< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Biblický karneval s Ester v Dudinciach

Deti z Dudiniec - z detskej besiedky a zo spevokolu Ďatelinky - v rôznych maskách prišli v sobotu 4. februára 2012 na karneval, kde hlavnou témou bol starozmluvný príbeh o Ester.

 

Lenka Puškárová a Mary Hroboňová, Dudince | 13.2.2012

viac

Na doraste LOS o facebooku

V sobotu 14. januára 2012 sa Kultúrny dom v Smrečanoch zaplnil asi 200 dorastencami so svojimi farármi a farárkami, ktorí sa tu stretli na seniorátnom stretnutí dorastu Liptovsko-oravského seniorátu.

 

Daniel Baláž, Svätý Kríž | 27.1.2012

viac

Snehová besiedka vo Svätom Kríži

V sobotu 21. januára sa vo Svätom Kríži konala netradičná besiedka. Tentoraz sa namiesto zborovej siene, kde sa pravidelne stretávajú každú sobotu, 24 detí stretlo so svojím zborovým farárom na kopci Šurá.

 

Daniel Baláž, Svätý Kríž | 27.1.2012

viac

Vianočná besiedka v Babinej

V štvrtú adventnú nedeľu 18. 12. 2011 popoludní pripravili v cirkevnom zbore v Babinej „extra“ vianočnú besiedku pre deti, na ktorej si vypočuli biblickú zvesť o narodení Spasiteľa a oboznámili sa s významom Jeho mien Emanuel, Ježiš a Kristus.

 

-rs-, Babiná | 3.1.2012

viac

Generálny biskup sa stretol s mladými MYS

V sobotu 17. 12. 2011 sa opäť konalo seniorátne stretnutie mládeže Myjavského seniorátu. Tentoraz sa stretli v Krajnom a zúčastnili sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik a senior MYS Juraj Šefčík.

 

 | 22.12.2011

viac

Nečakaná návšteva v Devičí

Vo štvrtok 8. decembra, tak ako predtým každý štvrtok, sa o 16.00 hod. začalo stretnutie s deťmi v CZ Devičie. Pomodlili sme sa, zaspievali zopár detských ukazovacích piesní a išli sme nacvičovať program k Vianociam.

 

K. Kmecová, administrátorka CZ Devičie  | 14.12.2011

viac

MILOSRDNÝ SAMARITÁN v T. Stankovciach

Po dlhšom čase príprav a niekoľkých skúškach si mohli členovia cirkevného zboru v Trenčianskych Stankovciach pozrieť divadelnú hru MILOSRDNÝ SAMARITÁN v podaní detí z detskej besiedky.

 

Jozef Pacek, Trenč. Stankovce | 14.12.2011

viac

15 rokov UPC MOSTY

K 15. výročiu evanjelického UPC MOSTY v Mlynskej doline sa 11. − 13. 11. 2011 vo Sv. Jure konal seminár Cesta do hlbín študentovej duše, na ktorom sa zúčastnil aj generálny biskup M. Klátik. Na slávnostných službách Božích v UPC kázal biskup ZD Milan Krivda.

 

Peter Mozola, vedúci UPC | 8.12.2011

viac

Seniorátne stretnutie mládeže DNS

26. 11. 2011 sme spoločne s pani farárkou Janou Bartovou odcestovali do Nitry, aby sme sa stretli s kamarátmi z letného tábora a zoznámili sa s mnohými ďalšími super ľuďmi na seniorátnom stretnutí mládeže Dunajsko-nitrianskeho seniorátu.

 

Katarína Rácová, Nové Sady | 5.12.2011

viac

Plamienok oživil Snežienku

Rozprávka Hansa Christiana Andersena Snežienka ožila v muzikáli, ktorý nacvičil hudobno-dramatický súbor Plamienok z CZ v Petržalke. Pod vedením manželov Kolesárovcov so sprievodom hudobnej skupiny deti vystúpili na troch miestach Liptovsko-oravského seniorátu.

 

Peter Taját, zborový farár, L. Ján | 2.12.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart