Detský tábor v Piešťanoch

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v dňoch 16. - 20. 7. 2018 zorganizoval denný tábor pre deti pod vedením zborového predsedníctva ThDr. Branislava Dolinského a Mgr. Natálie Šestákovej za pomoci ďalších sestier a bratov zo zboru i rodinných príslušníkov.

Každý deň sme začínali biblickým príbehom. Zoznamovali sme sa zo zvieratkami, ktoré sa spomínajú v Biblii a ktoré si Pán Boh tiež použil vo svojom diele. Deti si ich mali možnosť vyrábať aj pri tvorivých dielňach a mnohé z nich vidieť na vlastné oči. Navštívili sme známu prírodnú pamiatku pri Piešťanoch „Čertovu Pec“ aj našu dcérocirkev Novú Lehotu, ktorá sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí Považského Inovca a kde sme boli srdečne privítaní a pohostení.

Týždeň sme ukončili spoločnou opekačkou pri rieke Váh a odovzdaním diplomov účastníkom tábora. Ďakujeme Pánu Bohu za všetko požehnanie i všetkým dobrovoľníkom

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 2.8.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart