Zasadal Stály výbor Trojpartnerstva

V dňoch 22. – 23. marca 2017 sa v cirkevnom zariadení Berhäuser Forst vo Filderstadte pri Stuttgarte konalo riadne zasadnutie Stáleho výboru Trojpartnerstva.

Za ECAV na Slovensku sa na rokovani zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik, predseda ZED Daniel Midriak a tajomník GBÚ pre zahraničie Samuel Miško.

Na začiatok rokovania prítomných privítala a celé rokovanie viedla Cornelia Wolf z Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku. V prvý deň rokovania zazneli od prítomných zástupcov cirkví a cirkevných organizácií správy o uskutočnených aktivitách v poslednom roku. Generálny biskup Miloš Klátik informoval partnerov o napríklad o V. evanjelických cirkevných dňoch v Békešskej Čabe. Partneri, ktorí sa V. ECD zúčastnili, nadviazali na túto správu svojimi pozitívnymi ohlasmi; vyzdvihli nielen zaujímavý program a veľmi dobrú organizáciu, ale aj atmosféru cirkevných dní. Generálny biskup ďalej informoval aj o spoluorganizovaní a účasti na X. stretnutí kresťanov v Budapešti, o teologickej a pastorálnej konferencii, o účasti na ekumenických službách Božích v Lunde, o projekte Európske cesty reformácie či 200. výročí narodenia Jozefa Miloslava Hurbana.

Predseda ZED Daniel Midriak informoval o dlhodobých projektoch. Spomenul napr. automobilový pôžičkový fond, ktorý pomáha duchovným zaobstarať si motorové vozidlo. Poďakoval partnerom za ich príspevok do fondu, z ktorého už bolo zakúpených 375 automobilov. Informoval aj o ďalších fondoch, ako sú napr. fond na podporu bývania a študijný fond.

V ďalší deň sa partneri navzájom informovali o prebiehajúcich a pripravovaných aktivitách. Generálny biskup informoval o aktivitách k 500. výročiu reformácie, účasti na Kirchentagu v Jene, vo Weimare a v Berlíne či na teologickej konferencii.

Rannou pobožnosťou v rámci rokovania poslúžil predseda ZED Daniel Midriak.

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 27.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart