< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>

J. S. Bach - niečo o ňom

Ponúkame vám zaujímavé texty z pera odborníkov - znalcov hudby J. S. Bacha.

 

-jj- | 20.5.2010

viac

Nový preklad Tomáša Gálla

Iskrenie medzi slovami je názov výberu z diela poetky a prozaičky Hildy Dominovej, ktorý pripravil skúsený prekladateľ, renomovaný autor náboženskej poézie Tomáš Gáll, evanjelický a. v. farár v. v.

 

Pavol Janík, Lit. týždenník | 14.5.2010

viac

Andrej Sládkovič - 190 rokov od narodenia

Literárne a hudobné múzeum - súčasť Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici si 26. marca 2010 pripomenulo 190. výročie narodenia významného štúrovského básnika a evanjelického farára A. Sládkoviča.

 

Zlata Troligová | 29.4.2010

viac

K pomníku Martina Rázusa v Bratislave

Spolok M. Rázusa vyhlásil v máji 2008 architektonicko-výtvarnú verejnú súťaž na stvárnenie pomníka Martina Rázusa v Bratislave. Víťazmi súťaže sa stali mladí výtvarníci Martin Dzurek a Ing. arch. Daniel Bartoš. Realizáciu pomníka môžete podporiť kúpou dlaždíc po 166 €, ktoré budú tvoriť dlažbu pod areálom pomníka.

 

Ján Juráš | 27.4.2010

viac

Deň Bachovej hudby na Slovensku

Vyvrcholením festivalu Johann Sebastian Bach – Slovensko 2010 bude podujatie Deň Bachovej hudby na Slovensku, ktoré sa uskutoční 28. júla 2010, v deň 260. výročia úmrtia J. S. Bacha. Vyzývame Vás na zapojenie do tohto celoslovenského podujatia.

 

Ján Juráš | 26.4.2010

viac

Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici

Už 43. ročník festivalu umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička sa uskutočnil 16. – 17. 4. 2010 v Banskej Bystrici. Ocenenie laureátka celej súťaže získala Antónia Muchová.

 

Zlata Troligová, ŠVK - LHM | 23.4.2010

viac

V Petržalke odznela premiéra diela I. Valentu

V Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke sa včera, v nedeľu 11. 4. 2010, večer konal mimoriadny koncert Slovenskej filharmónie, na ktorom vystúpili Slovenský komorný orcester Bohdana Warchala pod vedením Ewalda Danela a komorný zbor Konzervatória v Bratislave komorný zbor pod vedením zbormajstra Dušana Billa.

 

Edita Škodová | 12.4.2010

viac

Hudobný večer J. S. Bacha a výstava J. Krivošovej

Pri príležitosti Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku v CZ ECAV Modra-Kráľová v spolupráci so ZUŠ v Modre a SNM – Múzeom Ľ. Štúra v Modre pripravili 20. 3. 2010 hudobný večer venovaný J. S. Bachovi.

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka  | 29.3.2010

viac

Ars Ante Portas odovzdalo cenu Sebastian

Cenu Sebastian za prínos k odkazu diela svetoznámeho skladateľa Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov odovzdalo občianske združenie Ars Ante Portas v Deň organa - 21. marca 2010 - v Ev. kostole v Bratislave-Prievoze.

 

-eš- | 23.3.2010

viac

Deň organa a Johann Sebastian Bach

Včera, 21. marca 2010, sa v mnohých kresťanských kostoloch na Slovensku konali organové koncerty v rámci Dňa organa, ktorý vyhlásila ECAV na Slovensku. Práve v tento deň sa pred 325 rokmi narodil svetoznámy hudobný skladateľ Johann Sebastian Bach. Nie každý vie, že vo svojej dobe to bol výborný protestantský kantor a organista, takže my evanjelici môžeme byť na neho zvlášť hrdí.

 

-eš- | 22.3.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart