Dorastenecko-mládežnícky tábor v Párnici

Témou tohtoročného tábora pre dorast a mládež, ktorý zorganizovali evanjelické cirkevné zbory v Pliešovciach a Krupine, bola otázka: Uveril som – čo teraz?

Do Párnice sme vyrazili v nedeľu 24. júla 2016. Počas cesty vlakom sme sa rozprávali a spoznávali.. Po ubytovaní nás oboznámili s pravidlami tábora, s tým, ako sa správať, čo dodržiavať, atď. Skoro každý deň sme niekam chodili. Spoznávali sme Oravu aj seba navzájom. V jeden deň pre nás pripravili program SEM-áci z Dolného Kubína. Celý týždeň bol úžasný!

Účastníčka tábora, CZ ECAV Pliešovce | 12.8.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart