Ekumenický seminár v Štrasburgu

V dňoch 2. – 9. júla 2018 sa v Štrasburgu konal 52. medzinárodný ekumenický seminár, ktorého téma bola “Fundamentalizmus ako súčasná ekumenická výzva“.

Pracovného seminára, ktorý sa niesol v priateľskom kresťanskom duchu sa zúčastnilo 62 zástupcov z rôznych cirkví a náboženských spoločenstiev z celého sveta. ECAV na Slovensku zastupoval Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie.

Na seminári bola reflektovaná základná otázka: „Čo je fundamentalizmus?“ Jedna z odpovedí znela, že je to odpoveď na obdobie moderny, avšak k tomuto fenoménu sa treba priblížiť z rôznych vedeckých disciplín. Preto nemôžeme hovoriť o fundamentalizme, ale fundamentalizmoch. PD Dr. Sonja A. Strube z Univerzity v Tübingene predstavila fundamentalizmus v štyroch stupňoch: exkluzívny nárok na spasenie, morálny dualizmus, nepriateľské odsúdenie druhých a démonizácia. Štvrtý stupeň zahŕňa podľa nej fenomény ako antisemitizmus, antimoslimský rasizmus, homofóbia atď.

Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 24.8.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart