Stály výbor Trojpartnerstva v Gere

Vo vzdelávacom zariadení Christliches Jugenddorf (CJD) v Gere sa 21. a 22. marca 2018 konalo zasadnutie Stáleho výboru Trojpartnerstva. ECAV na Slovensku zastupovali generálny biskup Miloš Klátik a tajomníčka GBÚ pre zahraničie Marcela Kmeťová.

Prítomných privítal a celé rokovanie viedol regionálny biskup Gera – Weimar Diethard Kamm z Evanjelickej cirkvi Stredného Nemecka. V prvý deň rokovania zazneli správy zástupcov cirkví a cirkevných organizácií z Nemecka o aktivitách uskutočnených za posledný rok. Išlo hlavne o slávnosti k 500. výročiu reformácie, na ktorých sa v SRN zúčastnila aj katolícka cirkev. V rámci partnerských aktivít sa s pozitívnym ohlasom stretlo stretnutie kaplánov z partnerských cirkví Slovenska, Nemecka a Švédska, ako aj výstava SEŽ „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“, ktorú v súčasnosti s úspechom vystavujú v Nemecku. Večer sa v sprievode domáceho farára Hiddemanna konala prehliadka najkrajšieho a najstaršieho kostola v Gere − Marienkirche.

Na druhý deň generálny biskup Miloš Klátik poslúžil rannou pobožnosťou. Potom partnerov informoval o aktivitách ECAV na Slovensku uskutočnených v rámci 500. výročia reformácie. Následne sa partneri navzájom informovali o súčasných a pripravovaných aktivitách.

Po ukončení zasadnutia boli účastníci stretnutia pozvaní na prehliadku vzdelávacieho zariadenia.

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 23.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart