Ekumenická spomienka v Príbovciach

V Príbovciach už tradične prichádzali v nedeľu 30. 10. 2016 do domu smútku tí, ktorí si na ekumenickej spomienke pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých chcú spoločne uctiť všetkých, ktorí nás predišli na ceste do večnosti.

Organizátormi tohto ekumenického stretnutia v Príbovciach sú tradične Občianske združenie Nádej človeka, Rímskokatolícka cirkev - farnosť Valča, Cirkevný zbor ECAV Príbovce a obec Príbovce. Pojem ekuménia - „spoločný dom“ - nie je v Príbovciach neznámy. Organizátori nadviazali na dobré vzájomné vzťahy oboch cirkevných zborov, podporujúc aktivity posilňujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho náboženstva v obci a regióne.

Ekumenická spomienka v Príbovciach už niekoľko rokov spája ľudí v jednote dobrej myšlienky a spomienok na svojich blízkych. Prítomným sa prihovorila Ľudmila Hroncová a potom nasledovali slová básnika, tlmočené Ivanom Giačom. Ticho v sále, keď sa všetci v myšlienkach vracali späť k svojim najmilším, prerušil a ešte umocnil pietnu atmosféru spev spevokolu z rímskokatolíckej farnosti vo Valči. Slovom Božím, modlitbami a kázňou slova Božieho poslúžili bratia farári Štefan Barila z Valče a Marek Szabó z Príboviec. Pietnu atmosféru svojím spevom ešte dotvoril spevokol CZ ECAV Príbovce.

Po skončení ekumenickej spomienky si členovia CZ ECAV Príbovce pripomenuli, zapálením sviečky, aj pamiatku rodiny Benických, teda zakladateľov, horlivých podporovateľov a dlhoročných patrónov evanjelickej cirkvi v Príbovciach. Sviečky položili pri pamätníčku, ktorý v roku 2013 s finančnou podporou obce Príbovce vybudovali na mieste, kde ešte do roku 1985 stála majestátna architektonická upravená neogotická stavba rodinnej hrobky – krypty rodiny Benických.

Naša vďaka všetkým prítomným za účasť na tejto spomienke a zároveň veľké poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu tejto spomienky.

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 7.11.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart