − Mgr. Marek Cingeľ


Týždeň po 19. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 2. októbra 2016 − 19. nedeľa po Svätej Trojici – Poďakovanie za úrody zeme - PhDr. Marta Ferjová
na pondelok 3. októbra 2016 – Mgr. Ľuboš Kubačka
na utorok 4. októbra 2016 − Mgr. Helena Benková
na stredu 5. októbra 2016 – Mgr. Zuzana Kubačková
na štvrtok 6.októbra 2016 – Mgr. Jozef Benka, PhD.
na piatok 7. októbra 2016 - Mgr. Marek Semko
na sobotu 8. októbra 2016 − Mgr. Slavomír Gallo


Týždeň po 20. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 9. októbra 2016 − 20. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Stanislav Haluška
na pondelok 10. októbra 2016 – Mgr. Jaroslav Majer
na utorok 11. októbra 2016 − Milan Kapitáň
na stredu 12. októbra 2016 – Mgr. Erika Pospíšilová
na štvrtok 13.októbra 2016 – Mgr. Ľubomíra Mervartová
na piatok 14. októbra 2016 - Mgr. Anna Debnárová
na sobotu 15. októbra 2016 − Mgr. Tibor Molnár


Týždeň po 21. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 16. októbra 2016 − 21. nedeľa po Svätej Trojici – Mgr. Mária Kováčová
na pondelok 17. októbra 2016 – Ing. Mgr. Michal Findra
na utorok 18. októbra 2016 − Mgr. Libor Bednár, PhD.
na stredu 19. októbra 2016 – Mgr. Daniela Kissová
na štvrtok 20.októbra 2016 – Mgr. Jozef Vereščak
na piatok 21. októbra 2016 - Mgr. Ľubica Sobanská
na sobotu 22. októbra 2016 − Mgr. Eva Germanová, PhD.


Týždeň po 22. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 23. októbra 2016 − 22. nedeľa po Svätej Trojici – Mgr. Miroslav Kerekréty
na pondelok 24. októbra 2016 – Mgr. Anna Debnárová
na utorok 25. októbra 2016 − Mgr. Daniel Midriak
na stredu 26. októbra 2016 – Mgr. Stanislav Baloc
na štvrtok 27.októbra 2016 – Mgr. Martin Zaťko
na piatok 28. októbra 2016 - Mgr. Viera Zaťková Pališinová
na sobotu 29. októbra 2016 − Mgr. Pavel Kušnír


Týždeň po 23. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 30. októbra 2016 − 23. nedeľa po Svätej Trojici – Mgr. Tomáš German
na pondelok 31. októbra 2016 – Pamiatka reformácie – Mgr. Ľudovít Muntág
na utorok 1. novembra 2016 − PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková
na stredu 2. novembra 2016 – Pamiatka zosnulých – Mgr. Dušan Saják
na štvrtok 3. novembra 2016 – Mgr. Pavel Tomka
na piatok 4. novembra 2016 - Mgr. Peter Fabok
na sobotu 5. novembra 2016 − Mgr. Milan Kubík


Týždeň po 24. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 6. novembra 2016 − 24. nedeľa po Svätej Trojici – Mgr. Margita Dieová
na pondelok 7. novembra 2016 – Mgr. Peter Soták
na utorok 8. novembra 2016 − Mgr. Rastislav Stanček
na stredu 9. novembra 2016 – Ľubomír Marcina
na štvrtok 10. novembra 2016 – Mgr. Zuzana Szabóová
na piatok 11. novembra 2016 - Mgr. Zuzana Szabóová
na sobotu 12. novembra 2016 − por. Mgr. Ondrej Rišiaň, PhD.


Týždeň po 25. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 13. novembra 2016 − 25. nedeľa po Svätej Trojici – Mgr. Miroslav Kerekréty
na pondelok 14. novembra 2016 – Mgr. Tatiana Beňuchová
na utorok 15. novembra 2016 − Mgr. Daniel Beňuch
na stredu 16. novembra 2016 – Mgr. Anna Debnárová
na štvrtok 17. novembra 2016 – Mgr. Martin Vargovčák
na piatok 18. novembra 2016 - Mgr. Marta Pohanková
na sobotu 19. novembra 2016 − Mgr. Anna Debnárová


Týždeň po 26. nedeli po Svätej Trojici
na nedeľu 20. novembra 2016 − 26. nedeľa po Svätej Trojici – Posledná nedeľa cirkevného roka, Nedeľa večnost – Mgr. Miroslav Kerekréty
na pondelok 21. novembra 2016 – Mgr. Miroslav Eštok
na utorok 22. novembra 2016 − Mgr. Marián Čop
na stredu 23. novembra 2016 – Mgr. Jakub Pavlús
na štvrtok 24. novembra 2016 – Mgr. Marek Hrivňák
na piatok 25. novembra 2016 - ThDr. Dávid Benka, PhD.
na sobotu 26. novembra 2016 − Mgr. Oľga KaňuchováGrafické spracovanie:Ladislav Menyhart