Novoročný koncert 2016 v Petržalke

Už 4. ročník Novoročného koncertu nádeje sa konal v Ev. a. v. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom 6. januára 2016. V programe vystúpili viaceré bratislavské spevokoly.

Hosťujúce spevokoly a početné publikum privítala domáca zborová farárka Eva Kolesárová, ktorá aj uvádzala jednotlivé vystúpenia. O navodenie radostnej atmosféry sa postaral domáci gospelový zbor Freedom pod vedením Evy Kolesárovej. Po ňom vystúpil komorný spevokol Petržalský lúč a zborový spevokol Laudate pod vedením dirigenta Tomáša Rojčeka.

Aj v tomto roku nám zaspieval spevokol z CZ ECAV Bratislava Legionárska pod vedením Viery Jägrovej a spevokol Bratskej jednoty baptistov pod vedením Slava Kráľa. Novinkou tohto ročníka bolo vystúpenie spojeného spevokolu CZ ECAV Bratislava-Dúbravka a Cirkvi bratskej, ktorý pod taktovkou Ewalda Danela veľmi kvalitne predniesol niekoľko piesní a zapojil do spevu aj obecenstvo. Do programu koncertu prispelo aj komorné kvarteto vedené Ewaldom Danelom. Spoločnou piesňou tohtoročného koncertu, ktorú zaspievalo takmer 150 spevákov, bola známa pieseň Márie Royovej Smieť žiť pre Krista, nakoľko práve tento rok si pripomíname 110. výročie vydania spevníka Piesne sionské.

Duchovným príhovorom poslúžil brat farár Martin Šefranko z CZ ECAV Bratislava Legionárska, ktorý položil dôraz na jedinečnosť osoby Ježiša, Božieho Syna ako cesty spasenia a večného života. Pripomenul, že večný život nie je automatickou súčasťou odchodu z tejto časnosti, ale je cestou pre tých, ktorí prijali Krista.

Na záver sa prihovoril domáci zborový farár Ján Kolesár, ktorý pripomenul, že tento rok je jubilejný aj pre najstaršiu zbierku duchovných piesní vydanú na našom území − Citharu sanctorum od Juraja Tranovského (380. výročie), ktorá prvýkrát vyšla v roku 1636, a pozval všetkých na rozhovory a pohostenie do zborového domu, ale aj k radostnej oslave nášho Pána počas celého roka. Ďakujeme Pánu Bohu za požehnané podujatie!

Fotografie: Milan Seberíni

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.1.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart