< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>

Meno Dobšinského je už aj medzi hviezdami

Po evanjelickom farárovi, rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskom pomenovali asteroid. Meno asteroidu navrhol riaditeľ rimavskosobotskej hvezdárne Pavol Rapavý ako poctu farárovi, folkloristovi, literárnemu historikovi, redaktorovi a prekladateľovi, ktorý pôsobil na fare v Drienčanoch.

 

-eš- | 15.8.2012

viac

Július Dérer – Pamiatka najsmutnejšia

Vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš vyšla kniha Pamiatka najsmutnejšia (208 strán, pevná väzba). Obsahuje dosiaľ nepublikované spomienky Júliusa Dérera (1895 – 1963), evanjelického farára, administrátora Dunajského seniorátu, zástancu živého konfesionalizmu.

 

Martin Šefranko, CZ ECAV Bratislava | 15.8.2012

viac

ADAM HLOVÍK. Život a dielo

Nedávno vyšla kniha o málo známom národnom buditeľovi Adamovi Hlovíkovi, evanjelickom farárovi a seniorovi Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, zberateľovi piesní, jazykovedcovi a národnom buditeľovi.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 24.7.2012

viac

L. Fričovský - Láska má pokračovanie

Ev. a. v. farár vo výslužbe, absolvent teológie i filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky Ladislav Fričovský (1930), člen Spolku slovenských spisovateľov, básnik a prozaik, nedávno vydal svoj najnovší román Láska má pokračovanie (AVE, Košice 2012).

 

-eš- | 23.7.2012

viac

Najkrajšiu detskú knihu vydal Tranoscius

21. júna 2012 prevzalo naše vydavateľstvo Tranoscius ocenenie Najkrajšia detská kniha za obdobie Zima 2011. Odborná výtvarná a literárna porota toto ocenenie udelila knihe autora Ľubomíra Feldeka a ilustrátora Mareka Ormandíka Perinbaba.

 

Dušan Vagaský predseda predstavenstva, a. s., Tranoscius, riaditel@ecav.sk | 22.6.2012

viac

Stretnutie spevokolov v Nitrianskej Strede

Nedeľné popoludnie vo Sviatok Svätej Trojice bolo slávnostným popoludním pre všetky spevokoly Považského seniorátu, ktoré sa stretli v Nitrianskej Strede v artikulárnom chráme Božom k spoločnej oslave Pána Ježiša na seniorátnej prehliadke spevokolov POS.

 

Martin Bobák, zborový farár | 11.6.2012

viac

Koncert kapely ministerstva vnútra vo Svätom Kríži

V nedeľu 20. mája 2012 v artikulárnom kostole vo Svätom Kríži vystúpila kapela Ministerstva vnútra SR pod vedením dirigenta Viktora Šuchtera. V programe nechýbali ani piesne z Evanjelického spevníka. Domáci veriaci aj hostia si ich mohli zaspievať spolu so sólistkou Milicou Lacovou.

 

Daniel Baláž, zborový farár  | 6.6.2012

viac

Koncert spevokolov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu

V znamení jedenástky sa niesol koncert spevokolov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, ktorého 11. ročník sa konal pod klenbami katedrály v Bátovciach, v nedeľu Cantate 6. mája 2012. Zúčastnilo sa na ňom 11 spevokolov.

 

Zorica Horáková, zbor. farárka, Bátovce | 9.5.2012

viac

Storočnica na vlnách hudby...

V pondelok 30. apríla 2012 sa v priestoroch bátovskej neogotickej katedrály za účasti vyše 300 návštevníkov rozozvučal druhý z trojlístka koncertov venovaných storočnici narodenia Jozefa Juráša. Po ňom zasadili Strom reformácie č. 21.

 

Zorica Horáková, zbor. farárka, Bátovce | 9.5.2012

viac

Vansovej Lomnička 2012

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sa 20. − 21. apríla 2012 konal 45. ročník festivalu umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička, na ktorom si pripomenuli aj 155. výročie narodenia Terézie VAnsovej.

 

Zlata Troligová, ŠVK, Banská Bystrica | 3.5.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart