< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Deň detí POS v Slatine nad Bebravou

28. mája 2011 sa v areáli ZŠ v Slatine n/B konal seniorátny deň detí Považského seniorátu. Stretlo sa 150 detí z 12 cirkevných zborov, ktoré sprevádzali duchovní pastieri, učitelia detských besiedok či rodičia. Na príprave a realizácii programu sa podieľal 20-členný tím cirkevníkov z Podlužian a Slatiny.

 

Z. Havrilová, nám. farárka Podlužany, koordinátorka POS pre prácu s deťmi | 9.6.2011

viac

Víkendovka konfirmandov z Prievozu

Počas aprílového víkendu vrcholiaceho Kvetnou nedeľou sa konfirmandi a dorastenci z Bratislavy-Prievozu ako každoročne zúčastnili na sústredení v stredisku Prameň v Píle pri Modre pod vedením seniorátneho koordinátora pre prácu s mládežou Jozefa Grexu.

 

Norbert Hajský, zborový farár | 23.4.2011

viac

SEM na GBÚ

V pondelok 11. 4. 2011 sa na GBÚ v Bratislave uskutočnilo stretnutie brata generálneho biskupa Miloša Klátika s predstaviteľmi Spoločenstva evanjelickej mládeže. SEM zastupovali Ladislav Ontko, Vladimír Maťaš a Jozef Grexa.

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu GBÚ | 23.4.2011

viac

Talentfest 2011

V sobotu pred smrtnou nedeľou (9.4.2011) sa stretli v Spišskej Novej Vsi mládežníci z Tatranského seniorátu už na 4-tom ročníku Talentfestu – prehliadke mladých talentov. Témou nášho stretnutia bola milosť na základe verša z Božieho Slova Ef 2,8a: Lebo milosťou ste spasení skrze vieru

 

Michal Findra | 13.4.2011

viac

Víkendovka mládeže z Dunajskej Stredy

S konfirmandmi z CZ Dunajská streda sme strávili príjemný víkend 25. - 27. 3. 2011 na seniorálnej víkendovke v zariadení detskej misie Prameň v obci Častá - Píla v malebnom prostredí lesov pod hradom Červený Kameň.

 

CZ Dunajská Streda  | 2.4.2011

viac

Mládežníci z Drietomy v Turci a Liptove

V sobotu 26. marca 2011 skupina mládežníkov z Drietomy (CZ Trenčín) uskutočnila spolu s námestným farárom Danielom Balážom poznávací výlet, počas ktorého navštívili viaceré pozoruhodnosti Turca a Liptova.

 

Daniel Baláž, námestný farár  | 28.3.2011

viac

SVETLO ŽIVOTA pre naše deti

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku pripravilo a vydavateľstvo Tranoscius vydalo zbierku 40 krátkych zamyslení pre deti na známe všeobecné, ale aj príležitostné biblické texty pod názvom Svetlo života.

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu | 15.3.2011

viac

Stretnutie vedenia SEM a seniorátnych koordinátorov mládeže ZD ECAV

V priestoroch BÚ ZD ECAV vo Zvolene sa 24. 1. 2011 uskutočnilo ďalšie stretnutie vedenia SEM - Spoločenstva evanjelickej mládeže - a seniorátnych koordinátorov mládeže z duchovných s bratom biskupom ZD Milanom Krivdom.

 

Laco Ontko, predseda SEM | 9.3.2011

viac

Adventný večierok v Zemianskom Podhradí

Cirkevníci zemiansko-podhradského CZ sa v sobotu pred 3. adventnou nedeľou zišli na vnútornomisijnom podujatí - adventnom večierku pre deti a mládež, ktorý na podnet mládežníčok usporiadala sestra farárka Jana Drottnerová.

 

Katarína Hrivnáková | 14.12.2010

viac

Posviacka Centra mládeže v Klenovci

V cirkevnom zbore v Klenovci – sídle Rimavského seniorátu – bola milá slávnosť. V nedeľu 5. decembra 2010 tu bola posviacka Centra mládeže, ktorú vykonal brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Anna Germanová | 9.12.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart