< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

Deň organa a Johann Sebastian Bach

Včera, 21. marca 2010, sa v mnohých kresťanských kostoloch na Slovensku konali organové koncerty v rámci Dňa organa, ktorý vyhlásila ECAV na Slovensku. Práve v tento deň sa pred 325 rokmi narodil svetoznámy hudobný skladateľ Johann Sebastian Bach. Nie každý vie, že vo svojej dobe to bol výborný protestantský kantor a organista, takže my evanjelici môžeme byť na neho zvlášť hrdí.

 

-eš- | 22.3.2010

viac

Organový recitál A. Predmerskej-Zúrikovej

Obohatením života v CZ ECAV Bratislava-Petržalka bol organový koncert, ktorý sa uskutočnil 21. marca v rámci Dňa organa v deň 325. výročia narodenia J. S. Bacha. A. Predmerská-Zúriková predniesla 4 náročné skladby z Bachovej tvorby.

 

Edita Škodová, presbyterka CZ | 22.3.2010

viac

Evanjelici a divadelníci smútia

4. 11. 2009 nás opustila Ružena Jariabeková, evanjelická učiteľka, divadelná ochotníčka, úspešná režisérka ochotníckeho divadla. Rozlúčka s ňou bola 8. 11. 2009 v Dome smútku v Podturni, kde kázal zborový farár Peter Taját.

 

-pt- | 13.11.2009

viac

Zápasy o slovenčinu

V bratislavskom Klube spisovateľov 16. 9. 2009 uviedli na knižný trh knihu Pavla Dinku Zápasy o slovenčinu.

 

-eš- | 26.10.2009

viac

Výstava Janky Krivošovej

8. októbra 2009 sa za účasti vyše 150 hostí uskutočnila v Pálffyho paláci na Zámockej ul. v Bratislave slávnostná vernisáž výstavy prof. Janky Krivošovej pod názvom Z tvorby pri príležitosti jej blížiaceho sa okrúhleho životného jubilea. Výstava potrvá do 4. novembra 2009.

 

Martin Šefranko | 13.10.2009

viac

Kumránske zvitky po 60 rokoch

Tranoscius ponúka zaujímavú knihu KUMRÁNSKE ZVITKY od Sidonie Horňanovej, ktorá je venovaná najväčšiemu biblickému objavu 20. storočia - nálezu tzv. Kumránskych zvitkov.

 

Ján Benčík | 8.7.2009

viac

V Banskej Štiavnici spomínali na J. Bottu

Jedinečné popoludnie prežili v CZ ECAV Banská Štiavnica 18. júna 2009, keď sa konalo literárno-hudobné pásmo venované Jánovi Bottovi, ktorý istý čas života prežil v tomto krásnom meste.

 

Lenka Kusendová, zborová farárka | 1.7.2009

viac

Deti spievajú Rúfusovi

V dňoch 29. – 31. 5. 2009 sme mali možnosť vypočuť si v našich ev. kostoloch v mestách Kežmarok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a Martin zaujímavý program Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu, ktorý pripravil turné na počesť básnika M. Rúfusa. Záverečný koncert v Novom ev. kostole v Bratislave 7. 6. 2009 sa skončil zaslúženým aplauzom.

 

Edita Škodová | 17.6.2009

viac

Koncerty spevokolov z Nemecka .

V piatok 5. júna 2009 v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke a v sobotu 6. júna v Ev. a. v. kostole v Nitre sa uskutočnili chrámové koncerty, na ktorých vystúpili miešané spevokoly Dekanats-Chor Kronach a Konzertchor Coburg Sängerkranz e. V. z Nemecka.

 

Edita Škodová | 17.6.2009

viac

Vyšla nová zbierka kázní

POTEŠUJTE SA VOSPOLOK TÝMITO SLOVAMI - Podľa týchto slov z 1. Tesalonickým 4, 18 je nazvaná zbierka pohrebných príhovorov evanjelických duchovných, ktorá bola prezentovaná na nedávnom Valnom zhromaždení ZED (Tále, 20. 4. 2009).

 

Martin Šefranko | 20.4.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart