Biblický tábor o Martinovi Lutherovi

V CZ ECAV Turany sa konal letný biblický tábor, ktorý bol venovaný osobnosti Martina Luthera. Zúčastnilo sa na ňom 22 detí.

„Spravodlivý bude žiť z viery“ (R 1, 17) − tak zneli slová zlatého verša, ktoré nás sprevádzali počas celého biblického tábora. Nebolo to náhodou. Práve ony ukázali cestu mníchovi Martinovi Lutherovi a stali sa základom pre jeho myslenie i konanie. A tak tento mních chtiac-nechtiac začal meniť beh dejín i sveta. Šírenie reformačných myšlienok bolo nezastaviteľné a trvá už celých 500 rokov. A my, evanjelici, sme toho súčasťou. Preto sme letný tábor venovali práve postave Martina Luthera.

Na biblický tábor sa prihlásilo 22 malých i väčších pátračov, s ktorými sme spoznávali život reformátora. Program tábora bol obohatený o súťažné aktivity, napr. rytierske hry a vystúpenie so psom. Počas tábora sme tiež navštívili Demänovskú ľadovú jaskyňu, hrad Strečno. Na Trusalovej sme sa vďaka Janke Hulcovej preniesli do čias stredoveku, kde sa deti mohli zahrať stredoveké hry, ochutnať chlieb, odviezť na konskom záprahu. Po splnení všetkých úloh boli pasovaní za rytierov.

Počas tvorivých dielní deti vyrobili táborové pozdravy, svietniky a krásne batikované tričká. Veľkou atrakciou tábora bolo nocovanie na fare, ktorému predchádzalo premietanie animovaného filmu Sing! Na záver tábora sme pre deti pripravili kvíz, spoločne sme vyhodnotili tábor, rozkrojili táborovú tortu a strávili spoločný čas pri ďalších hrách. Ešte raz sa chceme touto cestou poďakovať všetkým ochotným rukám, ktoré sa zapojili do príprav, ale aj celej realizácie tábora.

Ďakujeme predovšetkým dobrému Pánu Bohu, ktorý toto stretnutie požehnával. Deti vystúpili aj na službách Božích so spevom najobľúbenejších táborových pesničiek a boli odmenené pracovnými zošitmi. Prostredníctvom nich sa mohli aj počas nastávajúceho týždňa venovať postave Martina Luthera a upevňovať si vedomosti, ktoré získali v tábore.

Ľubica Gdovinová, CZ ECAV Turany | 16.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart