Možnosť úspory finančných prostriedkov COJ

Predsedníctvo ECAV na Slovensku na podnet Výboru na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku dáva do pozornosti možnosť úspory finančných prostriedkov jednotlivých COJ.

Finančné prostriedky COJ môžete usporiť aj formou založenia nového účtu alebo zmenou jestvujúceho účtu v Slovenskej sporiteľni na nový typ bežného účtu pod názvom FARNOSŤ.

V cene základného balíka v sume 3,90 eur/mesiac je neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na účet, neobmedzený počet realizovaných jednorazových platobných príkazov na účet, ako aj internetbanking, telephonebanking a viaceré ďalšie položky.

Bližšie informácie poskytne najbližšia pobočka SLSP.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 29.5.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart