< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

Kniha o histórii CZ Soľ: „Vy ste soľ zeme“

Rok 2017 bol pre našu evanjelickú cirkev významný, pretože sme si pripomínali 500. výročie reformácie. Pri tejto príležitosti v CZ Soľ vydali publikáciu o dejinách tohto cirkevného zboru pod názvom „Vy ste soľ zeme“, ktorú zostavila Mgr. Zuzana Kubačková.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 12.1.2018

viac

Vyšla monografia v nemčine

Generálnemu biskupovi doc. PhDr. Milošovi Klátikovi, PhD., nedávno vyšla monografia pod názvom „Evangelisch in der Slowakei. Profile. Positione. Perspektiven“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.12.2017

viac

Ocenenie knihy o Moravskom Lieskovom

Kniha "Púť, hľa, dlhá...", ktorá prispela aj k podrobnejšiemu zmapovaniu bohatých dejín obce, zaznamenala okrem čitateľského záujmu a aj ďalší úspech: v 9. ročníku ankety Kniha Záhoria 2016 sa umiestnila na druhom mieste spomedzi 53 knižných titulov.

 

Viera Barošková, Moravské Lieskové | 14.12.2017

viac

Benefičný koncert "Svet lásku má"

V sobotný večer 2. 12. 2017 sa v Cirkevnom zbore ECAV Turá Lúka konal 2. ročník benefičného koncertu Svet lásku má. Pred vyše tristočlenným zhromaždením sa predstavilo 25 účinkujúcich.

 

Marián Cambel, kantor, Turá Lúka | 12.12.2017

viac

Oprava oltára v Mokrej Lúke pokračuje

Cirkevný zbor ECAV Mokrá Lúka vykonal v roku 2017 ďalšiu etapu reštaurátorských prác na hlavnom oltári v Evanjelickom kostole v Mokrej Lúke.

 

Predsedníctvo CZ Mokrá Lúka | 12.12.2017

viac

Boh u Milana Rúfusa

V adventnom čase si v Evanjelickom kostole v Závažnej Porube pripomenuli 89. výročie narodenia majstra slova Milana Rúfusa a 640. výročie prvej písomnej zmienky o obci.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 12.12.2017

viac

„Príbovské Vianoce“ 2017

V tradičnom kolobehu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Príbovce už tradične patrí literárno-hudobné pásmo Príbovské Vianoce. Uskutočnilo sa 10. decembra 2017, teda na Druhú adventnú nedeľu.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 12.12.2017

viac

Adventné stretnutie spevokolov GES

„Spievaj Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi celá zem!“ Slovami 96. žalmu sa 1. adventnú nedeľu začala seniorálna prehliadka spevokolov gemerského seniorátu ECAV na Slovensku.

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 12.12.2017

viac

Stretnutie spevokolov ŠZS

V chráme Božom v Soli sa 26. novembra 2017 stretli spevokoly Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, aby spoločne oslavou Hospodina ukončili cirkevný rok. Na podujatí sa zúčastnilo 12 zborových spevokolov.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 5.12.2017

viac

Viera v Krista − zdroj milosti

Pri príležitosti 500. výročia reformácie vydavateľstvo Polárka vydalo výber z kázní, prednášok a spisov Dr. Martina Luthera pod názvom Viera v Krista − zdroj milosti.

 

Michal Hudák, vydavateľstvo Polárka | 4.12.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart