< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24>

Detský denný biblický tábor v Kremnici

Snaž sa plávať proti prúdu − to bola hlavná téma detského denného biblického tábora v Kremnici. Od 13. do 17. 7. 2015 sme si pripomínali a učili sa, čo máme vo svojich životoch meniť, aby sme sa vyhýbali nesprávnym názorom, činom, ale aj vlastnému sebectvu.

 

Božena Schniererová, presbyterka CZ ECAV Kremnica | 5.8.2015

viac

Detský tábor v CZ Pliešovce

Jeden júlový týždeň sme s deťmi poväčšine z Pliešoviec strávili na Duchonke pri Topoľčanoch na detskom tábore. Skoro 30 detí a 10 dospelých sme obdivovali krásy prírody a kraja, ktorý sme dovtedy mnohí nepoznali.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce | 4.8.2015

viac

Denný indiánsky tábor v Giraltovciach

„Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. “ (J 14, 6) Tieto slová Pána Ježiša boli hlavným motívom nášho indiánskeho tábora, ktorý sa konal od 27. do 31. 7. 2015 v CZ ECAV Giraltovce. Zúčastnilo sa na ňom 32 detí od 3 do 12 rokov.

 

Marcela Tomková, CZ ECAV Giraltovce | 4.8.2015

viac

Športové popoludnie s vodným futbalom

Aj tento rok pre nás, malých i veľkých, pani farárka Katarína Zaťková v Pliešovciach pripravila športové popoludnie s vodných futbalom. Každý si prišiel na svoje. Na výber sme mali z rôznych aktivít.

 

Dominika Šimová, CZ ECAV Pliešovce | 3.8.2015

viac

Denný biblický tábor v Spišskej Belej

V Cirkevnom zbore ECAV Spišská Belá sa aj tento rok v dňoch 20. až 24. júla 2015 konal denný detský biblický tábor pod názvom „Vitajte v autoškole“. Zúčastnilo sa na ňom 12 detí.

 

Dominika a Danielka Drobné, Veronika a Martinka Laluhové | 30.7.2015

viac

Detský tábor 2015 v Považskej Bystrici

Tohtoročný denný detský tábor v CZ ECAV Považská Bystrica sa uskutočnil 13. – 17. júla 2015 v priestoroch zborového domu. Zúčastnilo sa na ňom 23 detí, 6 mládežníkov a počas jeho konania sa v tábore vystriedalo 13 dobrovoľníkov z CZ Považská Bystrica a SED Košeca.

 

Monika Kamasová, študentka EBF UK v Bratislave  | 24.7.2015

viac

Na dorastovom tábore CZ ECAV Bardejov

Ako dobre poznáme Pána Ježiša Krista? Chápeme správne Jeho slová a Jeho vôľu, alebo žijeme len podľa svojich predstáv o Ňom? Nad touto otázkou sa zamýšľalo vyše sto mladých ľudí na letnom dorastovom tábore CZ ECAV Bardejov. Plagát pripravený k tomuto táboru výstižne zobrazoval hlavné motto tábora: Nepoznaný poznaný.

 

Ján Velebír, zborový farár-senior, CZ ECAV Bardejov | 16.7.2015

viac

Biblický detský tábor v Prievoze

CZ ECAV Bratislava-Prievoz už po tretíkrát organizoval denný biblický tábor, tentoraz na tému „Chcem byť NASLEDOVNÍK apoštola Pavla“. Počas 8 prázdninových dní 1. - 10. 7. 2015 sa 29 detí zábavnou formou dozvedalo o živote a misijnom pôsobení apoštola Pavla.

 

Norbert Hajský, zborový farár, CZ ECAV Bratislava-Prievoz | 13.7.2015

viac

Požehnané stretnutie konfirmandov TAS

Posledný júnový víkend 26. − 28. 6. 2015 sa 12 konfirmandi zo štyroch cirkevných zborov Tatranského seniorátu (Iliašovce, Spišská Belá, Švábovce a Levoča) zišli v Poprade-Veľkej pod vedením zborových farárok Eriky Pospíšilovej z Iliašoviec a Evy Germanovej zo Spišskej Belej.

 

Erika Pospíšilová, zborová farárka, CZ ECAV Iliašovce  | 10.7.2015

viac

Kresťanskí Indiáni v Leviciach

V dňoch 29. júna až 3. júla 2015 sa konal v priestoroch evanjelického zborového centra v Leviciach denný indiánsky tábor. Zúčastnilo sa na ňom 37 detí. Heslo tábora znelo: Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet i tí, ktorí bývajú na ňom.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 10.7.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart