< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Letný biblický tábor v Lišove

Už po druhý raz sa konfirmandi, katechumeni, mladší aj starší z CZ v Banskej Štiavnici, Pliešovciach a Hrochoti stretli na Letnom biblickom tábore, ktorý sa konal 12. - 15. júla 2011 v starej ev. fare v Lišove.

 

lk,kk,bf, Lišov | 4.8.2011

viac

Opäť spolu na zborovom tábore

Deti z CZ Zemianske Podhradie a Topoľčany sa po roku vďaka Božej milosti opäť stretli na zborovom tábore − tentoraz v Lazoch pod Makytou v priestoroch školy v prírode, kde si rozšírili priateľstvá a spoznávali život apoštola Pavla.

 

Eva Kahanová Bašková | 28.7.2011

viac

Športový deň detí a mládeže v Drietome

V pondelok 18. júla 2011 sa na futbalovom ihrisku v Drietome zišlo asi 80 detí z Drietomy, Trenčína a okolitých obcí: CZ ECAV Trenčín a Spoločenstvo evanjelickej mládeže z Púchova zorganizovali športový deň.

 

Daniel Baláž, námestný farár | 25.7.2011

viac

Deti z Drietomy na výletoch

Deti a mládež z Drietomy uskutočnili v júli 2011 spolu s námestným farárom Danielom Balážom dva poznávacie výlety do okolitých cirkevných zborov, kde si pozreli aj viaceré historické pamiatky.

 

D. Baláž, námestný farár, Trenčín | 24.7.2011

viac

Rozlúčka so školou v Sládkovičove

Posledná pred prázdninová nedeľa už tradične býva v našom cirkevnom zbore venovaná deťom. V úvode stretnutia sme sa zhromaždili v chráme Božom, kde sme s pani farárkou začali modlitbou, spevom a požehnaním detí, mládeže i rodičov.

 

Zuzana Kovácsová, poddozorkyňa  | 19.7.2011

viac

Koncoročný karneval v Pliešovciach

V nedeľné popoludnie poslednej júnovej nedele sa zborový dom pri evanjelickej fare v Pliešovciach zmenil priam na rozprávkovú krajinu. Vítala nás v nej pani farárka Mgr. Katarína Kmecová.

 

-jk- | 3.7.2011

viac

Práca s mladými v Rimavskom senioráte

V priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote sa 25. júna 2011 konalo stretnutie dorastu Rimavského seniorátu ECAV na Slovensku.

 

Viktória Lisáková | 27.6.2011

viac

V Rankovciach majú projekt PIATOK

Od júla 2010 do júna 2011 realizuje občianske združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV v Rankovciach projekt, ktorý má názov PIATOK.

 

Františka Ondrašiková, koordinátorka projektu | 20.6.2011

viac

Správa z GSS Action 2011

10. - 11. 6. 2011 sa v MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove konalo tradičné podujatie s tajuplnou skratkou GSS Action. Tá by mohla znamenať všeličo, napríklad Garzónka Sergeja Sládkoviča, alebo Gde Sú Slivky, ale v skutočnosti je to God Summer Sport Action. Ako názov prezrádza, išlo tam hlavne o akciu, šport a Boha.

 

Martin Čajka | 16.6.2011

viac

Stretnutie detí HOS bolo v Teranoch

14. mája 2011 sa Terany ozývali detským smiechom a vravou. V tunajšom kultúrnom dome sa konalo stretnutie detí Hontianskeho seniorátu do dvanásť rokov. Hlavná téma stretnutia mala názov Modlitba - spoľahlivé GPS.

 

Magdaléna Žlnková, CZ Terany | 9.6.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart