Spojenie evanjelických krajinských cirkví Severné Polabie, Meklenbursko, Pomoransko

Na zákonodarnej synode v Rostocku-Warnemünde začiatkom januára 2012 odsúhlasili spojenie evanjelických krajinských cirkví Severné Polabie, Meklenbursko a Pomoransko, keď po vyše štyroch rokoch rokovaní dosiahli pri záverečnom hlasovaní potrebnú dvojtretinovú väčšinu.

Evanjelicko-luteránska cirkev v severnom Nemecku zahrnie spolkové krajiny Šlezvicko-Holštajnsko, Hambursko a Meklenbursko-Predpomoransko. V Šlezvicko-Holštajnsku je v súčasnosti okolo 60 % obyvateľstva evanjelického vierovyznania, v Hambursku je to 41 %, v Meklenbursku 18 % a v Pomoransku 19 %. Táto cirkev bude piatou najväčšou krajinskou cirkvou medzi 20 nemeckými krajinskými cirkvami. Jej založenie sa plánuje na Svätodušnú nedeľu 27. mája 2012 v Ratzburgu.

Ekuména vo svete 3/2012 | 6.2.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart