Organovo-spevácky koncert v Dobšinej

V sobotu 19. mája 2018, v predvečer svätodušných sviatkov, ktoré sú zároveň súčasťou Dní mesta Dobšiná, sa v Ev. a. v. chráme Božom v Dobšinej po generálnej oprave organa uskutočnil organovo-spevácky koncert.

Nápad zorganizovať organový koncert sa dostavil vo chvíli, keď boli ukončené práce na generálnej oprave organa v chráme Božom. Ide sa o dvojmanuálový nástroj viedenskej organárskej firmy Carl Hesse pochádzajúci z roku 1874. Samotná oprava bola rozdelená na viacero etáp a bola realizovaná pánom Radoslavom Bednárom z Popradu-Veľkej a jeho otcom.

Koncert bol rozdelený na dve časti: organovú a spevácku. Pán Radoslav Bednár najprv odohral viacero skladieb na organe, aby tak demonštroval krásu jeho zvuku, ako aj rozmanitosť a zvukovú pestrosť registrov. Následne koncert pokračoval vystúpením zborového spevokolu z Popradu-Veľkej, ktorý pán Bednár aj dirigoval. Spevokol zaspieval vyše 10 náročných skladieb, pričom jednotlivé skladby uvádzal brat zborový farár z Popradu-Veľkej Mgr. Jozef Vereščak. Sprievodným slovom v úvode koncertu, ako aj poďakovaním na záver poslúžil domáci zborový farár a senior Gemerského seniorátu Mgr. Rado Gdovin.

Veríme, že koncert v podobnom duchu, ktorý pohladil naše ucho a posilnil našu vieru, nebol v našom chráme posledným a už teraz plánujeme podobné podujatie na koniec letných prázdnin.

Foto: Lukáš Koska

Radovan Gdovin, zborový farár, senior GES | 4.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart