< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

Deň Bachovej hudby na Slovensku

Vyvrcholením festivalu Johann Sebastian Bach – Slovensko 2010 bude podujatie Deň Bachovej hudby na Slovensku, ktoré sa uskutoční 28. júla 2010, v deň 260. výročia úmrtia J. S. Bacha. Vyzývame Vás na zapojenie do tohto celoslovenského podujatia.

 

Ján Juráš | 26.4.2010

viac

Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici

Už 43. ročník festivalu umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička sa uskutočnil 16. – 17. 4. 2010 v Banskej Bystrici. Ocenenie laureátka celej súťaže získala Antónia Muchová.

 

Zlata Troligová, ŠVK - LHM | 23.4.2010

viac

V Petržalke odznela premiéra diela I. Valentu

V Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke sa včera, v nedeľu 11. 4. 2010, večer konal mimoriadny koncert Slovenskej filharmónie, na ktorom vystúpili Slovenský komorný orcester Bohdana Warchala pod vedením Ewalda Danela a komorný zbor Konzervatória v Bratislave komorný zbor pod vedením zbormajstra Dušana Billa.

 

Edita Škodová | 12.4.2010

viac

Hudobný večer J. S. Bacha a výstava J. Krivošovej

Pri príležitosti Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku v CZ ECAV Modra-Kráľová v spolupráci so ZUŠ v Modre a SNM – Múzeom Ľ. Štúra v Modre pripravili 20. 3. 2010 hudobný večer venovaný J. S. Bachovi.

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka  | 29.3.2010

viac

Ars Ante Portas odovzdalo cenu Sebastian

Cenu Sebastian za prínos k odkazu diela svetoznámeho skladateľa Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov odovzdalo občianske združenie Ars Ante Portas v Deň organa - 21. marca 2010 - v Ev. kostole v Bratislave-Prievoze.

 

-eš- | 23.3.2010

viac

Deň organa a Johann Sebastian Bach

Včera, 21. marca 2010, sa v mnohých kresťanských kostoloch na Slovensku konali organové koncerty v rámci Dňa organa, ktorý vyhlásila ECAV na Slovensku. Práve v tento deň sa pred 325 rokmi narodil svetoznámy hudobný skladateľ Johann Sebastian Bach. Nie každý vie, že vo svojej dobe to bol výborný protestantský kantor a organista, takže my evanjelici môžeme byť na neho zvlášť hrdí.

 

-eš- | 22.3.2010

viac

Organový recitál A. Predmerskej-Zúrikovej

Obohatením života v CZ ECAV Bratislava-Petržalka bol organový koncert, ktorý sa uskutočnil 21. marca v rámci Dňa organa v deň 325. výročia narodenia J. S. Bacha. A. Predmerská-Zúriková predniesla 4 náročné skladby z Bachovej tvorby.

 

Edita Škodová, presbyterka CZ | 22.3.2010

viac

Evanjelici a divadelníci smútia

4. 11. 2009 nás opustila Ružena Jariabeková, evanjelická učiteľka, divadelná ochotníčka, úspešná režisérka ochotníckeho divadla. Rozlúčka s ňou bola 8. 11. 2009 v Dome smútku v Podturni, kde kázal zborový farár Peter Taját.

 

-pt- | 13.11.2009

viac

Zápasy o slovenčinu

V bratislavskom Klube spisovateľov 16. 9. 2009 uviedli na knižný trh knihu Pavla Dinku Zápasy o slovenčinu.

 

-eš- | 26.10.2009

viac

Výstava Janky Krivošovej

8. októbra 2009 sa za účasti vyše 150 hostí uskutočnila v Pálffyho paláci na Zámockej ul. v Bratislave slávnostná vernisáž výstavy prof. Janky Krivošovej pod názvom Z tvorby pri príležitosti jej blížiaceho sa okrúhleho životného jubilea. Výstava potrvá do 4. novembra 2009.

 

Martin Šefranko | 13.10.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart