Spomienka na 30. výročie sviečkovej manifestácie v r. 1988

Generálny biskup Miloš Klátik sa na pozvanie arcibiskupa Stanislava Zvolenského zúčastnil na slávnosti k 30. výročiu sviečkovej manifestácie. Na podujatí hovoril aj s bývalým prezidentom SRN Joachimom Gauckom.

Spomienkovú slávnosť v nedeľu 25. marca 2018 organizoval predseda Konferencie (katolíckych) biskupov Slovenska v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií pod záštitou predsedu Národnej rady SR Andreja Danka. Generálny biskup Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR, sa na podujatí zúčastnil spolu s podpredsedom ERC v SR László Fazekasom.

Slávnostné podujatie sa začalo pietnym zhromaždením na Námestí Eugena Suchoňa pri pamätní, na ktorom je vytesaný verš od Milana Rúfusa. Veniec k pamätníku položil aj prezident SR Andrej Kiska. Po položení vencov sa konal slávnostný koncert v Slovenskej filharmónii, na ktorom sa prihovorili čestní hostia.

Na recepcii, ktorá nasledovala po skončení koncertu, sa generálny biskup Miloš Klátik stretol s bývalým prezidentom SRN Joachimom Gauckom, pôvodne evanjelickým farárom, a zotrvali spolu v priateľskom rozhovore.

Sviečková manifestácia sa konala 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Tisícky ľudí, ktorí sa zišli, aby sa so sviečkami v rukách modlili za náboženskú slobodu, totalitná moc rozohnala vodnými delami a obuškami. Viacerých účastníkov manifestácie uväznili. Aj vďaka tomuto vystúpeniu veriacich máme dnes možnosť slobodne vyznávať svoju vieru.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 28.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart