Konferencia Odkaz európskeho velikána Ľ. Štúra pre dnešok v Trnave

V Trnave sa 1. októbra 2015 konala konferencia „Odkaz európskeho velikána pre dnešok“, ktorú pri príležitosti 200. výročia narodenia a Roku Ľudovíta Štúra pripravil Trnavský samosprávny kraj. Za spoluorganizátorov na konferencii vystúpil aj generálny biskup Miloš Klátik.

Záštitu nad podujatím mal minister kultúry Marek Maďarič, ktorý v pozdravnom liste ocenil TTSK a jeho predsedu Tibora Mikuša za veľkú pozornosť, ktorú venovali Roku Ľudovíta Štúra, a poďakoval za desiatky podujatí, ktoré kraj, jeho organizácie a školy pripravili.

Predseda TTSK Tibor Mikuš vo svojom príhovore povedal, že je rád, že sa im okrem množstva podujatí podarilo realizovať aj Pamätnú medailu Ľudovíta Štúra, ktorou práve dnes ocenia významné osobnosti, ako i bustu Ľ. Štúra, ktorá bude osadená v Galante. Za spoluorganizátorov sa okrem generálneho biskupa Miloša Klátika prihovorili predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a rektor Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Matúš. Na konferencii participovala aj Trnavská arcidiecéza a Trnavská univerzita.

Na konferencii odzneli niekoľko prednášok mapujúcich život a pôsobenie Ľ. Štúra − národovca, buditeľa, mysliteľa, novinára i pedagóga, napríklad historik Peter Horváth v prednáške Trnava v čase národného obrodenia, Pavol Parenička zo Žilinskej univerzity a ďalší.

Fotografia: Juraj Štaffa

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 7.10.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart