Sviatok Cyrila a Metoda na hrade Devín

Celoslovenské oslavy 1154. výročia príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy sa pod záštitou predsedu vlády Roberta Fica uskutočnili na hrade Devín na Sviatok Cyrila a Metoda 5. júla 2017. Okrem premiéra sa prihovorili aj generálny biskup Miloš Klátik a arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Na celoslovenských slávnostiach na Devíne sa zúčastnili predstavitelia vlády SR, Národnej rady SR, zástupcovia cirkví, samosprávy, osobnosti kultúrneho a spoločenského života, ako aj stovky návštevníkov z celého Slovenska. Kultúrny program, v ktorom vystúpil spevácky zbor, tanečný súbor a orchester Umeleckého súboru Lúčnica, uvádzal Jozef Šimonovič; Ida Rapaičová zarecitovala úryvok z Konštantínovej básne Proglas.

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR, vo svojom príhovore vyzdvihol ako udalosť prvoradého významu to, že nám Konštantín a Metod priniesli slovo Božie v zrozumiteľnej reči, a tak vytvorili aj základy na budovanie národnej kultúry. „Musíme si uvedomiť, že ak sa má vytvoriť niečo, čo je trvalé, musí to byť postavené na základe večných Božích právd. Existuje totiž množstvo dočasných a krátkodobých hodnôt, ale slovo Božie zostáva naveky,“ zdôraznil. Generálny biskup upozornil na to, že meradlom všetkého, o čo sa usilujeme v našom živote, má byť najprv zodpovedná úvaha nad tým, ako sa to javí v Božích očiach a aký vplyv to bude mať nielen na našu prítomnosť, ale aj na našu budúcnosť.

Predseda Konferencie (katolíckych) biskupov arcibiskup Stanislav Zvolenský v príhovore povedal, že mnohé treba sa zlepšovať, ale máme byť na čo hrdí − nie namyslení, ale zdravo hrdí, a toto vedomie treba vštepovať aj ďalším generáciám, čo je veľmi dôležité najmä v časoch, keď niektorí zabúdajú na hodnotu vlastnej identity a neváhajú sa podkladať cudzím vplyvom. Poukázal na to, že podmienky, ktoré mali na prácu Cyril a Metod, nemožno porovnávať so súčasnosťou, ale ich to neodradilo: „Veľká láska k ľuďom im pomohla všetko prekonať.“

Premiér Robert Fico vo svojom úvodnom príhovore vyzdvihol skutočnosť, že už tvorcovia Ústavy SR v roku 1992 dali do nej odkaz Cyrila a Metoda, lebo solúnski bratia nás môžu inšpirovať i dnes, a to tým, ako sa nevzdávali aj napriek mnohým ťažkostiam, s ktorými sa stretávali.
Podľa premiéra „vierozvestcovia Cyril a Metod priniesli nielen vieru, ale aj vzdelanosť, a tým nás zaradili medzi najvyspelejšie spoločnosti vtedajšieho sveta. Pomohli vtedajším politickým elitám lepšie pochopiť vlastnú identitu aj smerovanie spoločenstva, ktoré viedli“. Ďalej uviedol niekoľko paralel medzi časmi, keď sem prišli Konštantín a Metod, a dnešným svetom a spýtal sa: „Stojíme pred výzvami, aká bude Európa zajtra, o rok či desaťročie. Pýtame sa, či je Európa dostatočne silná, aby sama riešila svoje problémy. Sme schopní čeliť rizikám multikulturálnej Európy? Európa žije alebo vnútorne pomaly umiera? Počúvame hlasy, že slabneme, že kresťanstvo, ktoré tvorí našu existenčnú bázu, umiera pod náporom liberalizmu a individualizmu...“
V tejto súvislosti upozornil na dôležitú úlohu cirkví: „Kresťanstvo je základnou bázou, ktorou nás Cyril a Metod začlenili medzi moderné národy vtedajšej doby. Kresťanstvo dnes a cirkev majú dôležitú úlohu, aby migračné vlny, multikulturalizmus a bezbrehý liberalizmus nenarušili jadro európskej integrácie. Ak sa stratí viera v tie hodnoty, ktoré nás už tisícročia spájajú s kresťanskou Európou, rezignujeme na to základné v nás. Staneme sa slepými a hluchými vo svete materiálnej spotreby, vydaní napospas agresívnejším ideológiám a náboženstvám.“
Premiér zdôraznil, že je veľmi dôležité budovať vzťahy medzi štátom a cirkvou, a vyzval: „Volám po tesnej spolupráci štátu a cirkví. Cirkev ako základný nositeľ kresťanského posolstva je oporou európskej identity. Jej poslanie nevnímam ako stavanie etnických plotov a bariér, ale tak, aby svojou silou a vierou presvedčila tých, ktorí pochybujú, ktorí stratili vnútorný hodnotový kompas v dnešnom zložitom svete. ... Cyril a Metod prišli, aby naučili ľudí veriť. Dali im identitu a vytvorili základy vzťahov. Silný príklad, ako silné osobnosti vedia zmeniť spoločnosť a národ, ako vedia dať sebavedomie a určiť jeho cestu dejinami. Verím, že aj dnešná cirkev má také osobnosti, ktoré pomôžu Slovensku a Európe prekonať ťažké obdobie zmien a upevniť jej hodnotové postavenie tak, aby jej projekt bol inšpirujúci aj pre ostatné národy vo svete.“
V závere svojho prejavu povedal: „Čaká nás obdobie veľkých zmien. Úspešne ich zvládnu iba tí, ktorí budú stáť pri sebe a v mene spoločného cieľa budú mať záujem aj spolupracovať. Je čas odložiť malicherné spory. Preto vyzývam na politickú zodpovednosť, lebo v najbližšom období pôjde o budúcnosť nášho milovaného Slovenska, a odkaz Cyrila a Metoda nás zaväzuje konať múdro a pre blaho slovenského národa.“

Celý príhovor R. Fica si môžete vypočuť na: http://www.vlada.gov.sk/predseda-vlady-sr-robert-fico-si-pripomenul-prichod-sv-cyrila-a-metoda/

Foto: Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 7.7.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart