< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Biblická olympiáda v Honte

Seniorálne kolo Biblickej olympiády 2010 v Hontianskom senioráte ECAV na Slovensku sa 10. 5. 2010 uskutočnilo v Základnej škole s materskou školou v Sebechleboch.

 

Roman Sarvaš, seniorálny koordinátor BO  | 26.5.2010

viac

Seniorátne stretnutie detí v Dudinciach

Evanjelický kostol v Dudinciach sa 15. mája 2010 rozveselil detským džavotom a smiechom. Vyše sto detí a mladých ľudí z Hontianskeho seniorátu sa v sprievode svojich farárov, rodičov a starých rodičov zúčastnilo na seniorátnom stretnutí detí na tému S apoštolom Pavlom na cestách.

 

Mária Hroboňová, ev. farárka | 21.5.2010

viac

Konfideň v Hranovnici

S Božou pomocou sa nám podarilo stretnúť sa na konfidni, tentoraz v malebnej obci Hranovnica. Konfideň bol 15. mája 2010 na tému Putovanie dejinami cirkvi. Privítali sme aj viacerých hostí z domova i zahraničia.

 

Michal Findra, TAS a MEMC Ichthys | 20.5.2010

viac

Pozývame vás do KROK-u

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku pozýva deti a mladých ľudí do Centra pre deti a mládež KROK, ktorý bolo otvorené 15. januára 2010 na Panenskej 25 v Bratislave.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia | 15.2.2010

viac

Víkendovka konfirmandov

V dňoch 2. a 3. októbra sa v misijnom stredisku švajčiarskej misie Prameň v časti Starej Turej – v obci Súš - zúčastnilo 17 konfirmandov 1. ročníka z CZ Stará Turá na víkendovke, ktorej ústredná téma znela: Chceš byť IN?

 

Daniel Baláž, zborový kaplán  | 6.10.2009

viac

Generálny biskup prijal zástupcov SEM

V stredu 9. 9. 2009 sa z iniciatívy generálneho biskupa Miloša Klátika uskutočnilo na GBÚ stretnutie s L. Ontkom a V. Maťašom, zástupcami Spoločenstva evanjelickej mládeže (SEM), na ktorom sa zúčastnili aj riaditeľ GBÚ D. Vagaský a tajomník GBÚ pre misiu Š. Kiss.

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu | 13.9.2009

viac

O Konfitábore Burich

V dňoch 18. – 22. 8. 2009 sa v MEMC Ichthys uskutočnil tábor pre konfirmandov z Tatranského seniorátu. Zišlo sa 27 konfirmandov a 8 vedúcich.

 

Michal Findra | 11.9.2009

viac

Na Národnom stretnutí mládeže ELCA

Na pozvanie našej partnerskej cirkvi Metro Washington, D. C., Synod z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) sa štyria študenti z evanjelických bilingválnych gymnázií spolu s Mgr. Oľgou Hederovou, vedúcou delegácie, zúčastnili na Národnom stretnutí mládeže ELCA v New Orleans (Louisana).

 

Oľga Hederová | 6.8.2009

viac

Konferencia ELSA pre detské besiedky v Lotyšsku

Pravidelná konferencia asociácie European Lutheran Sunday-school Association (ELSA) sa uskutočnila 13. – 19. júla 2009 v stredisku Kalnamuiža v Lotyšsku. Našu cirkev na nej zastupovali pracovníčky detských besiedok v rámci vnútornej misie ECAV na Slovensku Silvia Kissová a Lenka Synaková.

 

Silvia Kissová | 4.8.2009

viac

Záver školského roka v Ivančinej

To, že v Božích rukách je všetko okolo nás, sme mohli zažiť v ivančinskom zbore posledný júnový víkend, keď sa konali ďakovné služby Božie na záver školského roku a popoludnie podujatie pre celé rodiny.

 

Daniela Mikušová, zborová farárka | 6.7.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart