Primátor Komárna bude nápomocný

18. februára 2011 sa na Mestskom úrade v Komárne stretli primátor Komárna MUDr. Anton Marek a generálny biskup Miloš Klátik, aby prerokovali otázky spolupráce pri príprave ústredného zhromaždenia Podunajskej vlny mieru, ktoré sa bude konať v Komárne 19. a 20. marca 2011.

Na rokovaní sa zúčastnil aj riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský a zástupca Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Komárno presbyter Milan Schwarz.

Keďže ide o významné podujatie v našej cirkvi, na ktorom očakávame nielen účasť najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví zo Slovenska, z Maďarska, Rakúska a ďalších krajín, cez ktoré preteká rieka Dunaj, ale aj účasť štátnych predstaviteľov Slovenska a veľvyslancov dotknutých krajín, nemôžeme takéto podujatie pripraviť bez súčinnosti s mestom.

Pán primátor si záujmom vypočul informácie o pripravovanej slávnosti a zdôraznil, že aj pre samotné Komárno bude poctou prijať na území mesta takých významných hostí. Bol vytvorený pracovný tím pozostávajúci zo zástupcov generálneho biskupského úradu, mesta Komárna a cirkevného zboru ECAV v Komárne, ktorý bude spoločne riešiť konkrétne opatrenia na zabezpečenie úspešného priebehu podujatia.

Do prípravy podujatia budú zapojené okrem ECAV na Slovensku a mesta Komárna aj Reformovaná kresťanská cirkev, Trnavská arcidiecéza Rímskokatolíckej cirkvi a Pravoslávna cirkev. Na príprave niektorých bodov programu bude participovať aj Ekumenická rada cirkví v SR.

Dušan Vagaský | 21.2.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart