< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>

EÚU udelila prof. Krivošovej Zlatú Europeu

Zlatú Europeu 2017 – európsku cenu za umeleckú a kultúrnu činnosť – udelila Európska únia umenia prof. Ing. arch. Janke Krivošovej, PhD. Slávnostný akt odovzdania ceny sa konal 9. októbra 2017 v Zichyho paláci v Bratislave, kde bola zároveň inštalovaná i výstava umeleckých diel prof. Krivošovej.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.11.2017

viac

Z Festivalu chrámovej piesne ZD ECAV

Dňa 4. novembra 2017 sa v kostole Svätej Trojice vo Zvolene uskutočnil 2. ročník Festivalu chrámovej piesne Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Tento rok sa konal pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Ondrej Šoltés, zborový farár, CZ ECAV Kalinovo | 9.11.2017

viac

Záujemcovia o dirigovanie sa vzdelávali

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku zorganizoval ďalší kurz dirigovania, ktorý sa uskutočnil 30. septembra 2017 v Základnej umeleckej škole vo Veľkom Krtíši.

 

Roman Sarvaš, Marek Mišiak, VCHaH | 5.10.2017

viac

Dvoj-CD Hrad prepevný − Ein feste Burg

Pozývame vás na slávnostné požehnanie dvoj-CD nosiča Hrad prepevný – „Ein feste Burg“ a uvádzací koncert v nedeľu 1. 10. 2017 o 16.00 hod. v Evanjelickom kostole Sv. Trojice v Dobšinej.

 

Martin Zaťko, CZ ECAV Švábovce | 25.9.2017

viac

"Po stopách našich predkov" v slovinčine

V týchto dňoch vyšla monografia generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., Po stopjinah naših prednikov (Po stopách našich predkov) v slovinskom jazyku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.9.2017

viac

Zborník TTSK o J. M. Hurbanovi

Trnavský samosprávny kraj vydal zborník z vedeckej konferencie na tému „Aktuálnosť odkazu J. M. Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť“, ktorá sa konala 8. júna 2017 v Trnave pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.9.2017

viac

Predpremiéra nových televíznych dokumentov

V budove RTVS v Mlynskej doline sa v stredu 13. 9. 2017 konala slávnostná predpremiéru nových televíznych dokumentov Jozef Miloslav Hurban a Evanjelický kostol a kolégium v Prešove z cyklu Genius loci.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.9.2017

viac

Martin Rázus a jeho pôsobenie v Brezne

Odborná konferencia pripravená MO MS v Brezne, Klubom Martina Rázusa-MAROŠKO, Fakultou stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v spolupráci s ECAV v Brezne a Mestom Breznom pri príležitosti 80. výročia úmrtia Martina Rázusa, spojená s premiérou videodokumentu, sa konala v Brezne 12. septembra 2017.

 

Milan Kováčik, predseda Klubu MR – Maroško v Brezne | 17.9.2017

viac

Peter Huba − Z Božej vôle palatín

Pri príležitosti vlaňajšieho 400. výročie úmrtia a tohtoročného 450. výročia narodenia Juraja Turza vydavateľstva Tranoscius vydalo román Z Božej vôle palatín, v ktorom historik a spisovateľ Peter Huba pútavou formou približuje osobnosť Juraja Turza v pravdivom svetle, bez jeho vytrhnutia z diania doby.

 

JANKA GVOŽDIAKOVÁ, Literárny týždenník, 28/2017, 23/08/2017, s. 13 | 11.9.2017

viac

Koncert a CD SOĽNIČIEK ZEME

Dňa 1. septembra 2017 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal koncert detského spevokolu „Soľničky zeme“, na ktorom predstavili svoje prvé CD pod názvom „Konaj svoje dielo“.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 7.9.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart