Zbierka cirkevno-právnych predpisov, čiastka 3-2018

V časti Dokumenty a tlačivá, v časti A2. Zbierky CPP, je zverejnená zbierka CPP, čiastka č. 3/2018. Zbierka obsahuje stanovisko Osobitného senátu GS č. 11/2018.

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 27.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart