Pripravovali cestu Pánovi

Vo štvrtú adventnú nedeľu sa uskutočnili služby Božie aj v evanjelickom chráme v Závažnej Porube. Kostol sa zaplnil do posledného miesta.

Pán farár Vladimír Pavlík sa ku kresťanskému spoločenstvu, ktoré pripravovalo cestu Pánovi, prihovoril slovami: „Stretávame sa v čase, keď Ježiš už stojí pred dverami, klope na naše srdcia a my ho čakáme ako nášho Spasiteľa... Práve v dieťati menom Ježiš sa prejavila Božia láska a s ním viera, pokoj, odpustenie hriechov a večný život.“ Tieto služby Božie obohatili mladí hudobníci koledami. Potom početná skupina omladiny priblížila biblický príbeh o narodení Ježiška. V scénickom obrázku vystupovala Svätá rodina, anjeli, zvieratká a pastieri. Konfirmandi zas veršami o Vianociach umocnili atmosféru týchto sviatkov. Na záver Miška Macková a detský zbor zaspievali pieseň Alleluja. Pôsobivý projekt zostavila, pripravila a uviedla Lucia Bačíková.

Text i foto: Dušan Migaľa

media(at)ecav.sk | 4.1.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart