< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>

Prišiel k nám Boží Syn

Mužský spevácky zbor pri CZ ECAV Záriečie (TUS) sa rozhodol predstaviť svoje vianočné CD biblicky – trikrát. Výsledok svojej práce s radostnou zvesťou o príchode Božieho Syna prezentovali na viacerých miestach.

 

Martin Melišík, Záriečie | 12.12.2011

viac

Spomienka na Timravu v Polichne

Pozrite si na ITV ECAV videoreportáž z poďakovania prispievateľom do zbierky na opravu strechy rodného domu Boženy Slančíkovej Timravy v Polichne 26. 11. 2011 pri príležitosti 60. výročia úmrtia spisovateľky. Prečítajte si o nej článok zo Slovenky. Autorka videoreportáže: Katarína...

 

Katarína Kočalková | 6.12.2011

viac

Vansovej Lomnička v Sládkovičove

MOMS v Sládkovičove v spolupráci s Evanjelickým a. v. cirkevným zborom usporiadali 11. 11. 2011 v zborovej sieni ev. a. v. cirkvi tradičné podujatie Vansovej Lomničky.

 

Zuzana Zelinková | 2.12.2011

viac

Vianočné CD MSZ pri CZ ECAV Záriečie

Mužský spevácky zbor pri CZ Záriečie (TUS) pripravil k sviatkom narodenia Pána svoje prvé CD, ktoré obsahuje 10 vianočných piesní z Evanjelického spevníka a jednu bonusovú pieseň. Album pripravili pod vedením dirigentky Ivany Sabanošovej, M.S.M.

 

MArtin Melišík | 28.11.2011

viac

Život a dielo I. Madácha v D. Strehovej

Výstavu Život a dielo I. Madácha si môžete pozrieť na evanjelickej fare v Dolnej Strehovej, ktorá sa nachádza hneď vedľa Madáchovho kaštieľa.

 

TASR, -eš- | 18.11.2011

viac

Vyšiel Historický atlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

V týchto dňoch prichádza na knižný trh ojedinelá publikácia – Historický atlas Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorú pre ECAV na Slovensku vydal Tranoscius v Liptovskom Mikuláši. Atlas bude prezentovaný na službách Božích v Istebnom 31. 10. o 17.00 hod. a na Bibliotéke 3. 11. o 17.30 hod. v stánku Združenia vydavateľov a kníhkupcov.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 28.10.2011

viac

Ivan Mucha: Keď modlitba básňou je

V týchto dňoch vyšla zbierka Ivana Muchu, vydaná s podporou MLB v Erlangene. Zbierka obsahuje výber z modlitieb, ktoré sú členené podľa cirkevného roka a sú vhodné i ku kázňam slova Božieho. Ďalšie kapitolky obsahujú výber z príležitostných básní Ivana Muchu, ktoré sú inšpirované autorovými stretnutiami s ľuďmi, skúsenosťami a zážitkami.

 

Edita Škodová | 10.10.2011

viac

Úspešný koncert na Lazovnej

V Evanjelickom kostola na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici, v rodnom meste hudobného skladateľa Jána Cikkera, sa 28. júla 2011 konal slávnostný koncert pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.

 

Boris Balušík, muzikológ | 4.8.2011

viac

Pamätná tabuľa J. Jesseniovi vo Vroclave

Začiatkom júna 2011 bola v poľskom Vroclave odhalená pamätná tabuľa Dr. Jánovi Jesseniovi, známemu humanistickému vzdelancovi a lekárovi. Jeho otcom bol zeman Baltazár Jesenský z Turčianskeho Jasena.

 

Edita Škodová | 25.7.2011

viac

Spevácky zbor ICHTHYS vystúpil v Nemecku

Členovia speváckeho zboru ICHTHYS z EBF UK sa v rámci 43-člennej skupiny študentov a zamestnancov EBF UK a Evanjelického lýcea v Bratislave zúčastnili aj na 33. Kirchentagu v Drážďanoch 2011.

 

E. Valková-Krišťáková, spirituálka TD ECAV pri EBF UK | 4.7.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart