< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35>

Vansovej Lomnička v Sládkovičove

MOMS v Sládkovičove v spolupráci s Evanjelickým a. v. cirkevným zborom usporiadali 11. 11. 2011 v zborovej sieni ev. a. v. cirkvi tradičné podujatie Vansovej Lomničky.

 

Zuzana Zelinková | 2.12.2011

viac

Vianočné CD MSZ pri CZ ECAV Záriečie

Mužský spevácky zbor pri CZ Záriečie (TUS) pripravil k sviatkom narodenia Pána svoje prvé CD, ktoré obsahuje 10 vianočných piesní z Evanjelického spevníka a jednu bonusovú pieseň. Album pripravili pod vedením dirigentky Ivany Sabanošovej, M.S.M.

 

MArtin Melišík | 28.11.2011

viac

Život a dielo I. Madácha v D. Strehovej

Výstavu Život a dielo I. Madácha si môžete pozrieť na evanjelickej fare v Dolnej Strehovej, ktorá sa nachádza hneď vedľa Madáchovho kaštieľa.

 

TASR, -eš- | 18.11.2011

viac

Vyšiel Historický atlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

V týchto dňoch prichádza na knižný trh ojedinelá publikácia – Historický atlas Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorú pre ECAV na Slovensku vydal Tranoscius v Liptovskom Mikuláši. Atlas bude prezentovaný na službách Božích v Istebnom 31. 10. o 17.00 hod. a na Bibliotéke 3. 11. o 17.30 hod. v stánku Združenia vydavateľov a kníhkupcov.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 28.10.2011

viac

Ivan Mucha: Keď modlitba básňou je

V týchto dňoch vyšla zbierka Ivana Muchu, vydaná s podporou MLB v Erlangene. Zbierka obsahuje výber z modlitieb, ktoré sú členené podľa cirkevného roka a sú vhodné i ku kázňam slova Božieho. Ďalšie kapitolky obsahujú výber z príležitostných básní Ivana Muchu, ktoré sú inšpirované autorovými stretnutiami s ľuďmi, skúsenosťami a zážitkami.

 

Edita Škodová | 10.10.2011

viac

Úspešný koncert na Lazovnej

V Evanjelickom kostola na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici, v rodnom meste hudobného skladateľa Jána Cikkera, sa 28. júla 2011 konal slávnostný koncert pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.

 

Boris Balušík, muzikológ | 4.8.2011

viac

Pamätná tabuľa J. Jesseniovi vo Vroclave

Začiatkom júna 2011 bola v poľskom Vroclave odhalená pamätná tabuľa Dr. Jánovi Jesseniovi, známemu humanistickému vzdelancovi a lekárovi. Jeho otcom bol zeman Baltazár Jesenský z Turčianskeho Jasena.

 

Edita Škodová | 25.7.2011

viac

Spevácky zbor ICHTHYS vystúpil v Nemecku

Členovia speváckeho zboru ICHTHYS z EBF UK sa v rámci 43-člennej skupiny študentov a zamestnancov EBF UK a Evanjelického lýcea v Bratislave zúčastnili aj na 33. Kirchentagu v Drážďanoch 2011.

 

E. Valková-Krišťáková, spirituálka TD ECAV pri EBF UK | 4.7.2011

viac

Spevokoly BAS sa stretli v Modre

Nemecký evanjelický kostol v Modre sa tento rok stal miestom tradičného stretnutia spevokolov Bratislavského seniorátu, ktoré sa konalo na Nedeľu Svätej Trojice 19. júna 2011.

 

Edita Škodová | 27.6.2011

viac

Stretnutie spevokolov Pliešovské zvony

Na svätodušnú nedeľu 12. júna 2011 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Pliešovciach uskutočnila prehliadka spevokolov, ktorá sa pod názvom „Pliešovské zvony“ konala už desiaty raz.

 

Miroslava Korimová, členka VMV CZ Pliešovce | 19.6.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart