Konfivíkendovka mladých z HOS a NOS

Po roku sme sa s konfirmandmi opäť vybrali na konfivíkendovku do Veľkého Slavkova. Stretli sme sa 6. − 8. 4. 2017 zo siedmich cirkevných zborov Hontianskeho a Novohradského seniorátu.

Už cesta vlakom naznačovala, že na víkendovke bude super. A nemýlili sme sa. Zábava, hry, rozhovory, ale aj vážny duchovný program zaujal nielen mladých, ale aj nás, dospelých. Počúvali sme podobenstvá a ich výklady, napríklad O stratenej ovečke, O dvoch staviteľoch, O rozsievačovi a štvorakej pôde... Vypočuli sme si aj príbehy mladých ľudí o tom, ako sa oni dostali k Pánovi Ježišovi Kristovi a viere. Myslím si, že práve tieto svedectvá veľmi zaujali našich mladých konfirmandov.

Mnohí so slzami v očiach sa v sobotu lúčili s tým, že sa ešte chcú stretnúť, že ešte prídu na také stretnutie. A vtedy si človek povie, že má význam robiť takéto podujatia, že má význam ísť s deťmi, podporiť ich, aby sa stretávali, aby spoznávali Pána Boha aj cez takéto stretnutia.
Ďakujeme všetkým zo SEM-u, ktorí túto víkendovku pre našich konfirmandov pripravili.

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ Pliešovce | 24.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart