< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Seniorálne stretnutie detí zo ZVS

Predposledná májová sobota 22. 5. 2016 bola v Očovej veľmi radostná. Pri príležitosti blížiaceho sa MDD konalo sa stretnutie detí zo Zvolenského seniorátu do 12 rokov. Bolo ich vyše dvesto.

 

Irena Paľovová, zborová farárka, CZ ECAV Očová | 2.6.2016

viac

Duchovná pieseň detí v ŠZS

V sobotu 23. apríla 2016 sa deti zo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu po prvýkrát stretli na seniorálnom kole súťaže Duchovná pieseň. V Ev. a. v. chráme Božom v Soli sa predstavilo 13 detí zo šiestich cirkevných zborov.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 3.5.2016

viac

Duchovná pieseň 2016 vo Zvolenskom senioráte

V piatok 8. 4. 2016 sa Evanjelický chrám Boží v Očovej už po druhý raz stal dejiskom seniorálneho kola súťaže Duchovná pieseň 2016. „Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci...“ - Slovami žalmistu privítala domáca zborová farárka asi sedemdesiat súťažiacich a divákov.

 

Irena Paľovová, zborová farárka, CZ ECAV Očová | 28.4.2016

viac

Konfirmandi v akcii

Prvé tri aprílové víkendy patrili v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre (MEMC) Ichthys vo Veľkom Slavkove seniorátnym konfivíkendovkám s vyše 20 cirkevnými zbormi z jednotlivých seniorátov, ktoré organizovalo Spoločenstvo evanjelickej mládeže.

 

Vladimír Maťaš, riaditeľ MEMC Ichthys | 27.4.2016

viac

Konfivíkendovka vo Veľkom Slavkove

"Už si Ho stretol?" - To bola téma stretnutia 55 konfirmandov z piatich cirkevných zborov Hontianskeho a Novohradského seniorátu, ktorí sa stretli na konfivíkendovke vo Veľkom Slavkove.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 19.4.2016

viac

Klub iSKejp412 v CZ ECAV Myjava

Evanjelická mládež Myjavského seniorátu sa opäť stretla na klube iSKejp412 – tentoraz v zborovej sieni cirkevného zboru v Myjave. V predvečer Valentína bola téma stretnutia nanajvýš priliehavá: „ON A ONA po piatich rokoch“.

 

Júlia Marušicová, Klub iSKejp412 | 24.2.2016

viac

Mládežníci MYS sa stretli v Turej Lúke

V Myjavskom senioráte sa 19. decembra 2015 opäť konali mládežnícke služby Božie s Večerou Pánovou − tentoraz v Cirkevnom zbore ECAV Turá Lúka. Úvodné slovo mala domáca sestra zborová farárka Iveta Vachulová.

 

Júlia Marušicová, MYS | 11.1.2016

viac

Deti z EMŠ si prezreli legionársky vlak

Predškoláci z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej 20 v Bratislave-Petržalke navštívili 2. decembra 2015 Múzeum dopravy v Bratislave, kde si prezreli najmä expozíciu historického legionárskeho vlaku.

 

Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ, Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka | 4.12.2015

viac

Októbrová víkendovka BAS

„Cesta životom” – to bola témou tradičnej „Veľkej októbrovej” víkendovky pre konfirmandov a dorast Bratislavského seniorátu. Od 15. do 18. októbra 2015 trávilo 80 mladých ľudí spoločné chvíle v stredisku Prameň v Častej-Píle.

 

Tibor Jančík, VMV BAS | 22.10.2015

viac

Stretli sa deti z detských besiedok NOS

V sobotu 10. októbra 2015 sa 30 detí zo šiestich cirkevných zborov Novohradu stretlo v bývalej modlitebni v Tomášovciach. Biblický výklad na tému „Pán Ježiš prijíma deti “ mal brat farár Ondrej Šoltés z Kalinova.

 

Slavka Gubová, CZ ECAV Tomášovce | 22.10.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart