14. ročník Letnej biblickej školy

Dva mesiace letných prázdnin sú obdobím rozmanitých letných udalostí. Jednou z nich je aj „Letná biblická škola“, ktorú už tradične organizuje ECAV Príbovce a je najväčšou vnútromisijnou akciou organizovanou domácim evanjelickým cirkevným zborom.

V dňoch 9. až 13. júla 2018 sa stretlo 22 detí od 5 do 12 rokov z Príboviec a obcí spadajúcich do obvodu cirkevného zboru pod vedením farárky Zuzany Szabóovej.

14. ročník „Letnej biblickej školy“ sa niesol v duchu „Biblickej autoškoly“. Deti prežili pekný týždeň hier, tvorivých dielní, spevu, kvízov, zábavných súťaží a biblických príbehov. V týždennom programe nechýbal ani tradičný výlet vlakom na hrad Strečno. Zúčastnili sa na ňom aj súrodenci, rodičia, ako aj starí rodičia v rekordnom počte štyridsať.

Biblická škola bola ukončená slávnostnými službami Božími v nedeľu 15. 7. 2018, kde si deti pripravili program, ktorý si v hojnom počte prišli pozrieť rodičia, starí rodičia, ako aj členovia cirkevného zboru. Farárka Zuzana Szabóová ocenila šikovnosť detí, vyzdvihla úsilie rodičov pri ich výchove a poďakovala sa za dôveru, s ktorou rodičia svoje deti každý rok privádzajú na Letnú biblickú školu.

Ďakujeme organizátorom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu biblickej školy.

Foto: Andrea Výbošťoková, Zuzana Szabóová

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 24.7.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart