Mládežnícke služby Božie v Púchove

Štvrtú nedeľu po Svätej Trojici 24. júna 2018 členovia púchovského cirkevného zboru – mladí i starí – spoločne prežili požehnané chvíle ako jedna rodina na mládežníckych službách Božích.

Dopoludnia, keďže sa blížil koniec školského roka, sa uskutočnili mládežnícke služby Božie. A v čom boli iné ako v obyčajnú nedeľu? Pri vstupe do chrámu návštevníkov služieb Božích nevítal svojimi tónmi náš majestátny organ, ale mládežnícka skupina súrodencov Marečkovcov spoločne s Pavlom Fančim, mládežníkom z CZ Háj. Program služieb Božích bol rozmnožený, spievali sa mládežnícke piesne a sprevádzala nás už spomínaná skupina. Aj epištolu a evanjelium čítali mládežníci.

Sestra farárka Lenka Rišiaňová si za základ kázne slova Božieho vybrala verš 6 z Evanjelia podľa Jána 14: „Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život.“ Pripomenula žiakom a študentom, že sa im končí školský rok a začína sa im prázdninové voľno. Nemusia sa učiť, pripravovať úlohy, iba pomáhať rodičom. Budú mať teda veľa voľného času, preto im zdôraznila, že je dôležité, ako sa ho rozhodnú stráviť. Pripomenula aj rodičom a starým rodičom, že nemajú zabúdať ani na svoju dušu a dušu svojich detí. Život nám ponúka množstvo ciest. Je len na našom rozhodnutí, ktorú cestu si vyberieme: či cestu s Bohom, alebo bez Neho. Preto je potrebné venovať sa i našim deťom, aby sme naše duše a duše našich detí napĺňali vierou, láskou a pokojom. Vyzvala nás k rozhodnutiu žiť pre Pána Boha. Počas kázne sestra farárka komunikovala s deťmi, a tak sa na záver kázne opýtala malého Olivera: Čo je modlitba? Jeho smelá odpoveď znela: „Rozhovor s Pánom Bohom.“ A tak sme spoločne ďakovali Pánu Bohu za naše deti a prosili sme Ho za ich ochranu aj počas prázdnin i za to, aby im pomáhal a usmerňoval ich na ceste za Pánom Ježišom. No a napokon najkrajšie Amen vyriekli za touto modlitbou detičky svojou smelou piesňou „Keď som ráno vstával“.

Pri východe z chrámu nás čakali šikovné členky zboru s pripravenými koláčmi a pozvali nás na stretnutie rodín do zborového domu, kde bolo pripravené pohostenie a kresťanská literatúra z vydavateľstva Tranoscius.

Popoludní vedenie zboru zabezpečilo prostredníctvom mesta a jeho organizácie „Púchovská kultúra“ za zvýhodnenú cenu premietanie rodinného filmu „Bella a Sebastian 3“. A tak hľadisko kina bolo naplnené deťmi, rodičmi a starými rodičmi púchovského evanjelického zboru ako jednou rodinou. Bohu vďaka!

Emília Luhová, presbyterka, CZ Púchov | 2.7.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart