< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Detský tábor v Považskej Bystrici

CZ ECAV Považská Bystrica v spolupráci so SED Košeca usporiadal 2. ročník detského denného tábora od 9. do 12. júla 2013 v priestoroch zborového domu. Zúčastnilo sa na ňom 21 detí a 10 dobrovoľníkov – animátorov.

 

Erika Sukovská, katechétka | 17.7.2013

viac

Ukončenie detskej besiedky a karneval

Stalo sa už dobrým zvykom, že poobedie poslednej júnovej nedele v CZ ECAV Pliešovce patrí deťom. Je to detská besiedka spojená s karnevalom. Nebolo to inak ani 30. júna tohto roku.

 

Katarína Kmecová, zborová farárka, Pliešovce | 16.7.2013

viac

13. ročník LBŠ v Martine bol ten najlepší!

Dva mesiace letných prázdnin sú obdobím rozmanitých letných aktivít. V Martine patrí medzi ne aj obľúbená Letná biblická škola, ktorá sa prvý júlový víkend konala už po trinásty raz. Zavítalo do nej až 180 detí.

 

Hedwiga Tkáčová , Martin | 11.7.2013

viac

Denný biblický tábor CZ Bratislava-Prievoz

Cirkevný zbor Bratislava-Prievoz organizoval pre svojich najmenších členov v prvom júlovom týždni (1. 7. - 4. 7. 2013) denný biblický tábor. Na tomto prémiovom ročníku s názvom Chcem byť nasledovník Pána Ježiša sa zúčastnilo 20 detí (2 škôlkari, 14 školákov od 7 do 13 rokov a 4 dospievajúci pomocníci).

 

Marianna Hajská, CZ Bratislava-Prievoz  | 8.7.2013

viac

Letné tábory v Rimavskej Sobote

Evanjelický cirkevný zbor v Rimavskej Sobote zorganizoval už po šiesty raz detský a dorastenecký tábor, ktorý sa tradične koná počas prvých dvoch júlových týždňov. V tomto roku tábor prvého týždňa mal názov „Topánky ako obuv pokoja a slobody“.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka, Rim. Sobora | 8.7.2013

viac

Seniorátne stretnutie detí v Počúvadle

V sobotu 22. júna 2013 ožil chrám Boží v Počúvadle detským džavotom. Príjemné prostredie a pútavý program dotvárala Božia láska v podobe hrejivých slnečných lúčov.

 

Veronika Kollárová, CZ Baďan | 2.7.2013

viac

Inšpiratívne stretnutie konfirmandov HOS

11. mája 2013 sa v Pliešovciach konalo seniorátne stretnutie konfirmandov a mládeže Hontianskeho seniorátu. Sálu kultúrneho domu zaplnilo 80 mládežníkov, no aj pár detí a nemálo dospelých členov zboru.

 

Martina Rievajová, účastníčka stretnutia  | 17.5.2013

viac

Z aktívu ECAV na tému Evanjelická mládež

V mládežníckom centre ICHTHYS vo Veľkom Slavkove sa 26. januára 2013 uskutočnil ďalší z pracovných aktívov, ktorý iniciovalo Predsedníctvo ECAV na Slovensku − tentoraz na tému Evanjelická mládež v spolupráci so Spoločenstvom evanjelickej mládeže.

 

Matúš Stáňa, SEM, L. Mikuláš | 30.1.2013

viac

Sedem divov v KROK-u

V centre KROK na Panenskej 25 v Bratislave sa 13. decembra 2012 konala vernisáž výstavky Sedem divov. Ten, kto ju nestihol, si môže výstavu pozrieť do konca januára 2013.

 

Iveta Radiová, dobrovoľníčka, Krok | 20.12.2012

viac

Vystúpenia detí v CZ ECAV Piešťany

V cirkevnom zbore v Piešťanoch boli dva významné sviatky spestrené vystúpením detí: Pamiatka reformácie 31. 10. 2012 a služby Božie 11. 11. 2012, ktoré boli venované poďakovaniu za úrody zeme.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, Piešťany | 4.12.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart