V Púchove spoznávali Danielov príbeh

„ Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja.“ (1Sam 2, 30! Toto heslo bolo biblickým základom pre tohtoročný denný biblický tábor pre deti detskej besiedky v púchovskom evanjelickom zbore, na ktorom sa zúčastnilo pätnásť detí.

Keďže to boli deti od sedem až dvanásť rokov, veľmi živé a aktívne, bolo treba aj veľa pomocníkov z radov dospelých a mládeže. Sestre farárke Lenke Rišiaňovej, ktorá viedla tento tábor, dobrovoľne pomáhali tohtoročné konfirmandky, ale aj skúsení mládežníci, presbyterky a ochotné seniorky, ktoré pripravili chutné desiate a pomáhali pri organizovaní priebehu tábora. Nezaostali ani rodičia detí, ktorí prinášali ovocie a občerstvenie. A tak tento týždeň boli veľmi aktívni mnohí členovia zboru.

Biblickou tému detského tábora bol príbeh proroka Daniela. Príklad Danielovho života a jeho troch priateľov je večne aktuálny, a tak biblický výklad, ktorý uvádzala zaujímavým spôsobom sestra farárka Lenka Rišiaňová na pokračovanie každý deň, zaujal nielen deti, mladých pomocníkov, ale aj dospelých. Pretože príbeh Daniela a jeho troch priateľov, ich odvaha, odhodlanie a viera sú pre nás všetkých aj dnes výzvou. A tak tento príbeh vyburcoval deti aj pri tvorivých prácach k tomu, že vytvorili za pomoci ochotnej pani učiteľky práce v podobe leva, anjelov, Daniela, jeho priateľov a babylonských vládcov.

Program každého dňa tábora bol veľmi bohatý. Po privítaní účastníkov a úvodnej modlitbe sestry farárky si deti vybrali názornú pomôcku k svojej modlitbe. Modlili sa za rodičov, kamarátov, za svoje domovy, svoje hračky a mnohé iné im blízke témy. Základom tábora v každom dni boli teda modlitby a pokračovanie biblického príbehu proroka Daniela. Deti dostávali aj domáce úlohy v podobe pomáhania v domácnosti, o ktorých po modlitbách rozprávali a sestra farárka ich pochválila, alebo niektorých zábudlivcov povzbudila k pomoci. Nezabudlo sa na rôzne hry, ktoré organizovali mládežníci a konfirmandky. Čítali sa aj rozprávky Pavla Dobšinského, ktorého mládežníčka najskôr deťom predstavila a poznamenala, že v tomto roku bolo 190. výročie jeho narodenia. V tvorivých dielňach zhotovovali deti s pani učiteľkami okrem spomínaných prác aj ohnivú pec, rôzne kresby, z ktorých mali počas priebehu tábora výstavu . Vo štvrtok medzi deti zavítal ozajstný šampión. Ochotná pani učiteľka s manželom, rodičia tohtoročnej konfirmandky, priviedli ozajstného šampióna – psa Otta. Doniesli ukázať i jeho ocenenia na súťažiach. Samozrejme, predviedli s ním aj to, čo sa naučil, porozprávali, ako ho pripravujú na súťaže, ale aj to, aká je náročná starostlivosť o psíka.

Keďže pomocníkmi na tábore boli aj staršie členky CZ, medzi deti prišiel pán Ondrej, 98-ročný obyvateľ nášho mesta, ktorý je jedným z mála žijúcich účastníkov SNP. V krátkosti im porozprával aj o bojoch v Povstaní. Spolu s ďalšími seniormi sa zaujímal aj o ich tvorivé práce. Mnohí starí rodičia počas prázdnin preberajú starostlivosť o svojich vnukov, a tak ďalší zo seniorov aj so svojimi vnukmi zavítali na záver tábora ešte raz medzi deti. Boli spoločne na piatkovom filme premietanom výlučne pre tábor v púchovskom kine na rodinnom filme Bella a Sebastian 3. Cestou do kina si ešte boli pozrieť práce aktívneho seniora Jozefa, ktorý pre radosť svojich spolubývajúcich pred činžiakom ukladá zhotovené miniatúry. Deti si ich so záujmom pozerali a obdivovali. Okrem iných prác zhotovil aj miniatúru nášho evanjelického chrámu. Pre deti pripravil darčeky – namaľované kamienky.

Na záver tábora sestra farárka deťom odovzdala diplomy o účasti na tábore a mládežníci odovzdali darčeky od mesta Púchov. Predtým im však zdôraznila , že Pán Boh chce, aby sme boli zachránení, a preto sa musíme modliť a upevňovať svoju vieru v Ježiša Krista. Keď budeme veriaci a dobrí, Pán Boh si nás zoberie do večnosti, do neba. Pripomenula deťom babylonské zajatie Izraelcov a príbeh Daniela, jeho kamarátov a poznamenala, že ich príklad nás učí , že zostať vernými Bohu aj v tých najťažších situáciách sa vyplatí. Lebo tento príbeh je názorným príkladom toho, čo Pán Boh koná pre tých, ktorí sa snažia uskutočňovať Boží zámer celým srdcom. A preto vybrala aj heslo pre náš detský biblický tábora z 1. knihy Samuelovej, 2. kap., 30. Verš: „ Tých, ktorý mňa ctia, uctím i ja.“ Zdôraznila deťom aj pomocníkom , aby na to pamätali. Emília Luhová, presbyterka CZ Púchov

Emília Luhová, presbyterka, CZ Púchov | 8.8.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart