Výsledky volieb predsedníctva ZD ECAV

Oznamujeme výsledky volieb predsedníctva ZD, ako boli odoslané do CZ ZD ECAV:
voľba do funkcie biskupa ZD a dozorcu ZD.

Anna Martišková, Biskupský úrad ZD ECAV | 30.4.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart