< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Klub iSKejp412 v CZ ECAV Myjava

Evanjelická mládež Myjavského seniorátu sa opäť stretla na klube iSKejp412 – tentoraz v zborovej sieni cirkevného zboru v Myjave. V predvečer Valentína bola téma stretnutia nanajvýš priliehavá: „ON A ONA po piatich rokoch“.

 

Júlia Marušicová, Klub iSKejp412 | 24.2.2016

viac

Mládežníci MYS sa stretli v Turej Lúke

V Myjavskom senioráte sa 19. decembra 2015 opäť konali mládežnícke služby Božie s Večerou Pánovou − tentoraz v Cirkevnom zbore ECAV Turá Lúka. Úvodné slovo mala domáca sestra zborová farárka Iveta Vachulová.

 

Júlia Marušicová, MYS | 11.1.2016

viac

Deti z EMŠ si prezreli legionársky vlak

Predškoláci z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej 20 v Bratislave-Petržalke navštívili 2. decembra 2015 Múzeum dopravy v Bratislave, kde si prezreli najmä expozíciu historického legionárskeho vlaku.

 

Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ, Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka | 4.12.2015

viac

Októbrová víkendovka BAS

„Cesta životom” – to bola témou tradičnej „Veľkej októbrovej” víkendovky pre konfirmandov a dorast Bratislavského seniorátu. Od 15. do 18. októbra 2015 trávilo 80 mladých ľudí spoločné chvíle v stredisku Prameň v Častej-Píle.

 

Tibor Jančík, VMV BAS | 22.10.2015

viac

Stretli sa deti z detských besiedok NOS

V sobotu 10. októbra 2015 sa 30 detí zo šiestich cirkevných zborov Novohradu stretlo v bývalej modlitebni v Tomášovciach. Biblický výklad na tému „Pán Ježiš prijíma deti “ mal brat farár Ondrej Šoltés z Kalinova.

 

Slavka Gubová, CZ ECAV Tomášovce | 22.10.2015

viac

Víkendovka staršieho dorastu BAS

V stredislu Píla-Častá sa 18. až 20. septembra 2015 uskutočnilo víkendové stretnutie staršieho dorastu Bratislavského seniorátu na tému "Pane, nauč nás modliť sa". Zišlo sa 45 mladých ľudí zo všetkých zborov seniorátu.

 

Tibor Jančík, VMV BAS | 7.10.2015

viac

Z konferencie ELSA 2015

V dňoch 23. − 28 júla 2015 sa v mestečku Sacele neďaleko Brašova (Rumunsko) konala 7. konferencia medzinárodnej organizácie ELSA, venovaná práci s deťmi v cirkvi. ECAV na Slovensku na nej zastupovali Silvia Kissová a Štefan Kiss.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 9.9.2015

viac

Biblický tábor v Zemianskych Kostoľanoch

V dňoch 17. až 22. augusta 2015 sa osemnásť detí z Prievidze, Zemianskych Kostolian, Koša, Sebedražia, Nitrianskeho Pravna, Malinovej a Novák zúčastnilo na dennom biblickom tábore, ktorý pripravil CZ ECAV Zemianske Kostoľany.

 

Blanka Kostelná, zborová farárka, CZ ECAV Zemianske Kostoľany | 7.9.2015

viac

Bardejovské deti v autoškole

Čo s deťmi počas prázdnin? Zvyčajnú otázku rodičov riešia letné tábory. V CZ ECAV Bardejov majú už dlhoročnú tradíciu. Okrem detí sa na tábore zúčastnili dospelí vedúci, ktorí spoločne s mnohými mládežníkmi vytvorili dobre zohratý tím. Spolu mal tábor 76 účastníkov.

 

Ján Velebír, zborový farár, CZ ECAV Bardejov | 28.8.2015

viac

Bardejovčania športom k zdraviu ducha

Ako účinne osloviť v dnešnej dobe mladých ľudí, zvlášť chlapcov, ktorí nechodia do kostola, teda nie sú aktívni vo viere? To bol jeden z hlavných motívov pre zorganizovanie druhého ročníka športového tábora CZ Bardejov v Tisovci.

 

Ján Velebír, zborový farár, CZ ECAV Bardejov | 28.8.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart