Oznam o výsledkoch volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku

Generálne presbyterstvo, ktoré mimoriadne zasadalo 9. 7. 2012, v zmysle § 32 odsek (7) cirkevného zákona č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v platnom znení cirkevných zákonov oznamuje výsledky hlasovania vo voľbách Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré sa konali na volebných konventoch cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v termínoch 10. júna 2012, 17. júna 2012 alebo 24. júna 2012.

Vo voľbách generálneho biskupa z celkového počtu 21 772 prítomných hlasov získali:
kandidát Miloš Klátik 14 910 hlasov, čo je 68,48 %,
kandidát Boris Mišina 6 482 hlasov, čo je 29,77 %.

Kandidát Miloš Klátik bol zvolený za generálneho biskupa ECAV na Slovensku.

Vo voľbách generálneho dozorcu z celkového počtu 21 795 prítomných hlasov získali:
kandidát Ján Brozman 9 443 hlasov, čo je 43,33 %,
kandidát Imrich Lukáč 11 995 hlasov, čo je 55,04 %.

Kandidát Imrich Lukáč bol zvolený za generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 10.7.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart