< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Púchove

Tohtoročný mesiac september bol v našom púchovskom evanjelickom zbore veľmi bohatý na mnohé podujatia. Nebolo tomu inak ani v 17. nedeľu po Trojici 18. septembra, keď sme sa zapojili do medzinárodného podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 6.10.2016

viac

Seničania za Kralickou bibliou

Spoločenstvo evanjelických žien pri CZ ECAV Senica pripravilo pre svojich cirkevníkov jednodňový autobusový zájazd pod názvom „Za Kralickou bibliou“. Uskutočnil sa 15. septembra 2016 a zúčastnilo sa na ňom 50 cirkevníkov zo Senice, ale i zHlbokého.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 3.10.2016

viac

Stretnutie spevokolov MYS 2016

V nedeľu 12. júna 2016 sa uskutočnilo tradičné stretnutie spevokolov Myjavského seniorátu. Konalo sa práve v cirkevnom zbore v Myjave pri príležitosti osláv 430. výročia založenia mesta.

 

Marián Cambel, kantor, CZ ECAV Myjava | 23.6.2016

viac

Valné zhromaždenie Tranoscia, a. s., 2016

Voľba nového predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti Tranoscius, a. s., bola jedným z bodom rokovania valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 29. apríla 2016 v Liptovskom Mikuláši.

 

Zuzana Zimániová, EPST, č. 21/2016, s. 4 | 24.5.2016

viac

Dávidova harfa v Senici

V nedeľu 24. apríla sa v Ev. a. v. v Senici konal 3. ročník umeleckej súťaže detí a mládeže Myjavského seniorátu pod názvom Dávidova harfa. Prítomných privítal domáci farár Juraj Šefčík.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 5.5.2016

viac

Kníhkupectvo Tranoscius v Banskej Bystrici ponúka i stretnutia so spisovateľmi

Kuzmányho kruh a Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici v príjemnom prostredí kníhkupectva Tranoscius v Banskej Bystrici pripravili 12. apríla 2016 besedu s členkami Spolku slovenských spisovateľov Elenou Cmarkovou a Slavomírou Očenášovou-Štrbovou.

 

Zlata Troligová, ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici | 28.4.2016

viac

T. Vansová opäť „ožila“ v Banskej Bystrici

V Štátnej vedeckej knižnici si 22. – 23. apríla 2016 organizátori a milovníčky krásnej literatúry a prednesu z celého Slovenska na 49. ročníku festivalu umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička uctili pamiatku spisovateľky Terézie Vansovej, manželky evanjelického farára Jána Vansu.

 

Zlata Troligová, ŠVK - Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici | 27.4.2016

viac

Biblie – výstava v Senici

V Pamätnej izbe Martina Braxatorisa, ktorá je súčasťou Evanjelického a. v. kostola v Senici, bola nainštalovaná výstava kresťanských kníh, predovšetkým Biblií. Výstava potrvá do konca apríla.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 6.4.2016

viac

K piatemu, upravenému vydaniu Evanjelického spevníka

V uplynulých dňoch sa začala distribúcia už 5. vydania Evanjelického spevníka. Ide o historicky prelomové vydanie, pretože po prvýkrát sa notová a celková sadzba vykonala na Slovensku, a tak vydavateľ vlastní editovateľné súbory, umožňujúce zapracovanie opráv či schválených zmien.

 

Ľubomír Turčan, riaditeľ vydavateľstva Tranoscius, a. s. | 24.3.2016

viac

Výstava Kovačičanov v Senici

V nedeľu 21. 2. 2016 sa v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici konala vernisáž výstavy obrazov pod názvom „Pozdrav z Kovačice“. Svoje prekrásne diela vystavovali dvaja významní maliari kovačickej školy insitného umenia Pavol Cicka a Pavol Hajko.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 12.3.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart