< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

Peter Huba − Z Božej vôle palatín

Pri príležitosti vlaňajšieho 400. výročie úmrtia a tohtoročného 450. výročia narodenia Juraja Turza vydavateľstva Tranoscius vydalo román Z Božej vôle palatín, v ktorom historik a spisovateľ Peter Huba pútavou formou približuje osobnosť Juraja Turza v pravdivom svetle, bez jeho vytrhnutia z diania doby.

 

JANKA GVOŽDIAKOVÁ, Literárny týždenník, 28/2017, 23/08/2017, s. 13 | 11.9.2017

viac

Koncert a CD SOĽNIČIEK ZEME

Dňa 1. septembra 2017 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal koncert detského spevokolu „Soľničky zeme“, na ktorom predstavili svoje prvé CD pod názvom „Konaj svoje dielo“.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 7.9.2017

viac

Dávidova harfa 2017 v Kostolnom

Prvá nedeľa po Veľkej noci 23. apríla 2017 v evanjelickom cirkevnom zbore v Kostolnom bola výnimočná, pretože v evanjelickom kostole sa uskutočnil 4. ročník súťaže detí a mládeže Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku.

 

Ľubica Kopincová, zborová farárka, CZ ECAV Kostolné | 24.8.2017

viac

Martin Rázus a jeho lásky...

V nedeľu podvečer 6. 8. 2017 sa v Modre v rámci Letokruhu Martina Rázusa 2017 pri príležitosti 80. výročia úmrtia Martina Rázusa konalo spomienkové popoludnie, venované M. Rázusovi, ktorý tu pôsobil ako kaplán.

 

Eva Oslíková, námestná farárka, CZ ECAV Modra | 16.8.2017

viac

Kuzmányho kruh si pripomenul T. Vansovú

Témou júnového stretnutia Kuzmányho kruhu v Banskej Bystrici bola Terézia Vansová (1875 v 1940), ktorej 160. výročie narodenia sme si pripomenuli 18. apríla a 75. výročie úmrtia si pripomenieme 10. októbra 2017.

 

Zlata Troligová, ŠVK − Literárne a hudobné múzea v Banskej Bystrici | 7.7.2017

viac

Šťastného Rozhovory s evanjelikmi

Nová kniha s titulom „Rozhovory s evanjelikmi rôznych profesií“ je príspevkom Prešovčana Františka Šťastného k 500. výročiu reformácie. Počas sviatku Svätej Trojice bola starobylá dvorana prešovského Ev. kolégia miestom slávnostného uvedenia tejto knihy.

 

Eva Bombová, Prešov | 20.6.2017

viac

Konferencia o J. M. Hurbanovi v Trnave

V Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave sa 8. júna 2017 konala vedecká konferencia na tému „Aktuálnosť odkazu Jozefa Miloslava Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť“ pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.6.2017

viac

Vyšiel zborník z Teologickej konferencie 2016

Zborník z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku 2016 v Lúčkach na tému REFORMÁCIA (224 strán vrátane farebnej prílohy; editor: Miloš Klátik; ISBN 978-80-7410-521-4) vyšiel koncom mája 2017.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.6.2017

viac

Zbierka Evy Bachletovej v Toronte

Divadlo poézie a malých javiskových foriem pri Torontskom slovenskom divadle v Kanade uviedlo 4. júna 2017 pásmo z tvorby slovenskej poetky pod názvom Popoludnie s Evou Bachletovou.

 

Rasťo Sulla, Kanada | 8.6.2017

viac

Seniorálna prehliadka spevokolov Bratislavského seniorátu v Petržalke

Stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku sa konalo v Evanjelickom chráme Božom Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke v nedeľu Cantate – Spievajte 14. mája 2017 v rámci projektu k 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, presbyterka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 29.5.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart