< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

Najkrajšiu detskú knihu vydal Tranoscius

21. júna 2012 prevzalo naše vydavateľstvo Tranoscius ocenenie Najkrajšia detská kniha za obdobie Zima 2011. Odborná výtvarná a literárna porota toto ocenenie udelila knihe autora Ľubomíra Feldeka a ilustrátora Mareka Ormandíka Perinbaba.

 

Dušan Vagaský predseda predstavenstva, a. s., Tranoscius, riaditel@ecav.sk | 22.6.2012

viac

Stretnutie spevokolov v Nitrianskej Strede

Nedeľné popoludnie vo Sviatok Svätej Trojice bolo slávnostným popoludním pre všetky spevokoly Považského seniorátu, ktoré sa stretli v Nitrianskej Strede v artikulárnom chráme Božom k spoločnej oslave Pána Ježiša na seniorátnej prehliadke spevokolov POS.

 

Martin Bobák, zborový farár | 11.6.2012

viac

Koncert kapely ministerstva vnútra vo Svätom Kríži

V nedeľu 20. mája 2012 v artikulárnom kostole vo Svätom Kríži vystúpila kapela Ministerstva vnútra SR pod vedením dirigenta Viktora Šuchtera. V programe nechýbali ani piesne z Evanjelického spevníka. Domáci veriaci aj hostia si ich mohli zaspievať spolu so sólistkou Milicou Lacovou.

 

Daniel Baláž, zborový farár  | 6.6.2012

viac

Koncert spevokolov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu

V znamení jedenástky sa niesol koncert spevokolov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, ktorého 11. ročník sa konal pod klenbami katedrály v Bátovciach, v nedeľu Cantate 6. mája 2012. Zúčastnilo sa na ňom 11 spevokolov.

 

Zorica Horáková, zbor. farárka, Bátovce | 9.5.2012

viac

Storočnica na vlnách hudby...

V pondelok 30. apríla 2012 sa v priestoroch bátovskej neogotickej katedrály za účasti vyše 300 návštevníkov rozozvučal druhý z trojlístka koncertov venovaných storočnici narodenia Jozefa Juráša. Po ňom zasadili Strom reformácie č. 21.

 

Zorica Horáková, zbor. farárka, Bátovce | 9.5.2012

viac

Vansovej Lomnička 2012

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sa 20. − 21. apríla 2012 konal 45. ročník festivalu umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička, na ktorom si pripomenuli aj 155. výročie narodenia Terézie VAnsovej.

 

Zlata Troligová, ŠVK, Banská Bystrica | 3.5.2012

viac

Cestou viery

V týchto dňoch sa dostáva do našich kníhkupectiev kniha z pera generálneho biskupa Miloša Klátika Cestou viery o iniciatívach evanjelikov v kultúrnych dejinách Slovenska.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 11.4.2012

viac

Július Madarás: kazateľ, humanista, človek

Vydavateľstvo Tranoscius, a. s., v týchto dňoch vydalo zborník Július Madarás: kazateľ, humanista, človek (ed. Dalimír Hajko), ktorý predstavuje mozaiku osobnosti Júliusa Madarása – v minulom režime neprávom väzneného evanjelického a. v. farára.

 

Naďa Kubányová, Tranoscius | 11.4.2012

viac

K premiére filmu SOLA FIDE

RTVS - Slovenská televízia uviedla na Veľký piatok 6. apríla 2012 televíznu premiéru dokumentu SOLA FIDE - Jedine vierou. O predpremiére filmu pozri správu v rubrike Kultúra 30. marca 2012.

 

Ján Ľachký, autor scenára | 7.4.2012

viac

Výstava Modranský evanjelický sirotinec 1905 − 1951

Na jeseň 2011 bola v bývalom nemeckom evanjelickom kostole v Modre otvorená trvalá expozícia zobrazujúca vznik a pôsobenie tunajšieho sirotinca. Na prehliadku sa ohláste na na Ev. a. v. farskom úrade v Modre (hneď vedľa kostola); tel. 033/647 27 33.

 

Jaroslav Lajda, Modra | 3.4.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart