Martin Rázus a jeho lásky...

V nedeľu podvečer 6. 8. 2017 sa v Modre v rámci Letokruhu Martina Rázusa 2017 pri príležitosti 80. výročia úmrtia Martina Rázusa konalo spomienkové popoludnie, venované M. Rázusovi, ktorý tu pôsobil ako kaplán.

Spomienky sú neoddeliteľnou súčasťou života. Bez spomienok na minulosť a ich reflexie strácame jeden z oporných bodov, ktoré nám pomáhajú tvoriť prítomnosť, a tak formovať budúcnosť. Aj preto v Modre radi spomíname – a zvlášť na tých, ktorí výrazne ovplyvnili život a vieru ľudí. Medzi takto výrazných ľudí patrí v Modre aj Martin Rázus. Zdržal sa tu síce iba necelý rok, no napriek tomu pobyt v Modre ovplyvnil nielen celý jeho život, ale zanechal intenzívnu stopu aj v živote a spomienkach Modranov. V Modre sa Martin Rázus ako mladý kaplán učil zvestovať evanjelium o Božej láske k človeku a z Modry si odviezol svoju celoživotnú lásku Elenu Zochovú. Snáď aj preto Modranom venoval jednu zo svojich básní.

Pri zostavovaní spomienkového popoludnia na tohto farára, básnika, autora mnohých kníh, a zároveň aj politika boli preto inšpiráciou zvlášť básne a texty o láske. Program pripravili členovia cirkevného zboru Ľubomíra Miháliková a Eva Oslíková spolu s ďalšími účinkujúcimi (Jozef Mihálik, Peter Hornáček a Zuzana Bilská). Hudbou podujatie sprevádzal Peter Tarkay. Počúvanie textov z Rázusovej tvorby bolo obohatené aj o zážitok z výstavy obrazov Ľubomíra Rapoša.

Podujatie sa konalo ako súčasť aktivít Letokruhu Martina Rázusa 2017, ktoré každoročne organizuje Spolok Martina Rázusa. Vzácnym zástupcom Spolku Martina Rázusa a milým hosťom tohto stretnutia bol Juraj Sarvaš, ktorý doplnil podujatie svojimi myšlienkami o Martinovi Rázusovi a prednesom jeho textov. Biblický text hovorí: „Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru.“ (List Židom 13, 7) Cez Rázusove texty je možné pozorne odsledovať jeho angažovanosť a horlivosť v zápasoch o viac lásky v tomto svete. Sú bohatou inšpiráciou pre reflexiu vlastných životných „lások“, a zároveň povzbudením k odvahe a angažovaní sa pre zápasy o Božiu lásku v našom svete − tak, ako sa o to snažil aj Martin Rázus.

Eva Oslíková, námestná farárka, CZ ECAV Modra | 16.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart