< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35>

Organovo-spevácky koncert v Dobšinej

V sobotu 19. mája 2018, v predvečer svätodušných sviatkov, ktoré sú zároveň súčasťou Dní mesta Dobšiná, sa v Ev. a. v. chráme Božom v Dobšinej po generálnej oprave organa uskutočnil organovo-spevácky koncert.

 

Radovan Gdovin, zborový farár, senior GES | 4.6.2018

viac

Prehliadka spevokolov BAS 2018

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku v spolupráci s Výborom cirkevnej hudby BAS pripravil aj tohto roku prehliadku spevokolov Bratislavského seniorátu, a to 20. mája v Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Petržalke.

 

Anna Predmerská, Výbor cirkevnej hudby BAS | 29.5.2018

viac

Koncert spevokolov DNS 2018

Prehliadka spevokolov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu sa konala v nedeľu Cantate 29. apríla 2018 v priestoroch Evanjelického kostola v Pukanci.

 

Zorica Horáková, zborová farárka, CZ ECAV Bátovce | 16.5.2018

viac

Prezentácia knihy o slovenských evanjelikoch v Srbsku v Bratislave

V nedeľu večer 13. mája 2018 sa vo Veľkom ev. a. v. kostole v Bratislave uskutočnila slávnostná promócia knihy Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch editorky Svetlany Vojnićovej Feldyovej, evanjelickej farárky v Soľanoch.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.5.2018

viac

Prezentácia kníh v Lučenci

V Evanjelickom kostole v Lučenci sa 6. mája 2018 konala beseda k dvom knihám, ktoré mapujú obdobie reformácie: Katarína von Bora od Martina Treua a Musel som byť kacírom od Daniely Hroncovej.

 

Mária Hroboňová a Milica Jozafová  | 15.5.2018

viac

Stretnutie spevokolov GES 2018

Z Božej milosti sa v 4. nedeľu po Veľkej noci 29. apríla 2018 v CZ Štítnik stretlo na seniorátnom stretnutí 17 spevokolov z Gemerského seniorátu a hostia z CZ Liptovský Ondrej, kde sestra kaplánka pôsobila ako seniorálna kaplánka LOS.

 

Jana Ilčisková, zborová kaplánka, CZ ECAV Štítnik | 11.5.2018

viac

Vyšli "Evanjelické odpovede"

Príručka Evanjelické odpovede obsahuje stručné odpovede na otázky viery vo svetle Božieho slova a vierouky našej cirkvi. Pripravil ju Vieroučný výbor ECAV; schválil a odporučil ju Zbor biskupov ECAV. Príručka má pomôcť zorientovať sa v spleti názorov, s ktorými sa stretávame.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.3.2018

viac

Vyšla Postila s kázňami k 500. výročiu reformácie

Postila obsahuje slávnostné kázne, ktoré odzneli v roku 2017 na seniorálnych stretnutiach v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou“ i na ďalších podujatiach ECAV k 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.3.2018

viac

Prednáška v Leviciach

V nedeľu 11. marca 2018 popoludní sa domáci veriaci spolu s pozvanými hosťami z okolitých zborov a z Cirkvi bratskej stretli v zborovom centre v Leviciach na prednáške Pavla Trúsika o sestrách Royových.

 

Iveta Kanisová, CZ ECAV Levice | 15.3.2018

viac

Vyšli dejiny bratislavského cirkevného zboru

Publikácia Dejiny Evanjelického cirkevného zboru a. v. Bratislava prvý raz vyšla v roku 1906 pri 300. výročí založenia evanjelického zboru na území Bratislavy. Dosiaľ vyšla iba v nemčine a maďarčine. Slovenské vydanie vychádza pri 500. výročí reformácie.

 

Martin Šefranko, ev a. v. farár, CZ ECAV Bratislava Legionárska | 20.2.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart