Novoročné stretnutie s médiami 2018

V pondelok 29. januára 2018 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave konalo tradičné novoročné stretnutie generálneho biskupa so zástupcami médií.

Účastníkov stretnutia privítala tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová. Generálny biskup Miloš Klátik poďakoval zástupcom médií najmä za ich prínos k informovaniu širokých vrstiev čitateľov, divákov či poslucháčov o podujatiach ECAV v rámci uplynulého roka 500. výročia reformácie a 200. výročia narodenia J. M. Hurbana. Zvlášť ocenil diskusné relácie a rozhovory o význame reformácie pre súčasnosť, ktoré priniesla verejnoprávna RTVS − Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, no i súkromná televízia TA3, ako aj dobrú spoluprácu s vydavateľstvom Tranoscius a týždenníkom Evanjelický posol.

Režisér Fedor Bartko ocenil početné aktivity, ktoré organizovala ECAV k 500. výročiu reformácie. Zvlášť vyzdvihol rad seniorálnych stretnutí, ktoré jednak „zmobilizovali“ evanjelikov, jednak vyvolali záujem o históriu, keďže na nich odzneli prednášky o dejinách jednotlivých seniorátov. Generálny biskup informoval, že čoskoro vyjde zborník s týmito prednáškami, ako aj postila s kázňami predstaviteľov cirkví zo zahraničia, ktorí uvedené seniorálne stretnutia, no iné podujatia v rámci 500. výročia reformácie, poctili svojou prítomnosťou a kázali na nich Božie slovo.

Generálny biskup a zástupcovia TASR, RTVS, TA3, Tranoscia a ďalší hovorili aj o ďalšej spolupráci v rámci roka 2018, v ktorom si pripomenieme viaceré udalosti „osmičkových“ rokov, počínajúc rokom 1918 – rokom ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku Československej republiky. Riaditeľ Tranoscia Ľubomír Turčan upozornil na 120. výročie založenia Tranoscia, ktoré si tiež chceme dôstojne pripomenúť. Vedúca oddelenia náboženskej publicistiky RTVS – STV Bernadeta Tokárová podotkla, že by uvítali, keby im diváci prostredníctvom formulára na www.rtvs.sk/kontakty posielali svoje otázky a pripomienky, a najmä námety námety pre oddelenie náboženskej publicistiky, ktoré by im veľmi pomohli pri práci.

Na záver generálny biskup poďakoval pani Carmen Cupalovej za veľmi dobrú spoluprácu s našou cirkvou počas jej pôsobenia v tlačovej agentúre TASR a na znak vďaky jej odovzdal kvety.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 2.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart