< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Mládežníci z Drietomy v Turci a Liptove

V sobotu 26. marca 2011 skupina mládežníkov z Drietomy (CZ Trenčín) uskutočnila spolu s námestným farárom Danielom Balážom poznávací výlet, počas ktorého navštívili viaceré pozoruhodnosti Turca a Liptova.

 

Daniel Baláž, námestný farár  | 28.3.2011

viac

SVETLO ŽIVOTA pre naše deti

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku pripravilo a vydavateľstvo Tranoscius vydalo zbierku 40 krátkych zamyslení pre deti na známe všeobecné, ale aj príležitostné biblické texty pod názvom Svetlo života.

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu | 15.3.2011

viac

Stretnutie vedenia SEM a seniorátnych koordinátorov mládeže ZD ECAV

V priestoroch BÚ ZD ECAV vo Zvolene sa 24. 1. 2011 uskutočnilo ďalšie stretnutie vedenia SEM - Spoločenstva evanjelickej mládeže - a seniorátnych koordinátorov mládeže z duchovných s bratom biskupom ZD Milanom Krivdom.

 

Laco Ontko, predseda SEM | 9.3.2011

viac

Adventný večierok v Zemianskom Podhradí

Cirkevníci zemiansko-podhradského CZ sa v sobotu pred 3. adventnou nedeľou zišli na vnútornomisijnom podujatí - adventnom večierku pre deti a mládež, ktorý na podnet mládežníčok usporiadala sestra farárka Jana Drottnerová.

 

Katarína Hrivnáková | 14.12.2010

viac

Posviacka Centra mládeže v Klenovci

V cirkevnom zbore v Klenovci – sídle Rimavského seniorátu – bola milá slávnosť. V nedeľu 5. decembra 2010 tu bola posviacka Centra mládeže, ktorú vykonal brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Anna Germanová | 9.12.2010

viac

Mikuláš na detskej besiedke v Pliešovciach

Tak ako každý piatok o 16.30 hod., tak aj v piatok 3. decembra 2010 bola v zborovom dome detská besiedka. Veľký počet detí však naznačoval, že to nebude iba obyčajná, klasická detská besiedka...

 

Katarína Kmecová, ev. farárka  | 7.12.2010

viac

ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY MEMC Ichthys

Dňa 25. 11. 2010 sa v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra (MEMC) Ichthys vo Veľkom Slavkove konalo zasadnutie Správnej rady MEMC Ichthys.

 

Dušan Vagaský, člen správnej rady MMEC Ichthys, riaditeľ GBÚ | 1.12.2010

viac

Mládež z Hontu športovala

85 mladých športovcov, ale i fanúšikov športu sa v jednu októbrovú sobotu stretlo v ZŠ v Sebechleboch, kde sa konal športový deň mládeže Hontianskeho seniorátu.

 

Miroslava Balková  | 15.11.2010

viac

Reformácia očami našich detí

V Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote si každý rok pripomíname Pamiatku reformácie celodennými aktivitami, aby sme našim žiakom hravou a zábavnou formou čo najviac priblížili odkaz reformácie.

 

V. Lisáková, duchovná správkyňa | 3.11.2010

viac

Biblický tábor v Trenčianskych Stankovciach

Hospodin moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ. Ž 18, 3. – Toto heslo slúžilo ako biblický základ pre tohtoročný letný denný biblický tábor v dňoch 2. – 6. augusta v CZ ECAV Trenčianske Stankovce.

 

Manželia Petrulovci | 27.8.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart