Denný letný tábor v CZ Diakovce 2018

Aj tento rok sa nám s Božou pomocou podarilo zorganizovať na fare v Diakovciach denný letný tábor s názvom “BOH ALEBO MODLY” v termíne od 9. 7. do 13. 7. 2018. O veľkej obľube podujatia svedčí 26 zúčastnených detí a mládežníkov vo veku 5 – 17 rokov.

Je to zatiaľ náš rekord (dúfame, že ho už na budúci rok prekonáme, ak to priestory a iné okolnosti dovolia). Naši mládežníci s prípravou a vedením tábora výdatne pomáhali. Niektorí robili vedúcich družstiev. Všetci pomáhali menším deťom počas dňa pri hrách, ručných prácach, nosili ich na chrbte, keď nevládali…

Témou tábora bol príbeh o malej Ti Fam – dcére šamana a vodcu sekty voodoo. Príbeh sa odohráva na Haiti, kde kult voodoo priviezli černosi, dovezení z Afriky ako otroci. Tento kult uctieva zlých duchov, nabáda svojich nasledovníkov ku viere v moc mágie a čarovania. V tomto misionárskom príbehu sa ľudia stretávajú s evanjeliom a uverí mu aj malá Ti Fam, jej sestra Rosa, a napokon aj ich otec – šaman pán Orestil. Deťom sme sa snažili vysvetliť, že Boh musí byť na prvom mieste v ich živote. To, čo my uprednostníme pred Bohom, či už je to šport, úspechy v škole, priatelia, rodina, náš výzor, sociálne siete atď., to je naša modla, ktorá zaberá miesto patriace Bohu.

Pomocou Knihy bez slov, ktorú reprezentuje päť farieb (zlatá – znamená, že Boh je Kráľom neba i Zeme, čierna – všetci ľudia sú hriešni, červená – Boh dal svojho Syna Ježiša ako obeť za naše hriechy, biela – Ježišova krv nás očisťuje od každého hriechu, zelená – ako kresťania musíme rásť v poznaní Pána Boha, poslúchať ho, milovať Jeho aj našich blížnych) mohli deti pochopiť posolstvo Biblie. Skvele sme sa spolu zabavili pri rôznych hrách, súťažiach, ručných prácach. Spievali sme piesne a táborovú hymnu s gitarovým sprievodom sestry Katky Bosákovej. Deti si vyrobili veľmi pekné vlastnoručne maľované tričká a prívesky. Spestrením programu bol výlet na Železnú studienku pri Bratislave a v piatok sme sa vykúpali a vyšantili na kúpalisku v Diakovciach.

Uvedomujeme si, že táto naša služba deťom môže priniesť ovocie, len ak ju požehná Pán. Táboru preto predchádzali modlitby a prosby za to, aby Boh pripravil srdcia detí na prijatie evanjelia. Prosili sme za to, aby tieto deti a mladí ľudia mohli žiť svoj život s Ježišom už teraz a raz, keď príde znovu, mohli s Ním kraľovať na obnovenej zemi v oslávenom tele naveky.

Soli Deo gloria!

Silvia Hlavatá, CZ ECAV Diakovce | 30.8.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart