Pietna spomienka v Hlbokom

V nedeľu 24. februára 2018 sa v Hlbokom uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 130. výročia úmrtia kňaza, spisovateľa, redaktora, organizátora slovenského národného hnutia J. M. Hurbana. Na fare bola otvorená výstava „Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo“.

ECAV na Slovensku bola spoluorganizátorom tejto pietnej slávnosti, ktorá sa začala v miestnom evanjelickom kostole, kde dlhoročného hlbockého farára pripomenul konsenior Myjavského seniorátu Peter Švehla i Juraj Šefčík, súčasný administrátor v Hlbokom. On poslúžil aj kázňou slova Božieho na text Dan, 12, 3: „Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.“

K spomienke sa pripojil starosta obce Miloš Čobrda. Z jeho príhovoru vyberáme: „Ako Slováci Hurbanovi vďačíme za to, že svojím obetavým a usilovným životom vybojoval spolu so štúrovcami našu národnú svojbytnosť, ktorú už dnes berieme ako samozrejmosť. Stál pri tvorbe nášho spoločného spisovného jazyka, čo je dôkazom toho, ako jasne dokázal vnímať prebúdzajúceho sa ducha slovenského národa. Bol výnimočným hlavne tým, že bol všestrannou osobnosťou. Tvoril, písal a bojoval na poli duchovnom, duševnom i fyzickom. Je nanajvýš aktuálne pripomínať so osobnosť J. M. Hurbana, lebo on je naším veľkým vzorom, ako máme cítiť, myslieť a konať.“

V závere služieb Božích sa prítomným prihovoril aj župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, pričom vyznal, že pre neho vždy, aj počas štúdií, bol Jozef Miloslav Hurban veľkým vzorom. Pri jeho dnešnom výročí apeloval na to, aby sme jeho odkaz aj žili, aby cesta, ktorú on pre nás sníval, pre nás žil a zaznamenal, nebola márna.

Medzi vzácnych hostí nedeľnej slávnosti patrili aj pravnučka J. M. Hurbana Táňa Srnánková a prapravnučka Viera Žarnovická.

Po skončení služieb Božích boli položené vence k mohyle J. M. Hurbana, ktorá sa týči v strede hlbockého cintorína.

„Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo“ − to bol názov výstavy, inštalovanej vo vynovenej hlbockej fare. Na jej otvorení, ako aj na celej slávnosti bola prítomná i generálna riaditeľka Sekcie umenia a štátneho jazyka Zuzana Megová, Eva Majchráková z Odboru ochrany pamiatkového fondu − sekcie kultúrneho dedičstva a riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave Vladislava Fekete, ktorá vo svojom príhovore podotkla, že výstava približuje Hurbana a jeho rodinu i z inej stránky, pričom poukázala na ich vzťah k divadelníctvu. Divadlo samé je tiež prostriedkom na to, aby šírilo humanitné poslanie. Tento odkaz zostal a pretrváva v Hlbokom doteraz, čoho dôkazom je aj miestny Divadelný spolok J. M. Hurbana, ktorý aktívne pracuje; jeho členmi sú všetky generácie od detí až po seniorov. Ich výborne naštudované divadelné hry sú známe a obľúbené v širokom okolí.

Osviežením vernisáže výstavy bolo trio domácich heligónkarov, ktorí prišli oblečení v tradičných hlbockých krojoch.

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 2.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart