Futbalový turnaj ZD ECAV v Pliešovciach

V sobotu 26. júna 2010 si na Futbalovom turnaji ZD ECAV v Pliešovciach zmerali sily mladí športovci - futbalisti zo 6 seniorátov. Zvíťazili domáci futbalisti z Pliešoviec - víťazný pohár im osobne odovzdal brat biskup ZD ECAV Milan Krivda.

Bratislavský reprezentovali hráči z CZ Bratislava-Prievoz a z CZ Dunajská Streda, Hontiansky seniorát z CZ Hontianske Moravce a z CZ Pliešovce, Myjavský seniorát z CZ Častkov, Novohradský seniorát z CZ Záhorce a CZ Senné, Rimavský seniorát z CZ Tisovec, Zvolenský seniorát z CZ Banská Bystrica-Radvaň a z CZ Hronsek.

Športový deň sa začal krátkou pobožnosťou v chráme Božom, ktorú vykonala domáca s. farárka Mgr. Katarína Kmecová. Po skončení pobožnosti - zaspievaní piesní, výklade, modlitbách a apoštolskom požehnaní, ktoré prítomným udelil brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda, nasledovalo oboznámenie hráčov s priebehom futbalového turnaja, ktoré urobila tajomníčka VM ZD ECAV Mgr. Martina Krivdová.

Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, a tak vediac, kto bude ich súperom, sa odobrali na miestne futbalové ihrisko. Tam ich privítal starosta obce Ing. Štefan Sýkora a futbalový turnaj otvorili mladé mažoretky z Pliešoviec. Nasledovali zápasy, na ktorých sa mladí futbalisti snažili podať tie najlepšie výsledky. Iste mnohí chceli zvíťaziť. Úloha rozhodcov bola ťažká a asi im ju nikto nezávidel. Turnaj rozhodovali rozhodcovia z Pliešoviec až na posledný, v ktorom rozhodoval aj predseda VM ZD ECAV Mgr. Ivan Mucha.

Po napínavých turnajoch napokon zvíťazili domáci futbalisti z Pliešoviec. Víťazný pohár im osobne odovzdal brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda. Na 2. mieste sa umiestnili futbalisti zo Záhoriec z Novohradského seniorátu a 3. miesto obsadili hráči z Hronseku zo Zvolenského seniorátu. Za odmenu dostali medaily a záložky s futbalovou loptou.

Vďaka Pánu Bohu, že požehnal celý tento turnaj, a vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri jeho zrealizovaní .

Katarína Kmecová, ev. farárka, Pliešovce | 5.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart