< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Deň detí a lentilková párty

Nedeľné popoludnie 7. júna 2009 patrilo v CZ ECAV Bratislava-Petržalka našim deťom a ich sviatku. Prišlo ich dosť veľa, možno aj preto, že už počuli chválu na lentilkovú párty, ktorú sme u nás mali v sobotu 23. mája.

 

Gabriela Kmošenová, zborová farárka | 10.6.2009

viac

Seniorátne stretnutie dorastu RIS

V priestoroch Evanjelickej základnej školy v Rimavskej Sobote sa 6. júna 2009 uskutočnilo seniorátne stretnutie evanjelického dorastu z Rimavského seniorátu ECAV. Zúčastnilo sa na ňom vyše 80 deti z deviatich cirkevných zborov.

 

Martin Riecky, predseda VMV RIS | 8.6.2009

viac

Seniorátne stretnutie TalentFest v TAS

Mládežníci z CZ ECAV v Spišskej Novej Vsi privítali v sobotu pred Smrtnou nedeľou, 28. marca 2009, mládežníkov z ostatných zborov Tatranského seniorátu na na 2. ročníku stretnutia evanjelickej mládeže s názvom TalentFest.

 

Peter Klein, kaplán  | 30.4.2009

viac

Karnevalová plavba loďou v Chyžnom

V období zábav nám napadla myšlienka potešiť deti z nášho cirkevného zboru maškarným plesom na tému Plavba loďou, ktorý sme napokon aj uskutočnili v budove fary v Chyžnom.

 

Emília Völgyiová, Darina Gešková | 10.2.2009

viac

Detské srdcia – projekt lásky a štedrosti

Cirkevný zbor v Spišskej Novej Vsi spolu s dcérocirkvou v Smižanoch prostredníctvom vnútromisijnej činnosti pripravil malý projekt pre Detský domov Mlynky - Biele Vody s názvom Detské srdcia.

 

Erika Sabová a Mgr. Peter Klein | 15.12.2008

viac

FUTBALOVÝ TURNAJ ZD ECAV

Posledný pekný slnečný deň leta 2008 - 13. september - využili mladí futbalisti Západného dištriktu na zmeranie si svojich síl. Turnaj víťazov seniorátnych súťaží v minifutbale sa konal v cirkevnom zbore v Poltári.

 

Ondrej Majling | 4.10.2008

viac

Bažina u Shreka 2

Dňa 10. - 14. júla sa v Chyžnom konal letný cirkevný tábor Shrekova Bažina 2 v spolupráci s CZ Trenčianske Teplice.

 

Emília Völgyiová | 6.9.2008

viac

Letný tábor v Bijacovciach

Ježiš nás učí v podobenstvách – taká bola hlavná téma letného tábora, ktorého sa posledný júlový týždeň zúčastnili dorastenci z cirkevných zborov v Hanušovciach nad Topľou a v Liptovskom Ondreji.

 

-ZK-, foto -dan-  | 5.9.2008

viac

Sústredenie konfirmandov v Hrochoti

V dňoch 7. – 9. mája 2008 sa konfirmadni cirkevného zboru Chyžné zúčastili na sústredenia v Hrochoti. Cieľom sústredenia bolo prehĺbiť a upevniť vzájomné vzťahy, zabaviť sa a stráviť spoločne niekoľko pekných chvíľ.

 

Emília Völgyiová  | 4.6.2008

viac

Veľkonočný poklad v Kokave nad Rimavicou

Cez veľkonočné sviatky sa v našom zbore v Kokave nad Rimavicou už tradične uskutočňuje Deň detí, počas ktorého sa hľadá veľkonočný poklad.

 

Martin Riecky | 11.4.2008

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart