Boh u Milana Rúfusa

V adventnom čase si v Evanjelickom kostole v Závažnej Porube pripomenuli 89. výročie narodenia majstra slova Milana Rúfusa a 640. výročie prvej písomnej zmienky o obci.

Advent je čas očakávania Kráľa lásky a pokoja, ktorý z Božieho rozhodnutia prišiel na svet ako Ježiš Kristus. Pán farár Vladimír Pavlík v mene Božom privítal prítomných a vysvetľujúcimi slovami priblížil obsah žalmov Ž 149, 24, 23, 8 a 2.

V literárno-hudobnom pásme pomenovanom Boh u Rúfusa zazneli prebásnené Rúfusove žalmy v podaní Kvety Staroňovej. Zhudobnené verše nášho rodáka zaspievala operná speváčka Soňa Jány v sprievode klavíra profesorky Dady Klementovej z JAMU v Brne. Katolícky kňaz František Barna z Košíc, hosť podujatia, úprimne uviedol: „Ako kňaz som hľadal v diele Milana Rúfusa to, čo je spojené s teológiou. Našiel som úprimný vzťah k Bohu. Rúfus na malom priestore vedel povedať veľa. Dokázal tlmočiť Božie pravdy o človeku.“

Vydarené podujatie potvrdilo, že duchovný obsah Žalmov je nevyčerpateľný a je vyznaním neochvejnej viery a dôvery v Pána Boha.

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 12.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart