< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

Nová publikácia o Fedorovi Ruppeldtovi

Cirkevný zbor ECAV Žilina vydal zborník "Fedor Ruppeldt. Život a dielo", ktorá na 344 stranách sprístupňuje takmer 30 príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 14. a 15. 10. 2008 v Žiline, a rozsiahlu obrazovú prílohu.

 

Marián Kaňuch, zborový farár | 3.4.2012

viac

Ceny Sebastian za roky 2010 a 2011

V stredu 21. marca 2012, v deň 327. výročia narodenia J. S. Bacha, v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave občianske združenie Ars nate portas udelilo Cenu Sebastian za mimoriadny prínos k odkazu diela J. S. Bacha pre súčasníkov.

 

Ján Juráš, jan@juras.sk | 1.4.2012

viac

Nový dokument o evanjelikoch SOLA FIDE

Vo štvrtok 29. 3. 2012 sa za prítomnosti generálneho biskupa M. Klátika, šéfa Centra publicistiky RTVS I. Kočnera a ďalších pozvaných hostí, zástupcov médií, ako i tvorcov hraného dokumentu Sola fide − Jedine vierou uskutočnila v budove RTVS slávnostná predpremiéra diela, ktoré mapuje život a dejiny evanjelikov v rokoch 1610 − 1781.

 

Ján Ľachký | 30.3.2012

viac

Výstava „Pestovanie zbožnosti v evanjelických domácnostiach“

V CZ ECAV Bratislava-Petržalka si 25. marca 2012 po službách Božích domáci veriaci, ako aj pozvaní hostia mohli v zborovom dome pozrieť zaujímavú výstavu na tému pestovania zbožnosti v domácnostiach evanjelikov.

 

Vladimír Kmošena, zborový farár | 30.3.2012

viac

Hybský ZVONČEK predstavil nové CD

V piatok 6. januára evanjelický chrám Boží v Hybiach navštívilo množstvo detí aj dospelých z Hýb i okolitých cirkevných zborov. Tešili sa na vystúpenie detského a dorastového spevokolu ZVONČEK z miestneho cirkevného zboru.

 

Daniel Baláž, Svätý Kríž | 27.1.2012

viac

Neuveriteľný vydavateľský úspech

Koncom októbra 2011. vyšiel vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Historický atlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. K 15. decembru 2011 bol celý náklad tohto diela úplne vypredaný.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 20.12.2011

viac

Prišiel k nám Boží Syn

Mužský spevácky zbor pri CZ ECAV Záriečie (TUS) sa rozhodol predstaviť svoje vianočné CD biblicky – trikrát. Výsledok svojej práce s radostnou zvesťou o príchode Božieho Syna prezentovali na viacerých miestach.

 

Martin Melišík, Záriečie | 12.12.2011

viac

Spomienka na Timravu v Polichne

Pozrite si na ITV ECAV videoreportáž z poďakovania prispievateľom do zbierky na opravu strechy rodného domu Boženy Slančíkovej Timravy v Polichne 26. 11. 2011 pri príležitosti 60. výročia úmrtia spisovateľky. Prečítajte si o nej článok zo Slovenky. Autorka videoreportáže: Katarína...

 

Katarína Kočalková | 6.12.2011

viac

Vansovej Lomnička v Sládkovičove

MOMS v Sládkovičove v spolupráci s Evanjelickým a. v. cirkevným zborom usporiadali 11. 11. 2011 v zborovej sieni ev. a. v. cirkvi tradičné podujatie Vansovej Lomničky.

 

Zuzana Zelinková | 2.12.2011

viac

Vianočné CD MSZ pri CZ ECAV Záriečie

Mužský spevácky zbor pri CZ Záriečie (TUS) pripravil k sviatkom narodenia Pána svoje prvé CD, ktoré obsahuje 10 vianočných piesní z Evanjelického spevníka a jednu bonusovú pieseň. Album pripravili pod vedením dirigentky Ivany Sabanošovej, M.S.M.

 

MArtin Melišík | 28.11.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart