< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22>

Pozývame vás do KROK-u

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku pozýva deti a mladých ľudí do Centra pre deti a mládež KROK, ktorý bolo otvorené 15. januára 2010 na Panenskej 25 v Bratislave.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia | 15.2.2010

viac

Víkendovka konfirmandov

V dňoch 2. a 3. októbra sa v misijnom stredisku švajčiarskej misie Prameň v časti Starej Turej – v obci Súš - zúčastnilo 17 konfirmandov 1. ročníka z CZ Stará Turá na víkendovke, ktorej ústredná téma znela: Chceš byť IN?

 

Daniel Baláž, zborový kaplán  | 6.10.2009

viac

Generálny biskup prijal zástupcov SEM

V stredu 9. 9. 2009 sa z iniciatívy generálneho biskupa Miloša Klátika uskutočnilo na GBÚ stretnutie s L. Ontkom a V. Maťašom, zástupcami Spoločenstva evanjelickej mládeže (SEM), na ktorom sa zúčastnili aj riaditeľ GBÚ D. Vagaský a tajomník GBÚ pre misiu Š. Kiss.

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu | 13.9.2009

viac

O Konfitábore Burich

V dňoch 18. – 22. 8. 2009 sa v MEMC Ichthys uskutočnil tábor pre konfirmandov z Tatranského seniorátu. Zišlo sa 27 konfirmandov a 8 vedúcich.

 

Michal Findra | 11.9.2009

viac

Na Národnom stretnutí mládeže ELCA

Na pozvanie našej partnerskej cirkvi Metro Washington, D. C., Synod z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) sa štyria študenti z evanjelických bilingválnych gymnázií spolu s Mgr. Oľgou Hederovou, vedúcou delegácie, zúčastnili na Národnom stretnutí mládeže ELCA v New Orleans (Louisana).

 

Oľga Hederová | 6.8.2009

viac

Konferencia ELSA pre detské besiedky v Lotyšsku

Pravidelná konferencia asociácie European Lutheran Sunday-school Association (ELSA) sa uskutočnila 13. – 19. júla 2009 v stredisku Kalnamuiža v Lotyšsku. Našu cirkev na nej zastupovali pracovníčky detských besiedok v rámci vnútornej misie ECAV na Slovensku Silvia Kissová a Lenka Synaková.

 

Silvia Kissová | 4.8.2009

viac

Záver školského roka v Ivančinej

To, že v Božích rukách je všetko okolo nás, sme mohli zažiť v ivančinskom zbore posledný júnový víkend, keď sa konali ďakovné služby Božie na záver školského roku a popoludnie podujatie pre celé rodiny.

 

Daniela Mikušová, zborová farárka | 6.7.2009

viac

MDD v Dobrej Nive

Pod vedením zborového farára-seniora Petra Jána Sotáka bola pre deti zorganizovaná 1. júna 2009 poobede grilovačka. Pozvanie na ňu prijalo približne 30 detí i dospelých.

 

Irena Paľovová, seniorálna kaplánka ZVS | 23.6.2009

viac

Veľký Slavkov: „Plnohodnotný život im pristane“

Spoločenstvo evanjelickej mládeže (ESM) s podporou Nadačného fondu Slovak Telecom a Ministerstva školstva SR realizovalo v Dome na polceste vo Veľkom Slavkove projekt Plnohodnotný život im pristane!

 

Ing. Zuzana Kovalčíková, školiteľka | 23.6.2009

viac

Deň detí a lentilková párty

Nedeľné popoludnie 7. júna 2009 patrilo v CZ ECAV Bratislava-Petržalka našim deťom a ich sviatku. Prišlo ich dosť veľa, možno aj preto, že už počuli chválu na lentilkovú párty, ktorú sme u nás mali v sobotu 23. mája.

 

Gabriela Kmošenová, zborová farárka | 10.6.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart