< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24>

Východniarske turné Ďateliniek

Detsko-mládežnícky spevokol Ďatelinky cez letné prázdniny každoročne vyrazí autobusom na cesty, aby poslúžil spevom a slovom v rôznych cirkevných zboroch. Teraz sme sa vydali smerom na východ. Počas ôsmich dní sme poslúžili 13 koncertmi a vystúpeniami na službách Božích.

 

Ľudovít Hroboň, zborový farár, Dudince | 3.9.2012

viac

Detský Church Camp Drietoma 2012

V dňoch 6. a 7. augusta 2012 sa v Drietome uskutočnil tábor pre deti – Church Camp. Témou kempu bolo PRIATEĽSTVO V pondelok poobede sa stretlo asi 15 detí.

 

Patrícia Sadloňová  | 21.8.2012

viac

SEMFEST 2012 − „Na ceste“

5. − 8. júl 2012 boli požehnanými dňami pre evanjelikov z celého Slovenska. Hudobný festival SEMFEST v Záriečí sa stal dočasným domovom pre asi tisícku mladých ľudí z našej cirkvi.

 

Soňa Borovská, SEM | 16.8.2012

viac

Letný biblický a jazykový tábor v Kováčovej

V dňoch od 22. júla do 3. augusta 2012 sa v Kováčovej konal letný biblický a jazykový tábor pod vedením brata farára Miroslava Hvožďaru ml. z CZ Vrbovce. Hlavná téma tábora znela „Boh darca života“.

 

Ivan Lukáč, vedúci tábora, študent EBF UK  | 8.8.2012

viac

Mládežnícky tábor Pliešoviec a Krupiny

Od 21. do 27. júla 2012 boli mládežníci z Pliešoviec a Krupiny v Rejkove pri Tisovci. Téma, ktorá ich sprevádzala celým táborom, bola „Kto je Ježiš?“. Odpoveď hľadali počas večerných tém aj na raňajších skupinkách.

 

Eva Janotová, účastníčka tábora | 6.8.2012

viac

Tábor dorastu v Novom Meste nad Váhom

V dňoch 16. – 20. júla sa konal spoločný tábor evanjelického dorastu z Kokavy nad Rimavicou a z Rimavského Brezova pod vedením farárov Martina Rieckeho a Janky Mihálikovej. Ubytovaní sme boli v zborovom dome v Novom Meste nad Váhom.

 

Martin Riecky, zborový farár, Kokava n/R | 24.7.2012

viac

Detský tábor vo Svätom Kríži

CZ Svätý Kríž v piatok 13. júla 2012 navštívili deti a vedúci z CZ Háj. Svojou návštevou tak ukončili svoj denný detský tábor, ktorý mali v Háji od pondelka 9. júla. K deťom z CZ Háj sa v ten deň pripojili aj deti z CZ Svätý Kríž.

 

Daniel Baláž, zb. farár CZ Svätý Kríž – Lazisko | 23.7.2012

viac

Detský tábor na Donovaloch

Druhú júlovú nedeľu sa 32 detí z Pliešoviec a Hodruše-Hámrov a ich vedúci stali obyvateľmi mesta Jeruzalema. Počas celého týždňa na chate na Donovaloch pozorne sledovali príbeh o Nehemiášovi a spoločne budovali zničené hradby mesta Jeruzalema.

 

Katarína Kmecová, nám. farárka, Pliešovce | 19.7.2012

viac

Zo stretnutia dorastu v Rimavskom senioráte

23. júna sa konalo stretnutie dorastu Rimavského seniorátu v priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote. Tohtoročná téma bola „Ako robiť ťažké veci“ - to znamená ťažké rozhodnutia v živote, s ktorými zápasia tínedžeri.

 

Viktória Lisáková, Rim. Sobota | 1.7.2012

viac

Seniorátne stretnutie detí Považského seniorátu

26. mája 2012 v Cirkevnom zbore Zemianske Podhradie, v areáli Základnej školy Ľ. V. Riznera, bolo počuť detskú radosť, smiech a spev. Zišlo sa tam okolo 220 detí a niekoľko dospelých k oslave nášho Pána.

 

Jana Drottnerová, Zemianske Podhradie | 20.6.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart