Spoločná evanjelicko-katolícka spomienka na reformáciu sa konala v Lunde

Prvá spoločná evanjelicko-katolícka spomienka na reformáciu sa konala 31. októbra 2016 v evanjelickej katedrále v Lunde vo Švédsku. Za ECAV na Slovensku aj ako člen Riadiaceho výboru SLZ sa na nej zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik.

Na slávnostiach sa zúčastnilo asi 450 hostí rôznych vierovyznaní z celého sveta. Spoločná spomienka na 500. výročie reformácie sa začala službami Božími v evanjelickej katedrále v Lunde. Ekumenické služby Božie v priamom prenose vysielala televízia do celého sveta. Po ich skončení sa hostia presunuli do mesta Malmö, kde ich v športovej aréne čakalo ďalších desaťtisíc veriacich.

Na slávnostiach sa zúčastnili prezident Svetového luteránskeho zväzu Dr. Munib Younan, generálny tajomník SLZ Dr. Martin Junge a pápež František. Spoločne ďakovali Pánu Bohu za vzájomný dialóg a vyjadrovali ľútosť nad krivdami v minulosti a záväzok spoločného svedectva viery. Počas služieb Božích bolo podpísané spoločné vyhlásenie, ktoré vyzýva k dialógu evanjelikov a katolíkov.

Generálny tajomník SLZ Dr. Martin Junge aj pápež František počas ekumenických služieb na Pamiatku reformácie kázali na text z Evanjelia podľa Jána 15, 1 − 5 „Ježiš − pravý vínny kmeň“. Hovorili o jednote vo viere v Ježiša Krista, ktorá je spoločná pre evanjelikov aj katolíkov, ako aj o možnostiach spoločného svedectva viery vo svete, ktorý veľmi potrebuje správu o evanjeliu Ježiša Krista nielen slovami, ale aj skutkami. Päť imperatívov, ako sú formulované v dokumente Od konfliktu ku komúnii, odporúča evanjelikom aj katolíkom, aby posilňovali to, čo ich spája, k spoločnému svedectvu viery, k hľadaniu viditeľnej jednoty prostredníctvom konkrétnych krokov, k znovuobjaveniu moci evanjelia Ježiša Krista pre súčasný svet, ako aj k spoločnému hlásaniu evanjelia a k službe svetu.

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 8.11.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart