Spevácky zbor slovenských učiteľov vystúpil v Chyžnom

Spev je stále najlepšou formou modlitby. Je to dorozumievacia reč medzi človekom a Bohom. A kto spieva, dvakrát sa modlí. Spev nám pomáha, aby sme sa oslobodili do hluku, ktorý si možno ešte z domu prinášame, pomáha nám sústrediť sa.

Tieto slová zaiste platili aj 1. apríla 2017, keď sme sa stretli v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Chyžnom na sakrálnom koncerte, kde vystúpilo unikátne hudobné teleso: Spevácky zbor slovenských učiteľov s dirigentom doc. Mgr. art. Štefanom SEDLICKÝM, ArtD.

Vzácna pôstna doba, ktorú sme prežívali, ešte viac umocňovala umelecký zážitok koncertu. Spevácky zbor tvoria čisto mužské hlasy, ktoré priam zatriasli základmi kostola a vytvorili neopakovateľný zážitok, ktorý si poslucháči odnášali domov. Mnohé nádherné piesne v podaní speváckeho zboru slovenských učiteľov zostali v našich pamätiach natrvalo.

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 26.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart