< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>

Výstava Michala Hudáka aj v Petržalke

Výstava obrazov Michala Hudáka "Krajiny pre J. S. Bacha" bola otvorená v zborovom dome pri Ev. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke, Strečnianska 15, na 3. adventnú nedeľu 12. decembra 2010.

 

Edita Škodová | 15.12.2010

viac

Vianočný spev pre život 2

Koncert pre Nadáciu Výskum rakoviny sa uskutoční vo Veľkom ev. kostole na Panenskej ul. na 4. adventnú nedeľu 19. 12. 2010 aj o 19.30 hod., nakoľko lístky na 16.30 hod. sú už vypredané.

 

-jj- | 14.12.2010

viac

„A lipa o ňom tíško šumí...“

V jeden adventný večer sme sa po službách Božích streli v cukrárni U priateľov v Trnave na literárno-hudobnom večeri, aby sme si zaspomínali na človeka osobitého a vzácneho – na A. Sládkoviča.

 

Jozef Šustek, Trnava | 14.12.2010

viac

Adventné rozjímanie s hudbou

Pozývame na koncert v utorok 14. 12. 2010 o 17.00 hod. v Ev. kostole na Legionárskej ul. v Bratislave.

 

Teodora Kostúrková | 13.12.2010

viac

Adventné zastavenie pri slove a hudbe

CZ ECAV Bratislava-Rača pozýva všetkých, ktorí majú radi krásnu hudbu, v nedeľu 28. 11. 2010 o 15.00 hod. do Evanjelického kostola na Alstrovej ul.

 

Dušan Kováčik, zborový farár | 22.11.2010

viac

J. S. Bach – duchovný odkaz Schemelliho zbierky

Na začiatku adventu vás pozývame na koncerty piesní a kantát pre sólový spev a čembalo v evanjelických kostoloch v Bratislave, Skalici, vo Vrbovom a v Modre v v dňoch 25. – 28. 11. 2010. Účinkujú Jaroslav Pehal (spev) a Peter Guľas (čembalo).

 

-eš- | 19.11.2010

viac

Bibličtina nie je jazyk Kralickej Biblie

V Národnom osvetovom centre v Bratislave sa 4. 11. 2010 uskutočnila prvá zo sprievodných prednášok k výstave Pramene byzantskej tradície na Slovensku. Prof. Ján Doruľa prednášal na tému „Slovenčina a bibličtina v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku“.

 

Edita Škodová | 15.11.2010

viac

VZŤAHY prejdú z Kráľovej do Trnavy

V Ev. a. v. kostole v Modre-Kráľovej sa 7. 11. 2010 konala derniéra výstavy VZŤAHY. V nedeľu 14. 10. sa uskutoční slávnostná vernisáž tejto putovnej výstavy v Ev. a. v. kostole v Trnave na Nám. SNP 7, a to v rámci služieb Božích o 9.00 hod.

 

 | 8.11.2010

viac

Výstava sakrálnej architektúry v Bardejove

Popoludní 31. 10. 2010 sa vo veľkej sále Centra voľného času na Dlhom rade v Bardejove konala vernisáž výstavy „Sakrálna architektúra ECAV na Slovensku v rokoch 1990 – 2010“ a prezentácia knihy A. Hajduka „Leonard Stöckel. Život a dielo“. Výstava potrvá 2 týždne.

 

Edita Škodová | 3.11.2010

viac

Anna Predmerská hrala v Bardejove

Organový koncert Anny Predmerskej-Zúrikovej v Ev. kostole sv. Cyrila a Metoda v Bardejove sa konal 30. 10. 2010 v predvečer Pamiatky reformácie a na úvod vyvrcholenia podujatí venovaných bardejovskému reformátorovi L. Stöckelovi.

 

Edita Škodová | 1.11.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart