Výzva VOBS členom cirkvi aj širokej verejnosti

Výbor na ochranu Božieho stvorenstva (VOBS) ECAV na Slovensku žiada svojich kolegov farárov, ale aj všetky sestry a bratov vo viere, aby podporili rozbiehajúci sa spoločný projekt s ECEN „Biodiverzita“ a poslali svoje fotografie prírody, modlitby a liturgiu s ekologickou tematikou na e-mailovú adresu: zelena.cirkev@ecav.sk.

Doručené materiály budú koncom roka publikované na webovej stránke ECEN (Európska kresťanská enviromentálna sieť) s uvedením mena autorov a budú k dispozícii na voľné použitie na propagáciu ekológie v kresťanských cirkvách.

Za ochotu a podporu srdečne ďakujeme!

Výbor na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku

Ján Maca, VOPS, zelena.cirkev(at)ecav.sk | 6.8.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart